Home Tags Arbeidsmarkt

arbeidsmarkt

Financiën en bedrijfsvoering
Nieuw: Het FCB Loopbaanplein

Nieuw: Het FCB Loopbaanplein

Er zit veel beweging in het werkveld kinderopvang. Niet alleen stromen er veel pedagogisch medewerkers uit naar andere branches vanwege de vraaguitval in de kinderopvang, er komen ook nieuwe opgeleide pedagogisch medewerkers bij. Met een nieuw hulpmiddel kun je uitstippelen welke kant jouw loopbaan kan opgaan: het FCB Loopbaanplein.
Blog Marianne van Hall - Deeltijdmoeders

Blog Marianne van Hall – Deeltijdmoeders

Eind 2003 kwam toenmalig minister De Geus met de opmerkelijke uitspraak dat de emancipatie van autochtone vrouwen voltooid was. Volgens hem was “kinderopvang in de samenleving van vandaag heel vanzelfsprekend.” Ook toen al (10 jaar geleden) ontlokten zijn uitspraken felle reacties, o.a. van Ingrid Robeyns onderzoeker aan de UvA. Zij eindigt haar betoog met de woorden: “… gezien de weerbarstigheid van de sekseongelijkheid en het hardnekkige karakter van het kostwinnersmodel dat nog altijd zijn sporen nalaat, zullen verdere inspanningen nodig blijven.”
Ouders
Moeders voelen druk om deeltijd te werken

Moeders voelen druk om deeltijd te werken

Deeltijdwerken is de nieuwe sociale norm geworden voor moeders met jonge kinderen. Zowel fulltime werkende moeders als thuisblijfmoeders krijgen te maken met onbegrip en verwijten vanuit hun sociale omgeving. Justine Ruitenberg, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, ondervroeg 935 moeders met een thuiswonend kind van 12 jaar of jonger.
Ouders
Kabinet wil flexibele kinderopvang

Kabinet wil flexibele kinderopvang

Het kabinet gaat bekijken hoe school- en werktijden en verlofregelingen beter op elkaar kunnen aansluiten. Ook wil het de kinderopvang flexibeler maken en ervoor zorgen dat werknemers makkelijker afspraken kunnen maken over flexibel werken. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken schrijft dat in een opiniestuk in het dagblad Trouw.
Arbeidsvoorwaarden
Aanvraag voor financiële steun mobiliteitsplan

Aanvraag voor financiële steun mobiliteitsplan

Er worden nog steeds te veel mensen opgeleid voor het aantal banen in de kinderopvang. Van de huidige banen zullen er ook in 2014 nog duizenden verdwijnen. De sociale partners in de kinderopvang hebben het Rijk daarom gevraagd om financiële steun om de kwaliteit en mobiliteit van medewerkers in de kinderopvang te verbeteren.
Veel vrouwen afhankelijk van hun partner

Veel vrouwen afhankelijk van hun partner

Drie van de vier vrouwen vinden het belangrijk om economisch zelfstandig te zijn, maar de helft van de vrouwen in Nederland is nog altijd financieel afhankelijk van anderen. Maurice de Hond ondervroeg 1800 Nederlanders, zowel mannen als vrouwen, over hun economische zelfstandigheid. Daar komen ook tegenstrijdige resultaten uit. Vrouwen zeggen onafhankelijk te willen zijn, maar een derde is bijvoorbeeld niet bereid om hiervoor meer te werken.
Ouders
Meeste jonge ouders 'anderhalfverdiener'

Meeste jonge ouders ‘anderhalfverdiener’

De meeste ouders met jonge kinderen (onder de 12 jaar) werken allebei. Meestal werkt één van de ouders fulltime en de ander parttime. Dit aantal is sinds 2008 niet af- of toegenomen. Het aantal gezinnen waarin één van de ouders fulltime werkt en de ander niet, neemt al sinds 1996 jaarlijks af. Vorig jaar was dit 23 procent van de gezinnen.
Financiën en bedrijfsvoering
Bezuinigingen hebben wel effect op arbeidsparticipatie

Bezuinigingen hebben wel effect op arbeidsparticipatie

Ouders werken, ondanks de vraaguitval in de kinderopvang, vrolijk door, zegt minister Asscher. Nee, zeggen Abvakabo FNV en Stichting Voor Werkende Ouders. Ouders werken wel degelijk minder uren om de dure kinderopvang te compenseren. Dit meldt één op de vier ouderparen namelijk in hun enquête.
Financiën en bedrijfsvoering
Humanitasmedewerkers aan de slag in Duitse kinderopvang

Humanitasmedewerkers aan de slag in Duitse kinderopvang

In Nederland staan pedagogisch medewerkers op straat. In Duitsland zijn ze juist met man en macht op zoek naar gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. Reden genoeg voor Kinderopvang Humanitas om contact te leggen met Duitse collega-organisaties en werkgelegenheid te creëren voor medewerkers die in Nederland op een zijspoor zijn beland.
Salaris belangrijker dan betaalbare kinderopvang

Salaris belangrijker dan betaalbare kinderopvang

Voor veel vrouwen is een hoger salaris belangrijker dan betaalbare kinderopvang. In een onderzoek van Fab Magazine naar de combinatie van werk en privé, gaf bijna 80 procent van de vrouwen dit antwoord.