Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties6

‘Verplicht oudercommissie voor iedereen’

De inspraak van ouders op de kinderopvang wordt groter. Hoewel BOinK, de belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang, daarover verheugd is, plaatst de organisatie nog wel wat kanttekeningen bij de plannen van minister Asscher. BOinK begrijpt bijvoorbeeld niets van de regel dat kleine organisaties met minder dan 50 kinderen geen oudercommissie hoeven in te stellen.
'Verplicht oudercommissie voor iedereen'
Foto: ANP

Begin oktober maakte minister Asscher  zijn wetsvoorstel voor het versterken van de positie van ouders in de kinderopvang bekend. In principe wordt het voor alle kinderopvangorganisaties en voor het eerst ook voor peuterspeelzalen verplicht om een oudercommissie in te stellen. Ook staat in het wetsvoorstel dat ouders meer zeggenschap krijgen over de (pedagogische) kwaliteit.

Klacht indienen

BOinK is enthousiast over deze voorstellen. Het wordt bijvoorbeeld veel gemakkelijker voor ouders om een klacht in te dienen als ze het ergens niet mee eens zijn en er komt meer openheid over hoe hun opvanglocatie eigenlijk presteert en of er sprake is van een handhavingstraject. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het wetsvoorstel van Asscher begin 2015 behandeld. BOinK heeft alle woordvoerders per brief geïnformeerd over de kanttekeningen die de belangenorganisatie nog plaatst bij de plannen.

Met het wetsvoorstel voor ouders gaat er van alles veranderen. Ouders krijgen niet alleen meer te vertellen in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, ze krijgen ook meer zeggenschap over kwaliteit. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat het ministerie van Sociale Zaken heeft gepubliceerd. Lees meer

Alternatieve oudercommissie

BOinK valt vooral over de mogelijkheid voor kleine kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus om een alternatief te zoeken voor een oudercommissie. Minister Asscher heeft de grens gelegd bij 50 kinderen of 50 ingeschreven gastouders; bij lagere aantallen is er geen verplichting tot het instellen van een oudercommissie. BOink vindt deze ondergrens niet terecht. ‘Wij hebben juist heel veel kleine kinderdagverblijven als lid, omdat daar de ouderbetrokkenheid groter is en de oudercommissie functioneert’. Ze schrijven dat ze niet begrijpen waarom er voor deze ondergrens is gekozen. De belangenorganisatie denkt dat het om een heel groot deel van de aanbieders van kinderopvang gaat.

Inspanning

BOinK wil nog verder gaan: als een kinderopvangorganisatie, peuterspeelzaal of gastouderbureau geen oudercommissie heeft, mag zij niet het predicaat goed of excellent krijgen. Over hoe de alternatieve raadpleging van ouders er moet of mag uitzien, wordt in het voorstel van minister Asscher niets gezegd. Wat BOinK betreft heeft de GGD de oudercommissie de afgelopen jaren bij de inspecties onterecht links laten liggen. Het is daardoor niet duidelijk waarom sommige kinderopvangorganisaties niet in staat zijn om een oudercommissie te vormen en of ze er bijvoorbeeld wel genoeg inspanning voor hebben geleverd. ‘Er wordt in dit wetsvoorstel dus een probleem opgelost waarvan niet eens duidelijk is wat het probleem precies is’, reageert BOinK.

Geschillencommissie

Klachten van ouders worden volgens het wetsvoorstel ingediend en afgehandeld door de Geschillencommissie. Maar BOinK ziet graag dat de mogelijkheid blijft bestaan een eigen klachteninstituut op te zetten als de Geschillencommissie niet goed functioneert. Dat zou in andere branches ook mogelijk zijn.

Knelpunten

Ter verduidelijking zet BOinK op een rij waar ouders die in de oudercommissie zitten nu vaak tegenaan lopen. Het komt bijvoorbeeld voor dat een kinderopvangondernemer het vormen van een oudercommissie boycot. De ondernemer zegt dan dat er geen animo is, terwijl ouders zich hiervoor wel hebben aangemeld. BOinK vindt dat het ontbreken van een oudercommissie eigenlijk een signaal moet zijn voor de toezichthouder.

Contactgegevens

Verder geven ouders aan dat ze niet altijd goed worden gefaciliteerd als ze in de oudercommissie zitten. Er wordt bijvoorbeeld moeilijk gedaan over het delen van contactgegevens van alle ouders, waardoor de commissie moeite heeft om contact te leggen. BOinK vindt dat de contactgegevens van ouders voor de oudercommissie altijd beschikbaar moeten zijn. Tot slot zou iedere oudercommissie over een mailadres moeten beschikken dat niet inzichtelijk is voor de eigenaar/houder van de kinderopvanglocatie.

