Management kinderopvang magazine nr. 6, 2020

  De financiering van de kinderopvang staat ter discussie. In dit nummer lees je over de discussie hoe we dit gaan aanpakken. Privaat of publiek? Geert de Wit, bestuurder van de Kinderopvanggroep, ziet nu politieke kansen om het systeem te veranderen. Kinderopvangondernemer Selma Ozkan wil niet dat het ondernemerschap verloren gaat. En Astrid Plugge van Mare Gastouderbureau ziet ook andere bezwaren van publieke financiering.

  Van privaat naar publiek systeem?

  De financiering van de kinderopvang staat ter discussie. Hoe gaan we dat aanpakken? Privaat of publiek? Geert de Wit, bestuurder van de Kinderopvanggroep, ziet nu politieke kansen om het systeem te veranderen. Kinderopvangondernemer Selma Ozkan wil niet dat het ondernemerschap verloren gaat. En Astrid Plugge van Mare Gastouderbureau ziet ook andere bezwaren van publieke financiering.

  Crèchestress of thuisstress?

  Uitdaging voor baby’s begint bij pm’er

  Diversiteit in de organisatie

  Voor een discriminatievrije toekomst van kinderen is het belangrijk dat diversiteit in alle lagen van de kinderopvang doorsijpelt. Maar hoe kun je diversiteit binnen je organisatie zichtbaar en tastbaar maken? En hoe ga je als organisatie om met discriminatie op de werkvloer? Deel 2 van de serie over diversiteit.

  blog-peter-van-zijl-waarom-de-kinderopvang-niet-aantrekkelijk-is-voor-generatie-z

  Column – Unieke situatie vraagt onconventionele aanpak

  Het coronavirus gaat niet zomaar weg. Sterker nog, we ervaren een tweede golf. Dat heeft gevolgen voor onze hele samenleving. Ook voor de kinderopvang; het nijpende personeelstekort gaat namelijk ook niet zomaar weg. Aan de ene kant krimpt het aantal banen, waardoor ook de vraag naar kinderopvang kan afnemen. Volgens sommigen zou dat zorgen voor meer evenwicht in vraag en aanbod van medewerkers. Ik vrees dat die balans er niet komt en ondernemers vrezen dit met mij.

  Vier scenario’s voor toezicht en handhaving

  Staatssecretaris Van 't Wout kondigde aan dat hij de Tweede Kamer meer tussentijdse evaluaties van onderzoeken wil gaan sturen. En ook dat er nader onderzoek naar de praktijk van inspectie zou worden gedaan. Niet nodig, vindt Ans Keij, bestuurder van MIKZ Kinderopvang. Er ligt volgens haar al een goed rapport uit 2012 dat richtingen aangeeft voor verbeteringen.

  ‘Het is geen psychologisch trucje’

  Leidinggeven vanuit een waarderend perspectief. Stichting Kinderopvang 2Samen in Den Haag is er nu anderhalf jaar mee aan de gang en is blij met de resultaten. Het motiveert, laat mensen tot bloei komen én het maakt het makkelijker om verbeteringen door te voeren. Maar het is geen psychologisch trucje dat je af en toe toepast. Het vergt een cultuurverandering en dat kost tijd.

  Vijf vrije vragen aan: Reliza Lamain

  Reliza Lamain (52) is nu twee jaar clustermanager bij Junis Kinderopvang, een organisatie met 90 locaties in Alphen aan den Rijn en omgeving. Daarvoor werkte ze in allerlei sectoren, van kraamzorg, onderwijs en uitgeverij tot uitzendbureau. Ze vult haar bedrijfsmatige ervaring graag aan met de expertise van haar pedagogisch professionals. 'Een heel goede combinatie.'

  Luierrecycling in de lift

  Jaarlijks worden alleen al in Nederland 1 miljard kinderluiers gebruikt en ook weggegooid. Niet echt duurzaam. Luierrecycling is al eerder gedaan, maar gestopt in 2008. Inmiddels is het dankzij een nieuwe technologie weer rendabel om luiers in te zamelen en te recyclen. De kinderopvang speelt hierbij een belangrijke rol.

  Boksen bij stoere bso Wonderland

  Hoe ziet de ideale bso er uit? De nieuwste locatie van kinderopvangorganisatie Wonderland komt behoorlijk in de buurt. Wonderland BSO Tetterode, gevestigd in het Tetterode Sportcomplex in Overveen, is een stoere plek waar kinderen blij van worden. Een grote loods is creatief omgetoverd tot een huiselijke ruimte waar het kind wordt uitgedaagd tot bewegen, spelen en sporten, maar ook met plekjes om te chillen.

  Serie ‘Die goeie ouwe tijd?’

  Dit is het vijfde deel van de serie waarin we een blik op de geschiedenis van de kinderopvang werpen aan de hand van oude prenten en foto's. In de vorige aflevering zagen we dat er begin 1900 meer aandacht kwam voor pedagogiek. In dit deel staat het personeel centraal.

  Column – Test-ellende en laboratoria-gedoe