Home 2018

Laatste artikelen

Wet- en regelgeving

‘Uitzonderingspositie opc’s? Meten met twee maten’

‘Onbegrijpelijk en ongewenst’, zo reageert de Brancheorganisatie Kinderopvang op het besluit van staatssecretaris Tamara van Ark om kinderopvangtoeslag voor ouderparticipatiecrèches toch toe te staan. ‘Kinderopvang is een vak’, vindt de BK.
Toezicht kinderopvang

‘Kwaliteitseisen veranderen, dan ook het toezicht’

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) laat zich in de aanloop naar het Algemeen Overleg kinderopvang op 13 december kritisch uit over het toezicht op de kinderopvang. In een brief aan Tweede Kamerleden zet de BMK uiteen waarom het veranderen van de kwaliteitseisen niet voldoende is als niet ook het toezicht verandert.
Wet- en regelgeving

TNO presenteert onderzoeksresultaten stint

TNO is de eerste partij die met resultaten komt van technisch onderzoek naar de toedracht van het stintongeluk afgelopen september. Het Openbaar Ministerie, die apart onderzoek doet, gaf juist aan dat de eerste resultaten van hun onderzoek pas over enkele maanden worden verwacht.
Financiën en bedrijfsvoering

Trends in groei kinderopvang zet door

De groei die in 2018 te zien is in het gebruik van kinderopvang, zette ook in het derde kwartaal van dit jaar door. Vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2017, gingen er 58.000 kinderen extra naar de kinderopvang. Kinderen gaan daarnaast ook meer uren naar de opvang.
Arbeidsvoorwaarden

Pm’ers niet op de hoogte van rechten in opbouw min-uren

Het gebeurt op alle groepen wel eens: er zijn kinderen ziek of er wordt op het laatst geschoven waardoor je met te veel beroepskrachten staat. Wat veel pedagogisch medewerkers niet weten is dat ze, als ze om die reden naar huis worden gestuurd, niet mogen inleveren op hun uren.
IKC

‘Kabinet kan wel kleine stappen zetten richting kindcentra’

Kinderopvang als basisrecht en een ontwikkel- en leercentrum vastleggen bij wet; het is duidelijk dat dit kabinet niet zo ver wil gaan. Toch zijn er kleinere stappen te zetten om de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs te vereenvoudigen. Kindcentra 2020 doet zes concrete aanbevelingen aan het kabinet.

Kober stopt met gastouderopvang: 170 gastouders stappen over

Onrust onder 170 gastouders die aangesloten zijn bij Kober kinderopvang in Breda: de organisatie stopt per 1 maart 2019 met gastouderopvang. Deze vorm van opvang zou niet meer bij de nieuwe koers passen. Wij spraken met een van de gastouders.
Wet- en regelgeving

Wél kinderopvangtoeslag voor opvang gerund door ouders

Ouders die samenwerken binnen ouderparticipatiecrèches die voldoen aan de kwaliteitseisen binnen de Wet Kinderopvang, krijgen recht op kinderopvangtoeslag. Het kabinet erkent hun bijzondere positie en deze vorm van opvang krijgt een aparte plek in het kinderopvangstelsel.
Wet- en regelgeving

‘De waarde van kinderopvang moet bovenaan de agenda’

Handen en voeten geven aan een duidelijke visie en de maatschappelijke waarde van kinderopvang weer bovenaan de agenda zetten, dat wil Magda Heijtel. Sinds 1 oktober is zij de nieuwe directeur van Brancheorganisatie Kinderopvang.