Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Nieuwe bkr voor baby’s noopt tot verregaande maatregelen

Bijna alle kinderopvanglocaties (94 procent) denken na over eventuele aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe beroepskracht-kindratio voor baby’s. Meer pedagogisch medewerkers aannemen of juist minder baby’s toelaten? Van horizontale groepen verticale groepen maken? Of een andere doorstroming realiseren binnen groepen? Het zijn allemaal opties die worden overwogen.

Dit blijkt uit het onderzoeksrapport van SEO Economisch Onderzoek naar de effecten van de nieuwe beroepskracht-kindratio voor baby’s. Deze maatregelen gaan vanaf 1 januari 2019 in. Zij bereikten met een enquête 532 kinderopvanglocaties. Daarop is een analyse gedaan op 285 locaties met uitsluitend dagopvang.

Kostenstijging

Uit het onderzoek bleek dat dagopvang gemiddeld met een kostenstijging van 4,6 procent te maken krijgt vanwege de nieuwe bkr. Volgens Staatssecretaris Tamara van Ark is er geen reden om de maatregelen uit te stellen omdat dit percentage binnen de beraamde kostenstijging van 4,9 procent valt. Maar de onderlinge verschillen zijn groot en voor kleine organisaties is de verwachte kostenstijging veel hoger. Voor 25 procent komt dit zelfs neer op ruim 10 procent.

Meer pedagogisch medewerkers

Zoals gezegd is bijna iedereen bezig met de vraag of en zo ja welke aanpassingen er gedaan moeten worden als de nieuwe bkr voor baby’s ingaat. Veruit de meeste organisaties (80 procent) willen meer pedagogisch medewerkers aannemen. Iets meer dan de helft (52 procent) verwacht de gemiddelde groepsgrootte met 0-jarigen te verkleinen, maar dit laatste is voor kleine organisaties vaak niet haalbaar. Kostenverlagende maatregelen die genoemd worden, zijn een andere groepsindeling maken (73 procent), verticale groepen maken (44 procent) of de gemiddelde doorstroomleeftijd van kinderen naar andere groepen aanpassen (42 procent).

Groepen aanpassen

Nog eens 35 procent overweegt om de indeling van de groepen volledig aan te passen, al druist dit wel in tegen hun visie, wat ouders wensen en het idee dat kinderen niet teveel mogen wiselen van groep. 16 procent noemt de optie om 0-jarigen op een wachtlijst te zetten waarschijnlijk. Hoewel dit tot een kostenbesparing leidt, zorgt het op termijn echter voor minder doorstroom en dus minder oudere kinderen in de kinderopvang.

Kleine kinderopvang

Aangezien kleine locaties de meeste kosteneffecten krijgen van de nieuwe bkr voor baby’s, is specifiek gekeken naar welke maatregelen zij overwegen. Daaruit blijkt dat zij minder vaak kostenbesparende maatregelen nemen, vermoedelijk omdat ze minder mogelijkheden hebben om groepen te wijzigen. Minder baby’s aannemen wordt wel even vaak overwogen vergeleken met middelgrote en grote locaties.

Extra groep openen

Minder vaak genoemde maatregelen zijn verder nog: kinderen op andere dagen inplannen, het openen van een extra groep, bezuinigen op extra’s voor ouders en kinderen, de minimale leeftijd voor het aannemen van baby’s verhogen of het meer inzetten van een groepshulp of stagiair om zo kosten te drukken.

Belemmerende regelgeving

Voor al deze maatregelen zijn er echter ook genoeg belemmeringen, bijvoorbeeld vanwege strikte regels, om ze in de praktijk toe te passen. Een belangrijke daarvan is de IKK-maatregel voor het vaste gezichten-criterium. Hierdoor wordt het moeilijker kinderen te schuiven tussen groepen om de kosten te beperken. Daarnaast is het niet kunnen aantrekken van geschikte pedagogisch medewerkers een belangrijke belemmering. Verder vormen de wensen en voorkeuren van ouders en pedagogische overwegingen een veel genoemde belemmering voor het anders indelen van de groepen. Iets minder vaak worden genoemd de huidige indeling van de ruimtes en het aantal beschikbare vierkante meters. Voor een extra groep moet soms worden verbouwd of bijgebouwd. Dit kan niet altijd.

Drie uursregeling

Dan wordt er, tot slot, gesproken over de drie uursregeling. In combinatie met het vaste gezichten-criterium wordt het volgens de respondenten erg lastig om deze uit te voeren. Ook de regelgeving met betrekking tot stamgroepen wordt als een extra belemmering genoemd en dat het moeilijker wordt om genoeg EHBO’ers gedurende de dag te waarborgen.

Lees hier de Rapportage SEO verwachte kostenverandering baby-norm kinderopvang


De convenantpartijen in de kinderopvang zijn niet tevreden over het SEO-onderzoek naar het kosteneffect van de nieuwe bkr voor kinderopvangorganisaties. Zij missen een praktijkonderzoek en gaan dit daarom nu zelf organiseren en bekostigen. Lees meer over dit initiatief


 

1 REACTIE

  1. Ons dagverblijf heeft slechts 1 groep voor max 16 kinderen per dag. Voor ons word het straks praktisch onwerkbaar. zelfs de 10% waar over gesproken wordt schijnt nog aan de lage kant te zijn. Wij hanteren een lager uur tarief dan andere organisaties om ons heen. Er is ons geadviseerd om minimaal 0,50 ct te stijgen in onze uur prijs. dit zou betekenen dat ik 22 % omhoog zou moeten in prijs dit is niet te verkopen naar ouders! Het is goed dat er gekeken word naar wat er verbeterd kan worden in de kinderopvang maar laten ze ook wat meer kijken naar hoe haalbaar dit is voor de werkgevers en werknemers! De nieuwe 3 uur regeling is ook al onwerkbaar, ouders kommen immers niet altijd exact op het zelfde moment hun kinderen ophalen en brengen!

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.