Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Kwaliteit bso krijgt een voldoende

Bso

De kwaliteit in de Nederlandse kinderopvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar is in orde. In de kwaliteitsmonitor van het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) scoort de buitenschoolse opvang een voldoende tot ruim voldoende. Een meevaller als je het vergelijkt met de laatste kwaliteitsscore van de dagopvang voor 0-4- jarigen. Deze scoorde in 2008 een onvoldoende en daalde zelfs licht, vergeleken met de nulmeting in 2005.

In de bso was nooit eerder wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de kwaliteit. Dankzij een subsidie van het ministerie van SZW kon het Kohnstamm Instituut onderzoek doen. In totaal zijn 78 bso’s in heel Nederland, in grote en kleine gemeenten en van verschillende grootte onderzocht.

Het onderzoek
Er is gekeken naar de ruimte, het activiteitenaanbod en het spelmateriaal. De manier van omgaan met kinderen door de pedagogisch medewerkers is gefilmd. Onderzoekers besteedden een middag op de groep om te observeren. Getrainde beoordelaars bekeken de videobeelden en de interactie tussen pm’ers en de kinderen. Naast observaties in de praktijk zijn ook ouders en kinderen ondervraagd over wat zij van de bso vinden.

Inrichting en materiaal
Niet alles scoort gemiddeld een voldoende tot ruim voldoende. De materialen voor ’taal en denken’ en voor ‘muziek, dans en drama’ zijn aan de magere kant. n de vier grote steden is de kwaliteit van de buitenruimte gemiddeld genomen niet voldoende terwijl in in de andere gemeenten wel goed scoort. De dagindeling met het activiteitenaanbod en de inrichting van de groep zijn bovengemiddeld op orde. Opvallend is, dat het wederzijdse contact tussen bso’s en basisscholen gemiddeld gezien nog steeds te wensen overlaat. Op kleine bso’s met verticale groepen zijn vooral de 8-plussers niet tevreden.

Begeleiding sociale interacties kan beter
Dan de interactie met kinderen: op het gebied van de zorg voor kinderen en hun welbevinden blijken pedagogisch medewerkers ruim voldoende te functioneren in het bieden van emotionele ondersteuning aan kinderen, het tonen van respect voor hun autonomie en het geven van regie en leiding aan de groep. De educatieve vaardigheden scoren goed op het gebied van praten en uitleggen en de ontwikkelingsstimulering. Aan de andere kant is het begeleiden van sociale interacties voor verbetering vatbaar. Pm’ers moeten kinderen meer stimuleren tot samenspelen en hen beter begeleiden in het oplossen van onderlinge conflicten.

Teamsamenstelling
Een ander minpunt is de kwaliteit van de teamsamenstelling. Dat er overwegend vrouwelijke medewerkers deel uitmaken van het team is onoverkomelijk, maar uit het onderzoek bleek ook dat er een gebrek is aan variatie van medewerkers met specifieke talenten en vaardigheden.

‘Aan de slag’
Lex Staal, directeur van de Branchevereniging Kinderopvang, is blij dat de bso positief uit het onderzoek komt, zeker in een tijd waarin de kinderopvang in verband wordt gebracht met bezuinigingen en misstanden. Toch ziet Staal nog punten om aan te pakken. ‘Ik hoop dat ondernemers de resultaten uit het onderzoek in de praktijk handen en voeten geven en gaan werken aan wat er beter kan.’

‘Bso’s werk meer samen’
Hoewel Gjalt Jellesma van BOinK het resultaat redelijk noemt, denkt hij dat verticale groepen en daarmee de onvrede van oudere kinderen, zullen toenemen. Jellesma denkt dat bso’s er verstandig aan doen meer met elkaar  te gaan samenwerken, om zo kennis te delen: ‘In de buitenschoolse opvang is minder sprake van concurrentie omdat bso’s meestal verbonden zijn aan school.’ De kwaliteitsmonitor voor de bso zou wat hem betreft in een andere variant een handig instrument zijn voor de GGD om zo de kwaliteit van de bso in de toekomst te kunnen beoordelen.

Kwaliteitsmonitor
De resultaten van het onderzoek zijn aangeboden aan de Tweede Kamer en gepresenteerd aan het veld. Behalve het onderzoek is ook een wetenschappelijk instrument ontwikkeld waarmee bso’s hun eigen pedagogische kwaliteit in beeld kunnen brengen: de Kwaliteitsmonitor BSO. Alle kinderopvangorganisaties die buitenschoolse opvang aanbieden, ontvangen een exemplaar van Bureau Kwaliteit Kinderopvang.

Lees meer over het bso-onderzoek op de website van NCKO >>

ANP Photo, Lex van Lieshout

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.