Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Verzekeren tegen bestuurdersaansprakelijkheid

Marike Vroom
Marike Vroom werkt al 25 jaar voor de kinderopvangbladen. Begonnen als redacteur voor het blad Kinderopvang, is ze nu hoofdredacteur van dat blad en ook van Management Kinderopvang, Kinderopvangtotaal.nl én Zosja.nl. De sector heeft voor eeuwig haar hart gewonnen.
Voor bestuurders geldt dat zij aansprakelijk zijn voor van alles en nog wat. Als u een aansprakelijkheidsverzekering afsluit, hoe werkt deze eigenlijk en waar moet u op letten? In dit artikel aandacht voor hoe deze verzekering werkt.
Een bestuurder die goed voor zichzelf zorgt
Een bestuurder die goed voor zichzelf zorgt

Bij veel verzekeringen hebben we ook als leek een redelijk goede indruk van wat ze bieden. Een verzekering tegen glasschade, bijvoorbeeld. Of een zorgpolis. Ook kunnen we vaak zonder al te veel moeite een afweging maken als het gaat om de risico’s en de kosten. Die zijn dan ook doorgaans overzienbaar. Dan is het toch eigenlijk frappant dat zelfs voor bestuurders die een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten dikwijls niet helder is wat deze behelst en, dus ook, wat wel en niet gedekt wordt. En dat terwijl het in ernstige gevallen kan gaan om echt grote bedragen: honderdduizenden euro’s en zelfs meer.

Hoewel risicomanagement inmiddels ook in de kinderopvangsector breed geaccepteerd wordt, blijkt dat bestuurders en directeuren het vaak lastig vinden om vervelende vragen te stellen aan de organisatie waarvoor ze willen gaan werken. Zijn er misschien hoofdpijndossiers? Dat zo op tafel leggen is wel erg direct, maar u kunt dan later als u onverhoopt voor de rechter staat wel naar waarheid antwoorden dat u hiernaar gevraagd hebt. Het vervelende is dan wel dat u vervolgens het verwijt kunt krijgen dat u niet of te weinig doorgevraagd hebt. Want het is denkbaar dat de goede vertrekregeling voor de manager Personeelszaken, die een half jaar voordat u aantrad getroffen was, voor de betrokkene aanzienlijk minder goed bleek uit te pakken dan te verwachten viel, en voor hem of haar reden vormde voor een juridische procedure tegen u als voormalige werkgever. Nu zal het in deze voorbeeldcasus vast wel voor u zelf met een sisser aflopen. Maar stel dat u toch aanzienlijke advocaatkosten hebt moeten voorschieten en dat privé hebt moeten doen?

Verhaal halen

Het besturen van, en het toezicht houden op, een organisatie gebeurt door mensen; door privépersonen. In onze huidige claimcultuur gebeurt het steeds vaker dat mensen en bedrijven verhaal gaan halen. In toenemende mate merken we dat dit zich niet beperkt tot de organisatie, maar steeds vaker terechtkomt bij de bestuurder en toezichthouder als privépersoon – met alle gevolgen van dien.

Een bestuurder die goed voor zichzelf zorgt, is zich dan ook bewust van dit risico. Niet alleen de risico’s van de organisatie worden gewogen en besproken, maar ook het risico van de persoon en zijn of haar gezin worden meegenomen en afgedekt. Hiermee wordt veel onheil voorkomen, want een mens kan nu eenmaal fouten maken. Het is dan ook een geruststellend idee als de financiële gevolgen bij een persoonlijke aansprakelijkheidsstelling gedekt zijn door een verzekering. Ook fijn is het als de kosten van verweer onder de dekking vallen. Want welke bestuurder of toezichthouder zit er nu op te wachten een rekening van een advocaat te betalen die zomaar de € 10.000,- kan overschrijden? Prettig ook is, als u onbewust niet adequaat hebt gehandeld of opgelet, dat de claim die aan uw persoonlijk adres gericht is niet door uzelf hoeft te worden afgehandeld, maar professioneel door een verzekeraar.

Goed voor uzelf zorgen dus. U mag best van de organisatie waar u bestuurder of toezichthouder van bent verwachten dat een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten. Hoe zitten verzekeringen voor bestuurdersaansprakelijkheid in elkaar?

