Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Onderzoek naar langdurige coronaklachten onder kinderopvangmedewerkers en gastouders

Hoewel velen weer teruggaan naar het (relatieve) ‘oude normaal’, zijn er ook mensen die langdurige gevolgen ondervinden na een COVID-19-besmetting. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verkent hoe vaak en in welke hevigheid post-covid (voorheen long-covid) voorkomt onder kinderopvangmedewerkers en gastouders. Werkgevers worden gevraagd de vragenlijst in te vullen.
szw-doet-onderzoek-naar-langdurige-coronaklachten-onder-kinderopvangmedewerkers-en-gastouders
fizkes / stock.adobe.com

UPDATE: De vragenlijst (survey) is inmiddels offline, omdat er vragen waren of deze in lijn is met de privacywet.

Reactie SZW

In een schriftelijke reactie aan de redactie van KinderopvangTotaal meldt SZW het volgende over de ontstane situatie:

“Het verwerken van gegevens over gezondheid is verboden op grond van artikel 9, eerste lid van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of artikel 16 Wbp BES. Het enquêteren onder werkgevers waarin wordt gevraagd hoeveel en in hoeverre medewerkers gevolgen ondervinden van COVID-19 (post-COVID) is een vorm van verwerken, omdat de registratie van de gevraagde gegevens onderdeel zullen zijn van de enquêtering. Hiervoor gelden de restricties zoals opgenomen in artikel 9, tweede lid, onderdeel j, van de AVG en artikel 24 Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) of artikel 21 en 23 Wbp BES. De werkgever kan hier alleen aan meewerken als de gegevens geanonimiseerd en niet herleidbaar tot individuele medewerkers worden overlegd door een bevoegde persoon zoals bijvoorbeeld een bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht. Voor de bedrijfsarts geldt dat eerst tot het anonimiseren en verstrekking van de gegevens aan de werkgever of een derde (onderzoeker) kan worden overgegaan nadat:

  1. de noodzaak van het beoogde onderzoek vast staat,
  2. het onderzoek een algemeen belang dient,
  3. er is voorzien in passende waarborgen die de persoonlijke levenssfeer van de werknemers beschermen, en
  4. de werknemer hierover is geïnformeerd.

Ten behoeve van de afweging van de punten a t/m d, kan gebruik worden gemaakt van de in artikel 35 AVG genoemde DPIA (Data Protection Impact Assessment). Dit is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. Een DPIA wordt ook wel een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB) genoemd.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een lijst van verwerkingen opgesteld waarvoor het uitvoeren van een DPIA altijd verplicht is vóórdat met de verwerking van gegevens wordt gestart. De verwerking van gezondheidsgegeven is één van de onderwerpen op deze lijst (Data protection impact assessment (DPIA) | Autoriteit Persoonsgegevens).”

Onduidelijk is nog of de vragenlijst weer online komt.

Serie Gastouders en de coronapandemie

In een driedelige serie spraken we met gastouders die langdurige gevolgen ondervinden van een COVID-19-besmetting. Niet alleen wat hun gezondheid betreft, maar ook het verlies aan inkomsten dat zij hierdoor leden:

Er is veel veranderd in coronatijd, ook in de kinderopvang. Maar wat als je kritiek hebt op het overheidsbeleid en de coronamaatregelen? Een groep pm’ers en een houder van een kinderopvang spreken zich uit over de coronamaatregelen, die volgens hen tegen alles indruisen waar zij als pedagogisch professionals in de kinderopvang voor staan. ‘Collega’s hielden afstand van me, als niet-gevaccineerde.’ Lees hun verhaal (premium)

Niets missen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief, die twee keer per week verschijnt. 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.