Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties2

‘Invulling toezicht vaste gezichten criterium onwerkbaar’

Als het aan de toezichthouders GGD GHOR Nederland en de VNG ligt zijn kinderopvangorganisaties in overtreding als zij vanwege overmacht niet aan het vaste gezichtencriterium kunnen voldoen. Dat betekent dat babygroepen straks alleen nog maar kunnen werken met twee fulltimers die nooit tegelijk ziek of op vakantie kunnen zijn. ‘Onwerkbaar’, zegt de Brancheorganisatie.

De eis om kinderen een maximaal aantal vaste beroepskrachten te geven geldt ook nu al als vaste gezichten criterium, maar de eis wordt met de Wet IKK voor baby’s aangescherpt. Dat houdt in dat baby’s vanaf 2018 maximaal twee vaste beroepskrachten toegewezen krijgen. Daarvan moet er per dag ten minste één beroepskracht werkzaam zijn in de stamgroep van dat kind. Kinderen vanaf 1 jaar krijgen drie, en in grotere groepen vier beroepskrachten toegewezen van wie er altijd één aanwezig moet zijn.

Geen uitstel

De maatregel om de beroepskracht-kindratio te verhogen in babygroepen is uitgesteld naar 1 januari 2019. Maar de maatregel voor de vaste gezichten voor baby’s gaat wél in vanaf 1 januari 2018. De VNG en GGD GHOR Nederland leggen in een gezamenlijke notitie uit hoe het toezicht op deze eis vormgegeven gaat worden. Dit document hebben zij gedeeld met de convenantpartijen.

Aanwezig

VNG en GGD GHOR Nederland geven toezichthouders die moeten beoordelen of een houder deze regel voldoende naleeft twee adviezen mee. Allereerst moet worden bepaald wanneer een beroepskracht een substantieel deel van de dag aanwezig is om aan het vaste gezichten criterium te voldoen: bijvoorbeeld 7 uur of 8 uur op een dag. Een beroepskracht moet dan wel feitelijk ingeroosterd staan op de groep van het kind en er fysiek aanwezig zijn. Hij of zij moet dus een substantieel deel van de dag op de groep aanwezig zijn. En als de vaste beroepskracht er niet is, moet een houder de stabiliteit en emotionele veiligheid van het kind optimaal waarborgen.

Overtreding

De kritiek van de Brancheorganisatie gaat vooral over het tweede advies. Alseen houder vanwege ziekte, vakantie of een calamiteit geen vaste beroepskracht in kan roosteren, moet de inspecteur een overtreding noteren in het inspectierapport. Maatregelen of oplossingen die de houder in heeft gezet, zijn geen aanleiding om tot een andere beoordeling te komen. Wél moet de inspecteur in het rapport helder verwoorden wat de precieze omstandigheden waren en wat de houder heeft geprobeerd wel veiligheid voor het kind te bieden. De gemeente kan dan nog de afweging maken of en zo ja hoe ze hierop kan handhaven.

Strenger

Volgens Brancheorganisatie Kinderopvang is deze interpretatie van de regel onwerkbaar. ‘GGD GHOR Nederland en de VNG geven een veel strengere en stringentere uitleg van de vaste gezichten maatregel dan nu geldt. Dat is nooit de bedoeling geweest van de convenantpartijen. We nemen dan ook krachtig afstand van de uitwerking door GGD GHOR en VNG. Naar onze mening verwordt de maatregel tot een doel op zich, in plaats van dat het vaste gezichten criterium wordt ingezet als één van de randvoorwaarden voor pedagogische veiligheid. Met hun interpretatie gaan GGD GHOR en VNG voorbij aan de intenties van de covenantpartijen, waaronder de wetgever zelf.’

Fulltimers

Dit toezicht zou er volgens de Brancheorganisatie toe leiden dat er op babygroepen alleen maar twee fulltimers kunnen staan die nooit tegelijkertijd ziek zijn of met verlof kunnen. Onwerkbaar, vindt de belangenorganisatie voor werkgevers. Het voornemen is dan ook om het toezicht en de handhaving van deze en de andere IKK-maatregelen goed te gaan monitoren.


De vaste gezichten voor baby’s is niet de enige IKK-maatregel waarover onenigheid is in de branche. De discussie over de drie-uursregeling is ook flink opgelaaid nu blijkt dat houders vooraf in hun beleidsplan moeten aangeven wanner ze afwijken van de beroepskracht-kindratio en wanneer niet. Lees meer over deze discussie


 

2 REACTIES

  1. Broddelwerk versie 2.0.

    Dit is en notitie van de VNG en GGD GHOR. Voor alle duidelijkheid, dat is geen regelgeving. Het is niet de 1e keer dat deze beide partijen een eigen draai geven aan de regelgeving. Is dit ook de mening van de wetgever zelf?

    En wat vinden de vakbonden hiervan? De consequentie van deze wonderlijke en verscherpte uitleg is namelijk dat de andere vaste PM’er altijd oproepbaar en beschikbaar moet zijn in het geval de ene vaste PM’er met vakantie of verlof is. Minimaal 5 weken per jaar moet er dus door beide PM’ers minimaal 44 uur per week worden gewerkt. Wat was ook al weer de maximale werkweek volgens de CAO?

    Niet onbelangrijk is dat deze uitleg volstrekt haaks staat op de bestendige en vaste toezicht- en handhavingspraktijk van de afgelopen jaren. Dat betekent dat het onzorgvuldig en onredelijk is om van de ene op de andere dag verscherpte eisen te gaan stellen. Als je als overheid strengere eisen wilt stellen, dan is een overgangsperiode het minste wat je kan doen.

  2. Lees alle reacties
  3. Al jaren denkt GGD GHOR dat zij haar eigen interpretaties van de wet zonder tegenspraak kan opleggen. In dit geval is het nog erger dan de brancheorganisatie opmerkt. Het venijn zit in het bijzinnetje: ook de hele tijd fysiek op de groep aanwezig! De beroepskracht mag dus geen enkele andere taak uit haar functieomschrijving uitvoeren buiten de groep. Oudergesprek? Op de groep. Slaapkamer schoonmaken? Op de groep. Activiteiten bedenken en voorbereiden? Op de groep. Observatieverslag uitwerken? Op de groep. GGD GHOR stelt daarover simpelweg: dan moet je op zulke momenten maar een uitzendkracht inzetten. OH. In het kader van het vaste gezichten criterium?

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.