Home Tags Kindermishandeling

kindermishandeling

Kindermishandeling
Jaarlijks ruim 800 meldingen kindermishandeling

Jaarlijks ruim 800 meldingen kindermishandeling

Jaarlijks worden ruim 800 aangiften van kindermishandeling opgemaakt door de politie. Bij de helft van de aangiften gaat het om fysieke kindermishandeling, in een derde van de gevallen gaat het om...
Ouders
Overheid kan veiligheid kinderen niet waarborgen

Overheid kan veiligheid kinderen niet waarborgen

De overheid kan de veiligheid van jonge kinderen tot twaalf jaar in de thuissituatie niet voldoende waarborgen. Dit vindt de Onderzoeksraad voor veiligheid naar aanleiding van onderzoek naar 27 gev...
Kindermishandeling

Meldpunt kindermishandeling krijgt 60.000 telefoontjes

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg verwerkte in 2009 59.439 telefoontjes van mensen, die in hun omgeving kindermishandeling vermoedden. Het aantal van deze zogena...
Kindermishandeling
Utrecht succesvol in signalering kindermishandeling

Utrecht succesvol in signalering kindermishandeling

Door de nauwe samenwerking van zes Utrechtse ziekenhuizen en het aanstellen van een coördinator kindermishandeling wordt kindermishandeling sneller gesignaleerd. Er is een duidelijkse stijging van...
Kindermishandeling

Melding kindermishandeling

Stelling Je kunt je vermoeden van kindermishandeling maar altijd het beste meteen bij het Meldpunt Kindermishandeling melden * Ja, maar nooit alleen op eigen initiatief. Altijd in overleg met colle...
Kindermishandeling
Groter verschil tussen arme en rijke kinderen

Groter verschil tussen arme en rijke kinderen

Hoewel de leefsituatie van kinderen in ons land de afgelopen vijf jaar vooruitgegaan is, is het verschil tussen arme en rijke kinderen groter geworden. Kinderen uit relatief goede wijken hebben voo...
Kindermishandeling

Eén op de tien meldingen kindermishandeling vals

Een rondje langs Advies- en Meldpunten Kindermishandeling door dagblad Trouw leert dat één op de tien meldingen van kindermishandeling onterecht worden gedaan.Van de ruim 16.000 meldingen die jaarl...
Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk Geweld gepresenteerd

Staatssecretaris Bussemaker en minister Rouvoet hebben de Meldcode Huiselijk Geweld gepresenteerd. De Meldcode moet leraren, zorgverleners en jeugdhulpverleners alert maken op signalen van mishande...
Kindermishandeling

Tso’ers nauwelijk gescreend

Overblijfkrachten in de tussenschoolse opvang zijn niet verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag af te geven. Hierdoor kun je als school nooit met zekerheid zeggen dat iemand nooit veroordeeld is...
Kindermishandeling

Kindermishandeling

Een vermoeden van kindermishandeling? Kindermishandeling komt vaker voor dan we denken. In veel gevallen blijft het onderwerp nog te vaak onbesproken en onopgelost met alle gevolgen van dien. Als p...