Specialistenwerk

Markel International Nederland is een zakelijke niche-verzekeraar die bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen aanbiedt voor bestuurders en toezichthouders. Een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is specialistenwerk. Dit betekent dat per klant de situatie goed wordt bekeken en daarop een passend voorstel volgt. Markel heeft een team van experts die bij hun risico-inschatting gebruikmaken van de meest recente volledige (geconsolideerde) financiële jaarrekening, of de balans en de verlies- en winstrekening. Daarnaast kan de verzekering op verschillende manieren aangepast worden om tot een zo passend mogelijke dekking te komen.

De werkwijze van verzekeraars

Als bestuurder van een kinderopvangorganisatie bent u op zoek naar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. U wilt namelijk niet aangesproken worden in uw privévermogen, mocht u aansprakelijk zijn voor schade van de eigen organisatie of van derden zoals uw werknemers of klanten. Maar ook door een externe partij kunt u aansprakelijk worden gesteld. Een voorbeeld: er kan een situatie ontstaan waarin u een conflict hebt met een andere bestuurder. U beticht elkaar van het verkwisten van geld terwijl het financieel niet goed gaat met de organisatie. Er kan dan door een externe partij, bijvoorbeeld een rechter, worden besloten dat u en de andere bestuurder aansprakelijk worden gesteld en per direct geschorst worden wegens wanbeleid.

Een passende dekking voor bestuurders wordt mede bepaald door ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak. Deze veranderen nog wel eens. Een verzekeraar houdt hiermee vanzelfsprekend altijd rekening. Aan de hand van de gekozen dekking en het gewenste verzekerde bedrag wordt een premie bepaald. Komt het onverhoopt tot een claim, dan zorgt een team van juristen, advocaten en experts voor bijstand en begeleiding.

In de praktijk

Hoe werkt nu eigenlijk een schadeafhandeling in de praktijk? Stel, u wilt gaan verbouwen en denkt daarvoor subsidie te krijgen. Aangezien het om een fikse verbouwing gaat, is door u een aannemer gevonden die het project gaat leiden. Er blijkt helaas al vrij snel dat er toch geen subsidiemogelijkheden zijn, waardoor de verbouwing niet kan doorgaan en de aannemer, die al kosten heeft gemaakt, niet kan worden betaald. In dit praktijkvoorbeeld stelt de aannemer u als bestuurder aansprakelijk voor de door hem geleden financiële schade. Als bestuurder kunt u op dat moment uw verzekeraar inschakelen. Uw polis zorgt ervoor dat u wordt beschermd in uw privévermogen. Bovendien worden de schade en de kosten van het verweer die volgen uit de claim vergoed. Voeg deze gegevens bij de voortvarendheid waarmee een claim wordt opgepakt, dan zal wel duidelijk zijn hoe groot de toegevoegde waarde van een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is.

Markel International Nederland is een zakelijke niche-verzekeraar die bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen aanbiedt voor bestuurders en toezichthouders, onder meer in de kinderopvangsector. Lisanne Goenee is bij Markel International Nederland werkzaam als coördinator Marketing & Communicatie.

Ilmar Woldring is gespecialiseerd in risico- en crisismanagement. Met zijn adviesbureau Iwécom is hij al vijftien jaar actief in de kinderopvangsector. Woldring is ook de initiatiefnemer tot de kennisbank ‘In Control!’, waarmee Reed Business Media sinds medio 2014 nauw samenwerkt.

Rudy Lubbersen is directeur van IFA Bedrijfsadvies, een onafhankelijke financiële dienstverlener.

‘In onze huidige claimcultuur gebeurt het steeds vaker dat mensen en bedrijven verhaal gaan halen’

‘U mag best van de organisatie waar u bestuurder of toezichthouder van bent verwachten dat een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten’

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

–      de taken van de bestuurders worden steeds meer in de wet verankerd
–      er is sprake van een groeiende claimcultuur
–      de kinderdagopvangsector wordt momenteel goed in de gaten gehouden als gevolg van eerdere incidenten; daarom moet het veiligstellen van de rechtspositie van de bestuurder of de toezichthouder in overweging worden genomen.

De premie is onder andere afhankelijk van de omvang en het vermogen van de organisatie,  de juridische structuur en de aard van de activiteiten. De hoogte van de premie varieert van € 300,- tot € 2.600,- per jaar. Dit hangt vooral af van het verzekerde bedrag. Een kleine organisatie kiest vaak voor een verzekerd bedrag tot € 500.000,-. Middelgrote organisaties kiezen in de regel een verzekerd bedrag tot € 2,5 miljoen. Bij echt grote organisaties kunnen de verzekerde bedragen nog aanzienlijk hoger liggen.

Auteurs: Ilmar Woldring, Rudy Lubbersen en Lisanne Goenee

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.