Lees hier alle kanttekeningen van BOinK op het wetsvoorstel van minister Asscher

6 REACTIES

 1. Wat ben ik blij deze reacties te lezen, Voor mij is het geen onwil een oudercommissie te vormen wel onmacht. Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf en hebben momenteel zo weinig kinderen dat het vormen van een oudercommissie onmogelijk is. De ouders hebben wel degelijk inspraak dit vinden wij juist als kleineorganisatie heel erg belangrijk. Wij nodige de ouders diverse keren per jaar uit om bij elkaar te komen en mee te praten en te denken over ‘hun’kinderdagverblijf.  Wij willen het gevoel geven aan de ouders dat we met ze alle een grote familie zijn dus mee praten mee denken mee doen mee helpen HEEL GRAAG. Wij doen dit door elke keer een formeel gedeelte te hebben en een inFormeel gedeelte. Dit jaar zijn we al twee keer bij elkaar geweest we bespreken alles en daarnaast eten we wat samen en eventueel klussen we wat samen. Omdat ik geen oudercommissie kan vormen ook al zou ik dat willen zegt de letter van de wet de ouders hebben geen inspraak dus u krijgt 1000euro boete. Mijn ouders heben wel degelijk inspraak op alle gebieden en zelfs meer dan de wet die ons verplicht, alleen hebben wij (nog) geen oudercommissie. Zelfs de BOINK erkent dit probleem en vond dat ik het zoals ik het nu doe heel goed. De BOINK adviseerde mij om alles wat ik deed op papier te zetten voor de GGD en gemeente zodat ik aan kon tonen dat dit geen onwil maar onmacht is,maar dat ouders wel degelijk de mogelijk hebben tot inspraak

 2. Lees alle reacties
 3. Zou Boink het rapport van Buro Bartels uit 2012 waaruit blijkt dat het niet hebben van de verplichte OC de meest voorkomende overtreding is die de GGD constateert bij KDV’s en BSO’s, lekker diep in de grotendeels gesubsidieerde la hebben gestopt? Het is niet alleen bij KDV’s maar juist bij BSO’s enorm lastig een OC bij elkaar te krijgen. Logisch want die paar actieve ouders met basisschoolkinderen, geven er vaak de voorkeur aan om in de MR of Ouderraad van de school van hun kind te gaan zitten. Dan kan je nog zoveel verplicht willen stellen, roepen om nog meer onderzoek, dat gaat gewoon vaak niet werken. Ik ben er echter voor dat er snel een toetsbare inspanningsverplichting komt in plaats van de huidige situatie waar het voorkomt dat kindercentra worden beboet als het ze ondanks aantoonbare inspanningen niet lukt om een OC te formeren. En natuurlijk moet de minister duidelijker aangeven waaraan de alternatieve ouderraadpleging moet voldoen. IN hoofdlijnen graag. Dus niet meer detailregeltjes. Daar heeft deze sector er al genoeg van. Ook geeft Boink aan dat de GGD de OC bij inspecties vaak zou negeren. Hoe vaak gebeurt dat dan? In relatie tot het totaal aantal reguliere onderzoeken per jaar? Kan Boink dat a.u.b. nog even speciferen?

 4. Mooi woorden ‘Mulder’
  Wij zijn ook een kleinschalig dagverblijf en zijn nu al drie jaar aan het vechten om een goede OC te krijgen. Maar telkens lukt dit niet, reden tja ouders zijn al zo druk en daarnaast als je kleinschalig bent met een open deuren beleid lopen ouders direct binnen als er iets is.
  Dus voor kleine kinderdagverblijven zie ik geen meer waarde in een OC. Kun je beter 1 of 2 keer per jaar een ouderavond organiseren dan heb je volgens mij een beter beeld wat er speelt.

 5. Klopt helemaal ‘mulder’. Hier idem. Kinderopvang lijkt wel het paradepaardje te moeten zijn van zowat iedere politicus.. Veel zaken schieten compleet voorbij het beoogde doel enkel en zorgen er enkelen alleen voor dat het CV van de een of andere bons uit Den Haag opgetuigd wordt..

 6. Wij zijn ooit begonnen als particulier kinderdagverblijf. Nu hebben we te maken met de bemoeienis van de overheid, waar geen kinderopvang organisatie blij van wordt. Flauwe regelgeving, dat nergens meer over gaat, regeltjes en wetten. Bij ons: korte lijnen, inbreng van ouders, tevredenheidsonderzoek met de mogelijkheid voor op- aanmerkingen, verbeterpunten. Daar waar mogelijk worden die veranderingen aangepast/doorgevoerd. Ouders weten heel goed waar ze hun kind naar toe brengen. Niet tevreden, dan naar de concurrent, want er zijn kinderdagverblijven zat. Ik heb alleen maar tevreden ouders, cq. zorg dat ik tevreden ouders heb. Daar kan de GGD/overheid ook onderzoek naar doen, i.p.v. het opleggen van een oudercommissie waar niet iedereen blij van wordt. Nu maak ik beleid samen met mijn medewerkers, de mensen van de werkvloer, die weten waar het over gaat. Met een OC moet alles in overleg, dat kost tijd en dus geld. Zeker voor een kleine organisatie is dat niet werkbaar. Overheid denkt vaak alleen maar in het ‘groot’, een grote organisatie heeft meer mogelijjheden en mankracht, maar ook dat gaat niet altijd op in crisistijd (want dat geldt nog steeds voor de kinderopvang). Dus, er zijn alternatieven zat te bedenken voor het hebben van een oudercommissie. Ouders kunnen op allerlei manieren inbreng hebben, je moet het alleen willen zien Boink!

 7. Wij zijn een zogenaamde ‘kleine’ peuterspeelzaal, (33 peuters) we vonden en vinden het van groot belang dat er bij ons een oudercommissie is, deze bestaat uit het maximale aantal leden (7) het is een gemêleerd gezelschap bestaand uit alle geledingen. Als locatiehouder heb ik de 1e vergaderingen bijgewoond.kan niet anders zeggen dan dat dit een heel enthousiast OC is. meedenkend,meewerkend.
  Wil Overman
  PSZ de Stampertjes
  Bussum

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.