Home Tags Arbeidsmarkt

arbeidsmarkt

Permanente educatie en opleidingen
Duitse les op pedagogische opleiding Drenthe

Duitse les op pedagogische opleiding Drenthe

Studenten van de opleiding Verzorgende Individuele Gezondheidszorg aan het Alfa-college in Hoogeveen krijgen sinds kort Duitse taal- en cultuurles. In Duitsland is in de ouderenzorg en kinderopvang meer werkgelegenheid dan in Nederland en is er bovendien een grotere behoefte aan stagiaires.
Financiën en bedrijfsvoering
Meer kinderen naar kinderopvang

Meer kinderen naar kinderopvang, minder uren

Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, is in het tweede kwartaal van 2014 heel licht gestegen met duizend kinderen ten opzichte van het eerste kwartaal. Maar ze komen gemiddeld wel minder uren: 3 procent minder uren dan eerder dit jaar. Vooral kinderen in gezinnen met een modaal inkomen en iets daarboven nemen minder uren kinderopvang af.
VVE en taalachterstanden
Meer aandacht voor rol vader in opvoeding

Meer aandacht voor rol vader in opvoeding

Vaders willen een grotere rol spelen in de opvoeding van hun kind, maar komen daar maar niet aan toe. Dat komt deels door hoe er in de maatschappij tegen parttime werkende vaders wordt aangekeken, maar ook door overheidsbeleid. In Europa brengen alleen Oostenrijkse vaders minder tijd met hun kinderen door dan Nederlandse vaders. De eerste Nederlandse hoogleraar Vaderschap aan de Universiteit van Amsterdam, Renske Keizer, hoopt hier verandering in te kunnen brengen.
Financiën en bedrijfsvoering
Klanten kinderopvang zijn iets minder gaan werken

Klanten kinderopvang zijn iets minder gaan werken

Ouders die in 2011 klant waren bij de kinderopvang, werken vandaag de dag iets minder uren. Moeders werken nu gemiddeld 1,6 uur minder per week. De arbeidsduur van vaders nam af met 0,7 uur bij de dagopvang en 1,4 uur bij de buitenschoolse opvang. De daling is het grootst bij moeders in gezinnen die geen kinderopvang meer afnemen. Toch is er geen sprake van een grote afhankelijkheid van kinderopvang. Slechts 2 tot 3 procent van de ouders is minder gaan werken omdat ze minder kinderopvang afnamen.
Financiën en bedrijfsvoering
Kleine lichtpuntjes ondanks vraaguitval

Kleine lichtpuntjes ondanks vraaguitval

De vraag naar kinderopvang neemt nog steeds af, dat wordt duidelijk uit de vraaguitvalenquête van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Maar er zijn signalen die aantonen dat het volgend jaar beter moet gaan. Een derde van de ondernemers in de dagopvang ziet een stabilisatie van de vraag, in de bso is dit zelfs 45 procent. De Brancheorganisatie zegt dat als de vraaguitval blijft afnemen, er in 2015 sprake kan zijn van stabilisatie van de vraag naar kinderopvang.
Financiën en bedrijfsvoering
Sectorplan Kinderopvang leidt nog niet tot nieuwe banen

Sectorplan Kinderopvang leidt nog niet tot nieuwe banen

Met de sectorplannen, die ook zijn gemaakt voor de kinderopvangbranche, bereikt minister Asscher positieve krantenkoppen maar nog geen concrete banen. Deze kritiek uiten Kamerleden nadat Asscher in een brief een update gaf van wat er tot nu toe bereikt is. Asscher nam tot nu toe vooral zachte, preventieve maatregelen. Zo krijgen mbo-studenten Kinderopvang voorlichting over de huidige stand van zaken op de arbeidsmarkt. Maar of dat tot meer banen leidt...?
Financiën en bedrijfsvoering
'Zet kinderopvang in als arbeidsvoorwaarde'

‘Zet kinderopvang in als arbeidsvoorwaarde’

In veel West-Europese bedrijven is het heel gebruikelijk dat werknemers hun eigen pakket met arbeidsvoorwaarden kiezen. De meeste werknemers kiezen in dat geval het vaakst voor gesubsidieerde kinderopvang. In Nederland vergoedt slechts 5 procent van de bedrijven kinderopvang voor hun werknemers. Dit blijkt uit een internationaal onderzoek van adviesbureau Mercer.
Financiën en bedrijfsvoering
Landstede in zee met Duitse kinderopvang

Landstede in zee met Duitse kinderopvang

De opleiding Kinderopvang van Landstede gaat samenwerken met kinderopvangorganisaties in Duitsland. Het gaat om bezoeken aan Duitse kinderdagverblijven, stages en werken in Duitsland. De mbo-school gaat ook leerlingen helpen om hun Nederlandse diploma in Duitsland te laten erkennen.
Arbeidsparticipatie van vaders en moeders daalt

Arbeidsparticipatie van vaders en moeders daalt

Vaders en moeders met jonge kinderen zijn allemaal minder actief geworden op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit de analyse van het ministerie van Sociale Zaken naar het gebruik van kinderopvangtoeslag. Een direct verband met de bezuinigingen op de kinderopvang is er niet. In de zomer wordt er een uitgebreid rapport verwacht van het Sociaal Cultureel Planbureau waarin wordt aangetoond of bezuinigingen op de kinderopvang de arbeidsparticipatie beïnvloedt.
Ouders
Blog Pauline Schellart - Nederland groeiland? Investeer in kinderopvang!

Blog Pauline Schellart – Nederland groeiland? Investeer in kinderopvang!

Dinsdag 3 juni was ik bij de Nassaulezing in Breda waar minister Dijsselbloem van financiën sprak. Hij gaf aan: Nederland kan economisch gezien meer groeien als we gemiddeld meer werken.