Kindermishandeling

Kindermishandeling
Aanpak-kindermishandeling-AdobeStock.jpg

Experiment om aanpak kindermishandeling te verbeteren

In zes gemeenten is geëxperimenteerd met een verbeterde aanpak van kindermishandeling. Het accent lag daarbij vooral op het oplossen van knelpunten die professionals ervaren bij de aanpak van kindermishandeling.
Kindermishandeling
Ex-directeur Hofnarretje schrijft boek

Ex-directeur Hofnarretje schrijft boek

Albert Drent, voormalig directeur van het Amsterdamse kinderdagverblijf Het Hofnarretje, werkt aan een boek. Onder de titel 'De ware geschiedenis van Het Hofnarretje' vertelt Drent daarin, deels in dagboekvorm, wat hij sinds het losbarsten van de Amsterdamse zedenzaak heeft meegemaakt.

Over kindermishandeling

De aanpak van kindermishandeling blijft een lastig en gevoelig thema. Nog altijd worden veel kinderen in Nederland mishandeld. Professionals in de kinderopvang zijn een belangrijke groep om misbruik, verwaarlozing of mishandeling te signaleren, herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Alle kinderopvangorganisaties werken inmiddels met de Meldcode Kindermishandeling.

Lees meer

Uitgelicht congres

Masterclass Opvallend gedrag bij kinderen

Hotel de Reehorst