Home Tags Ouderbetrokkenheid

ouderbetrokkenheid

Zorgenkinderen
Mundo neemt failliete Rolykids over

Mundo neemt failliete Rolykids over

Kinderopvang Mundo neemt vier van de vijf locaties over van het onlangs failliet verklaarde Rolykids uit Rotterdam. Het gaat om twee kinderdagverblijven en twee bso's. Mundo garandeert dat er ook plekken beschikbaar blijven voor kinderen met een zorgvraag. Rolykids vangt veel kinderen op met een handicap of een chronische ziekte.
Taal
Wat zijn de afspraken rond VVE?

Wat zijn de afspraken rond VVE?

De kwaliteit van pedagogisch medewerkers is doorslaggevend in het al dan niet slagen van VVE (vroeg- en voorschoolse educatie). De overheid investeert daarom in het taalniveau van pedagogisch medewerkers, meer hbo'ers op de groep en het versterken van ouderbetrokkenheid en stimuleert opbrengstgericht werken in de kinderopvang. De ontwikkelingen rond VVE in het kort.
Pedagogiek
Pedagogiek

‘Pedagogische hulp voetbalclubs werkt goed’

Een pedagogisch coördinator kan op lange termijn een positieve bijdrage leveren aan de opvoeding en het opgroeien van kinderen bij sportverenigingen. Problemen bij kinderen en jongeren worden zo ee...
Ouders
Inspectie

Inspectie kinderopvang moet sneller afgerond

Het toezicht op de kinderopvang door de GGD moet sneller, efficiënter en de betrokkenheid van ouders bij de inspectie moet groter worden. Dit heeft minister Lodewijk Asscher besloten. De nieuwe reg...
Ouders
Verzamelaar kinderporno werkte bij kinderopvang Gorinchem

Verzamelaar kinderporno werkte bij kinderopvang Gorinchem

De 40-jarige man uit Gorinchem, die vastzit voor het bezit van een enorme hoeveelheid kinderporno, heeft in zijn woonplaats veel met kinderen gewerkt. Zo was hij werkzaam bij een kinderdagverblijf...
VVE en taalachterstanden
VVE

Met VVE ook taalachterstand ouders wegwerken

De ouderbetrokkenheid is een noodzakelijke voorwaarde om VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) te laten slagen. De Onderwijsinspectie zal in voorschoolse instellingen daarom ook controleren of er V...
Kindermishandeling
'Extra schadevergoeding zedenzaak kansloos'

‘Extra schadevergoeding zedenzaak kansloos’

Ouders van kinderen die zijn misbruikt door Robert M. zullen niet naar de rechter stappen om materiële schade te claimen. De kans dat zij eventueel toegewezen claims door M. en zijn partner Richard...
Kindermishandeling
Rechtszaak

Robert M.: Ik had er nooit mogen zijn

Robert M., hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, heeft vrijdag zijn eigen proces afgesloten met een verwarrende mededeling. Alle toehoorders in de zaal waren ervan overtuigd dat hij suggereer...
Financiën en bedrijfsvoering

Brandveiligheidsposter voor veilige kinderopvang

Sinds 2011 zijn de Brandweer Midden- en West-Brabant, diverse gemeenten en het Servicepunt Handhaving Brabant Noord bezig om te werken aan meer brandveiligheid binnen kinderdagverblijven. Voor de c...
Ouders
Seksuele

Hele week seksuele voorlichting op basisscholen

Basisscholen geven deze week seksuele voorlichting aan leerlingen van groep 1 tot 8. Tijdens de jaarlijkse Week van de Lentekriebels geven scholen in het basisonderwijs les over relaties en seksual...
Nieuwsbrief Abonneren