Management kinderopvang magazine nr. 6, 2019

  In het novembernummer van Management Kinderopvang reageert Gijs van Rozendaal op de kritische columns van Gjalt Jellesma over IKC-vorming. Hij waarschuwt voor een koude sanering van de sector. Verder gaan we op bezoek bij Kleinlab in Amsterdam-Noord, een opmerkelijk kindcentrum dat kinderen alle ruimte biedt om te ontdekken. En: hoe gaan gemeenten het verplichte VVE-aanbod vormgeven? Buitenhek schetst zes scenario’s.

  Focus niet alleen op het kind

  De inwerkingtreding is uitgesteld van 1 januari naar 1 augustus 2020, maar dan moeten gemeenten verplicht 960 uur voorschoolse educatie aanbieden aan doelgroeppeuters van 2,5 tot 4 jaar. Doel: kinderen een betere start geven op de basisschool. Gemeenten en aanbieders van peuteropvang moeten daarover nieuwe afspraken maken. En dat is nog niet zo simpel. Op tijd beginnen, is het advies. En focus niet alleen op het kind, maar ook op de ouder en de omgeving.

  Column – Een knip bij 6 jaar

  'Als er een moment is waar logischerwijs een knip zou kunnen liggen, is dat bij 6 jaar. Stel dat de 4- tot 6-jarigen aangehaakt worden bij de kinderopvang…' Dat is geen verrassend geluid, maar wel als het uit het onderwijs komt.

  ‘Ervaringsgericht werken: eigenlijk heel eenvoudig’

  Bij het denken over kwaliteit lijkt het vanzelfsprekend om eerst naar de aanpak te kijken. Maar er is een andere ingang die ons verder brengt, vindt Ferre Laevers, de Leuvense hoogleraar die het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs leidt. Welbevinden en betrokkenheid geven een beter beeld. 'Laat het kind de weg wijzen.'

  Denken in mogelijkheden

  Wat doe je als twee van je kinderen een handicap blijken te hebben? En je wilt niet dat ze worden weggestopt in zorginstellingen, maar opgroeien in de wijk? Dan start je toch gewoon je eigen kinderopvangorganisatie waar zorgkinderen welkom zijn. Michiel van Rennes, oprichter van Bzzzonder, deed het. En nog veel meer. Een gesprek met een bijzondere ondernemer.

  IKC-ontwikkeling: kans of bedreiging?

  In zijn columns in dit blad staat BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma zeer kritisch ten opzichte van de ontwikkeling van IKC's en het recent verschenen Oberon-rapport hierover. Volgens hem is er nog een lange weg te gaan om te komen tot een volwassen stelsel van IKC's. Gijs van Rozendaal reageert.

  Column – Mensen leren om gelukkig te worden

  Wat is de functie van kinderopvang vandaag? Uit het recente CPB-onderzoek Vrouwen aan de top blijkt maar weer eens dat kinderopvang als arbeidsmarktinstrument slechts beperkt functioneert.

  ‘Ontwikkelen vanuit het creatieve brein’

  Bij Kleinlab in Amsterdam-Noord lijkt het alsof je een kunstenaarsatelier binnenstapt. Overal kleuren, materialen, retrovoorwerpen en wanden vol knutsels. Kinderen leren vanuit hun creativiteit, is de overtuiging van eigenaar Suzanne Huis (47). Een opmerkelijk kindercentrum dat kinderen alle ruimte biedt om te ontdekken. Geen thema's, geen voorbeelden, geen opdrachten én geen oordelen.

  Vijf vrije vragen aan: Paula Hoek

  Gastouderopvang is een serieus vak en dat wordt nog steeds onderschat. Vijf vrije vragen aan Paula Hoek (43) die vanuit Rijnsburg Gastouderbureau 't Vlindertje draait. Samen met een collega begeleidt ze tachtig gastouders in Leiden en de duin- en bollenstreek.

  Column – Niet gehinderd door enige kennis

  Wat me altijd weer opvalt en inmiddels eigenlijk ook behoorlijk irriteert, is de gebrekkige kennis over de staat van de kinderopvang in grote delen van 'spraakmakend' Nederland. Een paar weken geleden bezocht ik op zondagmiddag een discussie in De Balie in Amsterdam met als onderwerp 'Hoe goede kinderopvang kiezen?'.

  In gesprek over gezonde voeding

  Renate Neyndorff won dit jaar de Scriptieprijs Kinderopvang voor haar scriptie over gezonde voeding en leefstijl in de kinderopvang. Ze onderzocht wat pedagogen in het hbo tijdens hun opleiding hierover leren. 'Veel studenten zeiden de kennis te missen om met ouders over voeding en leefstijl in gesprek te gaan.'

  Pas met vijf jaar naar school?

  Een noodscenario in de vijf grote steden: kinderen pas met vijf jaar naar de basisschool omdat er te weinig leraren zijn. Dat betekent: tot die tijd blijven ze op de dagopvang of thuis. Wij spraken met onderwijs en kinderopvang. Wat betekent dit scenario voor hen? 'Het geeft aan hoe hoog de nood is.'

  Column – Sterrenjacht

  Stel, u bepaalt zelf als ondernemer de pedagogische kwaliteit van uw eigen kinderopvang. En stel, een wetenschappelijke onderzoeker bezoekt uw kinderdagverblijf en bepaalt ook de pedagogische kwaliteit. Wat gebeurt er vervolgens als we de twee oordelen naast elkaar leggen? Jacob Esplin en collega's onderzochten deze vraag in een Amerikaanse studie onder 58 kindcentra in de Amerikaanse staat Utah.

  Optimale kindplanning

  De wachtlijsten nemen toe, en de vraag op piekdagen gaat bijna overal omhoog. Intussen wordt het plaatsen van een baby vanwege de nieuwe beroepskracht- kindratio relatief duurder, en komt de capaciteit van de babygroepen daardoor meer onder druk te staan. Is het tijd om zakelijker om te gaan met vraag en aanbod?

  Gebruik bewezen programma’s

  Inzetten op bewegen hoeft niet moeilijk te zijn en levert je veel op. Gebruikmaken van erkende interventies helpt hierbij. Er zijn voldoende aanpakken die zich in de praktijk bewezen hebben en waarmee je vlot aan de slag kunt.

  Column – Van pepernoten naar piet

  Eind augustus; ik doe boodschappen, en het is 34 graden buiten. Daar waar ik normaal gesproken kan neuzen tussen de aanbiedingen, duik ik nu drie stellingkasten in vol pepernoten en sinterklaasartikelen.