Home Tags Werving & selectie

werving & selectie

Beroepskracht-kindratio (bkr)
private equity

Amsterdam heeft eigen actieplan kinderopvang

Met een eigen actieplan wil de gemeente Amsterdam aan een oplossing werken voor het toenemende personeelstekort in de kinderopvang. De gemeente heeft, samen met de Amsterdamse kinderopvangbranche en opleidingen, nagedacht over oplossingen voor de korte én lange termijn.

Verdubbeling vacatures kinderopvang: naar 400 per maand

Het was al bekend dat er een groot personeelstekort dreigt in de kinderopvangbranche. Er waren in 2017 dubbel zoveel vacatures als in 2016, maar werkgevers hebben moeite deze te vervullen. Kijk mee naar de factsheet van het UWV.
Wet IKK
De Brancheorganisatie is op zoek naar bestuursleden voor de profielen 'Kwaliteit en vakinhoud'

Weer bestuurslid Brancheorganisatie opgestapt

Sebastiaan Dekkers, directeur van gastouderbureau 4kids, is teruggetreden als bestuurslid van Brancheorganisatie Kinderopvang. Hij lag niet op één lijn met de andere bestuursleden op het gebied van zijn aandachtsgebied ‘gastouderopvang’.
Taal
'Leerkrachten kregen letterlijk opeens oog voor pm'ers in de brede school. "Die hebben we eigenlijk heel hard nodig"

Opleiding Brede School moet kloof overbruggen

De opleiding medewerker Brede School staat in de belangstelling. Dertien pedagogisch medewerkers van Stichting Rijswijkse Kinderopvang (SRK) en Stichting Vlietkinderen uit Voorburg, namen onlangs hun diploma in ontvangst. Dat leidde tot veel enthousiaste reacties vanuit de branche. Wat houdt de opleiding precies in?
Financiën en bedrijfsvoering
Volgens de drie opgestapte bestuursleden ontbreekt er een breed gedragen visie op de toekomst van de Branchevereniging.

Helft bestuurders Brancheorganisatie stapt op

Het rommelt in het bestuur van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Drie van de zes bestuursleden hebben hun bestuurstaken neergelegd nadat leden in een motie hadden gevraagd om een andere verdeling van bestuursprofielen. Aanleiding daarvoor is een nieuw bestuursmodel waarin de drie, volgens een meerderheid van de leden, niet zouden passen.
Solliciteren: zo beland je niet op de stapel

Solliciteren: zo beland je niet op de stapel

Door naar de volgende stap in de sollicitatieronde of niet? Die keuze wordt snel gemaakt. Het is vanzelfsprekend belangrijk dat je een brief zonder fouten verstuurt en dat je verzorgd op gesprek komt, maar daarnaast zijn er nog handige tips die speciaal voor de kinderopvang gelden. Kinderopvang vroeg aan een HR-adviseur en een manager Flexpool waarop zij tijdens een sollicitatie letten. Van brief tot gesprek.
Vacatures

Locatiehoofd regio Leiden

Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang zoekt per direct voor een middelgrote, aansprekende en professionele kinderopvangorganisatie gevestigd in de regio Leiden een daadkrachtig en ervaren Locatiehoof...

Maatregelen tegen seksueel misbruik

Het Nederlands Jeugdinstituut formuleert dertien maatregelen om seksueel misbruik te voorkomen:1. Zorgen voor een goede omgang met de seksuele ontwikkeling en behoefte aan intimiteit van kinderen.2...
Arbeidsvoorwaarden
Ervaren Locatiemanager

Ervaren Locatiemanager

Het Steigertje is een professionele organisatie voor kinderopvang met drie Kinderdagverblijven en twee locaties Buitenschoolse Opvang in het centrum van Rotterdam. Het Steigertje biedt kinderopvang...
Arbeidsvoorwaarden

Job van Velsen – Een weekje Steunpunt

Vandaag een lekkere dag met alle medewerkers van het Steunpunt Brede Scholen achter de rug. We komen op stoom, hebben vanmorgen ons activiteitenplan definitief vastgesteld, afspraken gemaakt over d...
Nieuwsbrief Abonneren