Management kinderopvang magazine nr. 3, 2020

  In het meinummer van Management Kinderopvang besteden we aandacht aan ‘leiderschap’. Samensturing is de nieuwe trend. Managers en teams zijn samen verantwoordelijk voor beleid en uitvoering. Rianca Evers, die ‘samensturing’ als organisatieprincipe ontwikkelde legt de voordelen uit
  Ook tref je in dit nummer een interessant artikel over leiderschapspraktijken in lerende voorscholen. Hoe werk je aan een voorschool waarin professionals beter willen worden zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

  ‘Samensturing is logischer’

  Zelfsturing was jarenlang het magische woord in de kinderopvang. Er blijken echter nadelen: eilandmentaliteit en medewerkers die zich 'verloren' voelen. Een nieuwe trend is samensturing. Managers en teams zijn samen verantwoordelijk voor beleid en uitvoering, waarbij de beste kwaliteiten van mensen worden benut. Leiderschapscoach Rianca Evers, die 'samen- sturing' als organisatieprincipe ontwikkelde, legt de voordelen uit.

  Handvatten voor pedagogisch coach

  Bovenwettelijke eisen in toezicht en handhaving

  In juli 2019 verscheen er op initiatief van vijf kinderopvangorganisaties een positionpaper over het toezicht en handhaving in de kinderopvang. Het doel hiervan is om de grote verschillen en knelpunten in het toezicht te verbeteren. Deze bestaan immers al jaren. De reactie van de GGD GHOR op deze publicatie en twee interessante rapporten zijn aanleiding voor een serie artikelen over toezicht en handhaving. Deze keer: de boven- wettelijke eisen van de GGD-inspecteur.

  Vijf vrije vragen aan: Jeroen Kistemaker

  Jeroen Kistemaker (47) is een veelzijdig mens. Hij opgeleid in ICT en SPW en heeft twee banen. Twee dagen als ICT'er bij Kindercentrum Watergraafsmeer en drie dagen als bso- coördinator/pm'er/coach bij Stichting Kinderopvang Waterland in Monnickendam. SKW telt negen locaties, 80 medewerkers en vangt wekelijks 700 kinderen op. Vanwege het corona- virus doet de organisatie nu crisisopvang.

  ‘Kinderen zijn nauwelijks binnen’

  Leiderschapspraktijken in lerende voorscholen

  Leidinggevenden van voorscholen willen graag werken aan de ontwikkeling van een lerende voorschool. Hoe kun je werken aan een voorschool waarin professionals samen elke dag een beetje beter willen worden zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen? Hoe doe je dat?

  Grip op pedagogische kwaliteit

  KindeRdam Kinderopvang en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben de handen ineengeslagen bij het ontwikkelen van een digitaal zelfevaluatie-instrument voor de pedagogische kwaliteit. Inmiddels is het instrument Pedagogische praktijk in beeld (PiB) getest bij verschillende kinderopvangorganisaties. Simon Hay, die aan de wieg stond, vertelt over de opbrengsten en de learnings.

  blog-peter-van-zijl-waarom-de-kinderopvang-niet-aantrekkelijk-is-voor-generatie-z

  Column – Trots op onze helden

  En dan ineens staat de wereld stil. Als ik ga zitten om mijn column te schrijven heb ik altijd te veel ideeën. Er zijn zoveel interessante en belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen in dit vakgebied. De (onder)waardering voor uw beroep, het streven naar steeds hogere kwaliteit, de discussie over kinderopvang als basisvoorziening. Maar dan komt de wereld tot stilstand en lijkt niets meer zo belangrijk. Zo voelt het. Alsof we met z'n allen in een boze droom zijn beland.

  ‘Er is een omslag, het bewustzijn groeit’

  De laatste aflevering van deze serie over duurzame kinderopvang gaat over pedagogiek. Hoe verweef je duurzaamheid in je pedagogische visie? Is duurzaamheid een onderwerp voor peuters? Zeker, zegt pedagoog Méla Krijger die een sterke toename ziet in de vraag naar trainingen voor pedagogisch medewerkers. 'Kinderen die jong een natuurverbinding krijgen, worden duurzamere volwassenen.'

  Natuurlijk leiderschap

  Stichting Junis Kinderopvang is al vier jaar bezig natuurlijk leiderschap op de kaart te zetten met een leergang, intervisiegroepen en een toolkit. Wat het oplevert? 'Ik voer tegenwoordig heel andere gesprekken met mijn medewerkers.'

  Dartelen

  Het is een cliché maar ook deze crisis is toch nog ergens goed voor: een redelijk uitgebreid tv-verslag op vrijwel alle zenders van een bezoek van de minister-president met de verantwoordelijk staatssecretaris aan een kinderdagverblijf. Een mijlpaal, waarbij ik vurig hoop dat ook na de crisis de positieve woorden van Rutte over het belangrijke werk dat juffen en meesters doen nog lang zullen blijven hangen.

  Verbeter het toezicht op de VE

  Hoe kijkt het team van toezichthouders kinderopvang bij de GGD Amsterdam aan tegen voorschoolse educatie? Welke kennis is er eigenlijk over VE bij toezichthouders en professionals in Amsterdam? Een kijkje in de keuken door (voormalig) toezichthouders in Amsterdam.

  Serie ‘Die goeie ouwe tijd?’

  Dit is het tweede deel van de serie waarin we een blik op de geschiedenis van de kinderopvang werpen aan de hand van oude prenten en foto's. Na de matressenschooltjes uit de 18de eeuw kijken we nu naar de kinderbewaarplaatsen uit de 19de eeuw.

  Rotterdam voortvarend van start

  In principe geldt per 1 augustus 2020 de landelijke verplichting om 16 uur per week vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan te bieden voor doelgroeppeuters. Management Kinderopvang onderzoekt hoe gemeenten en kinderopvangorganisaties dit aanpakken. In Rotterdam hielp een lange voorbereidingstijd. Maar door de coronacrisis kan de boel weleens op losse schroeven komen te staan.

  Hoe zit het nu met crèchestress?

  De meeste kinderen die naar de kinderopvang gaan, ontwikkelen zich positief op cognitief en sociaal-emotioneel vlak. Onderzoek heeft echter ook laten zien dat met name jongere kinderen (onder de 3 jaar) op de kinderopvang hogere cortisolniveaus hebben, en cortisol is een indicatie voor stress. Meerdere studies lieten dit resultaat zien en de term 'crèchestress' was geboren.

  Column – Verantwoordelijkheidsgevoel

  Week 2 van de noodopvang binnen de kinderopvang. Een groep pedagogisch medewerkers draagt de verantwoordelijkheden vanaf de eerste dag dat de noodopvang een feit was. Mijn kantoor staat vol met bloemen van medewerkers die hun waardering uitspreken. De omgekeerde wereld: ik ben juist de medewerkers ongelooflijk dankbaar dat ze hier staan.

  School in de bso

  Hoera Kinderdroom is een echte kinderdroom. Maar wat is het? Het ziet eruit als een bijzondere buitenschoolse opvang, maar overdag zitten er leerlingen van groep 7/8. Tijdens de open IKC-dag in Panningen zag een groep bestuurders uit kinderopvang en onderwijs een bijzondere vorm van samenwerking.