Home Tags Ouderbetrokkenheid

ouderbetrokkenheid

Ouders
Ouderportaal vergroot betrokkenheid ouders

Ouderportaal vergroot betrokkenheid ouders

Ouders voelen zich meer betrokken bij de prestaties van hun kind in het onderwijs door gebruik te maken van het Ouderportaal. Dit blijkt uit een onderzoek van digiDUIF, de ontwikkelaar van Ouderpor...
Kindermishandeling

‘Geef ouders spreekrecht in zedenzaak’

De ouders van de slachtoffertjes in de Amsterdamse zedenzaak moeten tijdens het proces spreekrecht krijgen. Krijgen zij dat niet, dan worden de zeer jonge slachtoffers in feite monddood gemaakt. Bo...
Ouders
Ad Doorneveld wint Constant van Gestelprijs

Ad Doorneveld wint Constant van Gestelprijs

Ad Doorneveld, voorzitter van de Raad van Bestuur van de SWKGroep heeft de Constant van Gestelprijs gewonnen. Deze prijs werd uitgereikt tijdens de fusiebijeenkomst van de Brancheorganisatie Kinder...
Ouders
Overheid kan veiligheid kinderen niet waarborgen

Overheid kan veiligheid kinderen niet waarborgen

De overheid kan de veiligheid van jonge kinderen tot twaalf jaar in de thuissituatie niet voldoende waarborgen. Dit vindt de Onderzoeksraad voor veiligheid naar aanleiding van onderzoek naar 27 gev...
Ouders

Omvang misbruik mogelijk groter dan gedacht

Naar aanleiding van een bijeenkomst voor  ouders, wiens kinderen mogelijk betrokken zijn bij het misbruik van Rober M., concludeerde burgemeester van der Laan dat het aantal slachtoffertjes mogelij...
Ouders

Tientallen kinderen misbruikt in Amsterdamse kinderdagverblijven

Een 27-jarige man heeft bekend dat hij in twee Amsterdamse kinderdagverblijven en op verschillende oppasadressen seksueel misbruik heeft gemaakt van tientallen jonge kinderen. Daarnaast heeft hij v...
Ouders
Training ontwikkeld voor oudercommissies

Training ontwikkeld voor oudercommissies

Omdat oudercommissies van kinderopvanginstellingen vaak geen goede afspiegeling zijn van de doelgroep van de locatie, is kenniscentrum E-Quality in samenwerking met advbiesbureau Grontmij en BOinK...
Ouders

Ouderavond een plicht?

Stelling: Het moet een plicht zijn voor ouders om naar ouderbijeenkomsten in de kinderopvang te komen* Mee oneens, je kunt ouders niet verplichten, welke sancties moet je dan bedenken? 30 %* Mee ee...
Ouders
Veel kinderen in therapie

Veel kinderen in therapie

Steeds meer kinderen en jongeren onder achttien jaar zijn in therapie. De vraag naar psychologische hulp bij angsten, gedragsproblemen en depressie is de afgelopen twee jaar met bijna 50 procent to...
Ouders
BOinK wil meer diversiteit binnen oudercommissies

BOinK wil meer diversiteit binnen oudercommissies

Boink, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang, zoekt oudercommissies van kinderopvangorganisaties die willen werken aan diversiteit. Volgens BOinK zijn oudercommissies gemiddeld geen...