Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Asscher verwacht herstel op lange termijn

Hoe moet de kinderopvang in de toekomst (middellange en lange termijn) worden ingericht om een goede kwaliteit te waarborgen?’’ Met deze vraag als centraal thema, vond begin juni het rondetafelgesprek in de Kamer plaats. Minister Asscher heeft alle vragen die tijdens het gesprek door Kamerleden werden gesteld, nu schriftelijk beantwoord.
Asscher verwacht herstel op lange termijn
Foto: ANP Photo

Minister Asscher is voornemens om nog dit najaar zijn plannen voor een nieuwe opzet van kinderopvangvoorzieningen kenbaar te maken. Hij is momenteel samen met de staatssecretaris van onderwijs bezig aan de uitwerking van de plannen. Inzet: de versnippering van kindvoorzieningen en vooral de segregatie tegengaan. De SP, het CDA en D66 willen van de minister weten hoe hij vorm geeft aan de peuterspeelzaal in de toekomst. Ook is de wens geuit voor een basisvoorziening kinderopvang met gratis dagdelen voor alle kinderen. Asscher benadrukt dat al deze vragen aan bod komen in zijn plan.

Het Nieuwe Toezicht

Maar Asscher wil meer veranderen. In het najaar komt hij met een plan voor een beter toezicht op de kinderopvang: ‘Het Nieuwe Toezicht’. Hierin wordt gestreefd naar toezicht met minder een afvinkkarakter op kleine regeltjes en meer beoordeling van de kwaliteit van de (pedagogische) praktijk. De VNG (Gemeenten) en de GGD zijn bij dit nieuwe plan betrokken. Deze maand vindt een seminar plaats voor gemeente-ambtenaren die belast zijn met toezicht op de kinderopvang. Asscher hoopt hiermee te voorkomen dat er grote verschillen (blijven) bestaan tussen gemeenten.

Ouderparticipatiecrèches

Ouderparticpatiecreches moeten nog tot eind dit jaar wachten wat de uitslag is van de ‘brede verkenning’ die Asscher doet naar het gedogen van deze vorm van kinderopvang. Momenteel gedoogt hij enkele ouderinitiatieven en verleent hij kinderopvangtoeslag aan ouders die hiervan gebruik maken, ook al vallen ze niet onder de wet Kinderopvang. Asscher onderzoekt of en hoe deze vorm van opvang behouden kan blijven.

Kwaliteit

Kritische vragen van de VVD over de achtergebleven kwaliteit van de kinderopvang terwijl er toch miljoenen is geïnvesteerd, wijst Asscher van de hand. De minister is juist positief over de uitslagen van de laatste twee NCKO-metingen. ‘Hoewel er nog ruimte voor verbetering is, is de kwaliteit in de kinderdagopvang juist gestegen. Ook de meting naar de kwaliteit in de bso laat een optimistisch beeld zien’, aldus de minister. In 2014 wordt bekend wat het NCKO aan pedagogische kwaliteit heeft gemeten in de peuterspeelzalen.

Vraag en aanbod

Minstens zo optimistisch is de minister over het steeds beter op elkaar sluitende vraag en aanbod. Hoewel Asscher ook ziet dat er sprake is van een daling, ziet hij ook dat het aanbod nog altijd groter is dan voor 2005. Asscher vindt het voor de toekomst van belang dat vraag en aanbod steeds dichter bij elkaar komen te liggen. Hij verwacht dat de nieuwe plannen voor het kinderopvangstelsel hier ook aan kan bijdragen. Al met al lijkt de minister positief naar de toekomst te kijken. Hij zegt: ‘Wat er op korte termijn met de werkgelegenheid in de kinderopvang gebeurt, is onzeker. Op langere termijn verwacht ik een herstel.’

Kleine contracten

Wel wil minister Asscher dat de sector stappen zet om reële contracten aan te bieden die beter aansluiten bij de wensen van ouders. Asscher: ‘Bijvoorbeeld het aanbieden kleinere contracten met minder uren op jaarbasis. Vanuit de overheid ben ik in dat geval bereid de maximum uurprijs te verhogen’. De komende maanden zijn de Brancheorganisatie Kinderopvang en de minister hierover in gesprek.

Meevaller

Dat de daling van het gebruik van kinderopvang groter is geweest dan was geraamd, beaamt minister Asscher. Waarom de financiële meevaller die dit opbracht niet opnieuw is geïnvesteerd in kinderopvang legt de minister ook uit. ‘Naast de meevallers op de kinderopvang ben ik ook geconfronteerd met tegenvallers op andere dossiers, zoals het kindgebonden budget. Een intensivering in de kinderopvang zou hebben betekend dat ik op andere dossiers (extra) had moeten bezuinigen.’

Steun voor ontslagen medewerkers

Onlangs is er geld vrij gemaakt om sectoren die in deze tijd te maken hebben met grootschalige ontslagrondes financieel te ondersteunen. Volgens Asscher kan ook de kinderopvang gebruik maken van de in totaal 590 miljoen die in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen is vrijgemaakt. ‘Het kabinet stelt in totaal 590 miljoen euro beschikbaar voor de komende jaren om sectoren te steunen bij hun inspanningen om mensen die hun baan dreigen kwijt te raken, bijvoorbeeld via intersectorale mobiliteit en scholing aan de slag te houden.’

Ouders

Tot slot wil minister Asscher de positie van ouders in de kinderopvang flink gaan versterken de komende tijd. Om dit te realiseren heeft Asscher een wetsvoorstel in voorbereiding dat hij in het eerste kwartaal van 2014 bij de Kamer zal indienen.

Lees hier alle vragen an antwoorden naar aanleiding van het rondetafelgesprek.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.