Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Antwoord op veelgestelde vragen van VE-aanbieders

Aan welke kwalificatie-eisen moeten pedagogisch medewerkers en beleidsmedewerkers voldoen om op een VE-groep te staan? Wat zijn taakuren? En hoe moet je 10 uur per doelgroepkind toepassen? Op deze en andere vragen wordt antwoord gegeven in de geüpdatete Q&A over GOAB en VE.
update-antwoord-op-veelgestelde-vragen-van-ve-aanbieders
Oksana Kuzmina / stock.adobe.com

VE-aanbieders en gemeenten kunnen met hun vragen over het Gemeentelijk OnderwijsAchterstandenBeleid (GOAB) en de Voorschoolse Educatie (VE) terecht bij de helpdesk van het Ondersteuningstraject, meldt de Branchevereniging Maatschappelijk Kinderopvang.

Q&A

In de Q&A zijn de meest gestelde vragen van het tweede half jaar van 2021 gebundeld. De meest gestelde vragen gingen over de kwalificatie-eisen van pedagogisch medewerkers en pedagogisch beleidsmedewerkers die op een VE-groep werken, over taakuren en over de ureninzet van pedagogisch beleidsmedewerkers.

Vragen die veel gesteld worden:

Welke initiële opleidingen voldoen voor pedagogisch medewerker in de VE?

Vooralsnog is van de initiële opleidingen alleen van de opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (niveau 4) vastgesteld dat die voldoet om in de VE te werken. Een diploma op niveau 3 volstaat ook als het Keuzedeel VE is gevolgd en met goed resultaat is afgerond. In 2022 wordt in kaart gebracht of er meer initiële opleidingen zijn die kwalificeren voor pedagogisch medewerker én voor werken in de VE.

Wanneer mag een pedagogisch medewerker zonder VE-scholing op een VE-groep staan?

Dat mag als de VE-scholing binnen maximaal 3 maanden na indiensttreding aanvangt en binnen de termijn van 2 jaar wordt afgerond, op voorwaarde dat de betreffende pedagogisch medewerker uitsluitend naast een volledig VE-gekwalificeerde pedagogisch medewerker wordt ingezet.

Wanneer voldoet iemand aan de Taaleis 3F voor de VE?

We verwijzen naar het overzicht dat hiervoor beschikbaar is en op te vragen via de brancheorganisaties. Er worden veel vragen gesteld over de aantoonbaarheidseisen voor taalniveau 3F voor Mondelinge vaardigheden (spreken, gesprekken voeren en luisteren) en Lezen. Waarbij er verwarring is over Mondelinge vaardigheden, omdat de aantoonbaarheidseisen hiervoor vanuit de Wet IKK verschillen van die van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit VE.

Is er een norm voor taakuren voor een pedagogisch medewerker in de VE?

De wetgever heeft geen normering voor taakuren opgenomen. Een aantal gemeenten heeft dat wel gedaan; zie hiervoor de subsidieverordening van uw eigen gemeente.

Welke werkzaamheden vallen onder de taakuren?

Hieronder kunnen onder andere vallen: observeren en registreren van de ontwikkeling van kinderen aan de hand van een monitorsysteem, oudergesprekken, voorbereiding van de thema’s van het VVE-programma, overleg verwijzende instanties, warme overdracht naar basisschool, bijscholing en training en gesprekken met de coach.

Aan welke kwalificatie-eisen moet een pedagogisch beleidsmedewerker voldoen?

Het gaat om dezelfde functie als de pedagogisch beleidsmedewerker/coach IKK (die vanaf 2019 verplicht is) en het gaat dus ook om dezelfde kwalificatie-eisen. We verwijzen naar de handreiking pedagogisch beleidsmedewerker en naar de site van de cao.

Moeten we de uren die vanuit de centrale organisatie worden ingezet voor de pedagogisch beleidsmedewerker in de VE, ook verdelen per locatie?

Ja, volgens de regelgeving moet je per VE-locatie aangeven hoeveel uren daar worden ingezet. Dus ook de uren die je op centraal niveau inzet voor de pedagogisch beleidsmedewerker moet je verdelen over de VE-locaties. Dus als er bijvoorbeeld 60 uur op jaarbasis is belegd op organisatieniveau, dan zou je daarvan aan elke locatie 20 uur kunnen toebedelen. Maar een andere verdeling is ook mogelijk, bijvoorbeeld wanneer sprake is van een startende locatie waardoor je daar in betreffend jaar meer uren vanuit organisatieniveau op inzet.

Hoe moet ik 10 uur per doelgroepkind toepassen?

Het aantal kinderen met een VVE-indicatie dat op 1 januari op de locatie is geplaatst, bepaalt het minimum aantal uren dat in dat jaar moet worden ingezet voor de pedagogisch beleidsmedewerker. Als er in de loop van het jaar meer of minder kinderen met een VVE-indicatie op die locatie zijn, heeft dat geen gevolgen voor het aantal in te zetten uren. Pas op 1 januari van het daarop volgende jaar wordt opnieuw berekend hoeveel uren dat jaar minimaal op de locatie moeten worden ingezet.

Bekijk de volledige Q&A hier >>

De urenuitbreiding in de voorschoolse educatie is nagenoeg afgerond. Doelgroeppeuters kunnen sinds 1 augustus 2020 geen 600, maar minimaal 960 uur VE volgen. En de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de ve gaat op 1 januari 2022 van start. Lees meer

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.