Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties2

Nieuwe brochure: hoe werkt de jaarurensystematiek?

De jaarurensystematiek geeft flexibiliteit bij het maken van roosters, zodat er beter ingespeeld kan worden op krapte door bijvoorbeeld ziekte of juist omdat er meer medewerkers staan ingeroosterd dan nodig. Wat houdt de regeling precies in? En hoe krijg je als werkgever medewerkers hierin mee? De nieuwe brochure 'Werken met de jaarurensystematiek in kinderopvang' geeft daar antwoord op.
nieuwe-brochure-hoe-werkt-de-jaarurensystematiek
XtockImages / Getty Images / iStock

De jaarurensystematiek geeft ruimte om met specifieke situaties om te gaan binnen het plannen van roosters. Bij de jaarurensystematiek gaat men bij het maken van roosters niet uit van het vaste aantal uur dat medewerkers volgens hun arbeidsovereenkomst elke week werken, maar van het totale aantal werkuren dat ze in een jaar hebben. Vandaar jaaruren.

Wat is de jaarurensystematiek?

De jaarurensystematiek is opgenomen in de cao Kinderopvang, waarin onder meer het volgende staat beschreven: “De werkgever kan een jaarurensystematiek invoeren waarbij het aantal uur dat de medewerker werkt, per maand kan verschillen. Per maand kan de medewerker maximaal 20% meer of maximaal 20% minder werken dan het afgesproken gemiddeld aantal uur per maand.” De werkgever heeft hiervoor geen instemming nodig van de medezeggenschapsraad, de werkgever moet wel overleggen met de medezeggenschap hoe de regeling wordt uitgewerkt binnen de organisatie.

In de nieuwe brochure ‘Werken met de jaarurensystematiek in kinderopvang’ staat beschreven (hoofdstuk 1.1) hoe je als werkgever de jaaruren per medewerker uitrekent.

Dit zijn de regels

Een belangrijke regel die geldt: de medewerker krijgt het rooster minimaal 10 werkdagen voordat het rooster ingaat. In twee situaties mag je als werkgever van deze regel afwijken:

 • Staat een medewerker ingeroosterd en wordt ze ziek? Dan mag een andere medewerker haar vervangen.
 • Een medewerker moet een collega vervangen die met buitengewoon verlof is. Dit kan zijn vanwege:
  • de bevalling van haar partner;
  • ernstige of acute ziekte van haar partner of familie;
  • overlijden van haar partner of andere familieleden.
  Deze vervanger werkt in deze situaties niet volgens haar eigen
  rooster. Volgens de regels in de cao mag dit.
 • Heb je een medewerker ingeroosterd? En is er niet genoeg werk? Dan moet je de ingeroosterde uren betalen, ook als je de medewerker afbelt of naar huis laat gaan. Dit is het risico dat je als werkgever loopt, ook bij de jaarurensystematiek.

Plus- en min-uren

Een medewerker mag dus meer of minder uren per maand werken dan het maandgemiddelde. Dat mag tot 20% meer zijn of tot 20% minder:
• De uren boven het gemiddelde zijn plus-uren
• De uren onder het gemiddelde zijn min-uren

Het hele jaar door houdt de werkgever per medewerker bij hoeveel plus- of min-uren hij of zij in totaal heeft. Werkt een medewerker bijvoorbeeld in een bepaalde maand plus-uren? Dan kun je dat als werkgever compenseren door hem of haar in een volgende maand minder te laten werken. In de cao staat hoeveel plus- of min-uren een medewerker maximaal mag hebben. Voor de dagopvang zijn dat andere aantallen dan voor buitenschoolse opvang en peuteropvang. (zie hoofdstuk 1.2 in de brochure)

Salaris blijft maandelijks gelijk

Voor medewerkers bij organisaties die de jaarurensystematiek hanteren, blijft het salaris maandelijks hetzelfde: de werkgever betaalt het salaris dat hoort bij het aantal uur dat de medewerker volgens de arbeidsovereenkomst per week werkt. Dat er de ene maand plus-uren zijn gemaakt en de andere maand min-uren, maakt niet uit.

Nul plus- en min-uren op 31 december

De medewerkers moeten elk jaar op 31 december eindigen met nul plus-uren of min-uren. Heeft de medewerker aan het eind van het jaar toch plus-uren of min-uren? In de cao staan hierover
de volgende afspraken:

 • Heeft een medewerker toch nog min-uren? Dan krijgt hij/zij die betaald als werkuren. Deze zijn voor rekening van de werkgever.
 • Heeft een medewerker nog plus-uren? Dan maak hij/zij daar met de medewerker afspraken over. De uren kunnen worden uitbetaald, of worden verruild voor betaalde verlofuren.
Meer weten? Lees alles over de jaarurensystematiek in de brochure ‘Werken met de jaarurensystematiek in kinderopvang’ >>

2 REACTIES

 1. Het werken met de jaarurensytematiek is dus niet bij iedere werkgever?

  Begrijp ik goed dat het werken hiermee een vrije keuze is van de werkgever?
  Is een eigen beleid, afgestemd met de OR ook mogelijk?

  • Ha D’Ann,

   Het is inderdaad een keuze van de werkgever/houder om gebruik te maken van de jaarurensystematiek. Niet elke kinderopvangorganisatie werkt daar mee. Een eigen beleid hierin voeren is dus ook mogelijk, mits het strookt met de afspraken in de cao Kinderopvang.