Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Subsidie voor aanvullend VE-aanbod in schoolvakanties

Met het sluiten van de kinderopvang van 15 maart tot 11 mei, kwam ook de voorschoolse educatie aan peuters stil te liggen. Om achterstand te voorkomen, stelt het kabinet 7 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 15 juni kunnen VE-aanbieders een subsidieaanvraag indienen.
AdobeStock

Door de tijdelijke sluiting in de strijd tegen corona hebben deze doelgroeppeuters extra risico gelopen op een verdere vergroting van hun achterstand. Normaliter krijgen veel van deze peuters in schoolvakanties geen voorschoolse educatie, omdat de aanbieder de voorschoolse educatie alleen in de schoolweken aanbiedt. Hierdoor kan de achterstand verder oplopen.

Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Om dat te voorkomen heeft het kabinet 7 miljoen euro beschikbaar gesteld binnen het brede onderwijssteunpakket vanwege de coronamaatregelen. Kindcentra kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Deze programma’s moeten aanvullend zijn aan het bestaande reguliere aanbod voor voorschoolse educatie. Dit is uitgewerkt in de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s ve.

Waar moet het programma aan voldoen?

  • Een groep moet minimaal 5 peuters, die allen een VE-indicatie hebben, omvatten.
  • Het aanbod moet minimaal 10 en mag maximaal 16 uur per week beslaan.
  • Alle reguliere kwaliteitseisen m.u.v. de kwalificatie-eisen voor de tweede beroepskracht bij een groep van meer dan 8 kinderen. De tweede beroepskracht hoeft geen VE-scholing gehad te hebben maar mag ook een reguliere beroepskracht (in opleiding) zijn.
  • Hoewel er gestreefd moet worden om zoveel mogelijk met vaste gezichten en gelijk aan de stamgroepen te werken, is ook hier – met schriftelijke instemming van ouders – ruimte voor organisatorisch werkbare oplossingen.
  • Het aanbod moet kosteloos zijn voor ouders, er mag niet om een ouderbijdrage gevraag worden.
  • Aanvragen dienen per kindcentrum (ofwel locatie) gedaan te worden. Aanvragen kunnen niet gebundeld worden.
  • Aanvragen worden gedaan o.b.v. het (reëel) verwachtte aantal deelnemende kinderen.

(Bron: BMK)

Zomer-, herfst- of kerstvakantie

De programma’s kunnen worden aangeboden in de zomer- herfst- of kerstvakantie van 2020. Met de subsidie kunnen aanvragers een inhaal- en ondersteuningsprogramma VE organiseren waaraan peuters met een VE-indicatie voor een periode van ten minste twee en ten hoogste vijf weken voor minimaal 10 en maximaal 16 uur per week deelnemen.

Subsidie

De aanvragers komen in aanmerking voor een bedrag van 12 euro per VE-peuter per uur en een vast bedrag van 500 euro voor coördinatie. Op het moment dat het subsidieplafond van 7 miljoen euro wordt uitgeput, wordt de subsidie verdeeld naar rato (niet minder dan 90 procent van het aanvraagbedrag per aanbieder). Als dat niet voldoet wordt er geloot.

Aanvraagperiode

Van maandag 15 tot en met zondag 28 juni kunnen houders van kindcentra een subsidieaanvraag indienen om deze inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie te organiseren. Deze kindcentra staan met een VE-aanbod geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en verzorgen voorschoolse educatie aan peuters met een VE-indicatie. De subsidie kan worden aangevraagd met het aanvraagformulier op de website van DUS-I.

Juli 2020

Op uiterlijk 3 juli 2020 wordt door DUS-I aan de aanvragers bekend gemaakt welke subsidies voor welk bedrag worden verleend. De formele beschikking ontvangen subsidieaanvragers uiterlijk acht weken na 28 juni. De betaling van de verleende subsidies geschiedt in één keer, uiterlijk in september 2020. Het aanvullende programma moet worden aangeboden binnen het tijdvak 4 juli 2020 tot en met 3 januari 2021.

N.B.: Kindcentra zijn niet verplicht om dit programma te organiseren. Peuters en hun ouders zijn ook niet verplicht om van het aanbod gebruik te maken.

Meer informatie

Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het indienen van de subsidieaanvraag.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.