Kindermishandeling

Zorgenkinderen
kind baby

Geadopteerde kinderen in de kinderopvang: ‘Bied ze veiligheid’

Wist je dat het aantal interlandelijke adopties de afgelopen jaren rap gedaald is? Kleine kans daardoor dat je te maken krijgt met een geadopteerd kindje op jouw opvanglocatie. Maar is dit wél het geval? Dan is het ontzettend belangrijk genoeg kennis te hebben om deze - vaak getraumatiseerde - kinderen veiligheid te bieden. Hoe je dat doet, vertelt Meike Melenhorst, video-interactiebegeleider-Gehechtheid, Adoptievoorzieningen van Fiom, ons graag.
Kindermishandeling
Protocol aanraking.jpg

‘Aanraakprotocollen slaan door’

Protocollen om fysiek contact tussen de professionele opvoeder en het kind te beperken zijn doorgeslagen. Dit vindt Simone Mark.
Kindermishandeling
Kinderopvang moet zich breder positioneren

Kinderopvang moet zich breder positioneren

De kinderopvang moet volwassen worden. Natuurlijk moet de overheid eindelijk een eenduidig langetermijnbeleid voor de kinderopvang ontwikkelen, maar de sector moet ook zelf werken aan een mentaliteitsverandering. Dit concludeert Aafke Raaijmakers in haar promotieonderzoek voor de Universiteit van Tilburg. Voor het onderzoek bekeek ze de verschillende belangen van de kinderopvang en hoe kinderopvangbestuurders met die tegenstrijdige belangen omgaan.

Over kindermishandeling

De aanpak van kindermishandeling blijft een lastig en gevoelig thema. Nog altijd worden veel kinderen in Nederland mishandeld. Professionals in de kinderopvang zijn een belangrijke groep om misbruik, verwaarlozing of mishandeling te signaleren, herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Alle kinderopvangorganisaties werken inmiddels met de Meldcode Kindermishandeling.

Lees meer

Uitgelicht congres

Masterclass Opvallend gedrag bij kinderen

Hotel de Reehorst