Home Nieuws Pagina 646

Nieuws

Toezicht kinderopvang

Hoe houd je het binnenklimaat gezond?

Binnenklimaat in veel kindercentra niet gezond Veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn te warm en slecht geventileerd. Dat is slecht voor de gezondheid van kinderen én groepsleiding.Door...

Alle boekentips Ingeborg

Dit waren de boekentips van Ingeborg in:maart: De koning en zijn schatapril/mei: Vertelopajuni: Kleine Ezel en het Boebeestjuli/augustus: De jongen die uit zijn boom kwam 

Wet- en regelgeving

Ergonomische tip van de maand juni

Slim en ergonomisch werken, kinderlijk eenvoudig.  Slim en ergonomisch werken betekent dat je prettiger, efficiënter, maar ook gezonder werkt. Slim werken betekent dat je gemakkelijker en minder be...

overzicht ergonomische normen

  A normenA1 Kinderen en goederen die meer dan 23 kg wegen mogen in ieder geval niet worden getild. Er zijn voorzieningen aanwezig om tillen te vermijden als er regelmatig meer dan 23 kg wordt geti...

Wet- en regelgeving

Ergonomische tip van de maand mei

Ergonomie normen uit het convenant Kinderopvang en Peuterspeelzalen In het Arboconvenant kinderopvang zijn afspraken gemaakt om fysieke belasting te verminderen bij leidsters. Op 20 december 1999 h...

VVE en taalachterstanden

Ergonomische tip van de maand april

RIJDEN MET DE BOLDERKAR Vaak gebruiken kinderdagverblijven of peuterspeelzalen een bolderkar om kinderen te vervoeren die nog niet of niet zo lang kunnen lopen. Je houdt ze lekker bij elkaar en voo...

Ouders

Boekentip van Ingeborg – april/mei

Boekentip van Ingeborg De tip van april/mei:Vertelopa(vanaf 5 jaar)‘Sssssst! Kijk naar mij en luister goed!' Zo begint opa steeds een verhaal dat hij aan zijn kleindochter Hanna vertelt. Over een w...

Landelijk evenement Kinderopvang

Plezierig op reis! Kom naar hét landelijk evenement voor de Kinderopvang! Vrijdag 22 juni, het begin van de zomer. Ga mee op reis en laat je deze mooie zomerdag meevoeren langs informatieve stands,...

Wat doet de bdKO

bdKO is de landelijke beroepsvereniging voor directeuren kinderopvang. Sinds de oprichting in oktober 2005 heeft bdKO zich geprofileerd als een actief platform voor directeuren in de kinderopvang....

Wet- en regelgeving

Ergonomische tip van de maand maart

Ergonomisch zitten op de grond, kan dat? Lang op de grond zitten voor leidsters is fysiek zwaar. Met name je rug wordt zwaar belast. Daarom is er afgesproken in het arboconvenant Kinderopvang dat z...