Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties4

Asscher: babyopvang verdwijnt niet

Marike Vroom
Marike Vroom werkt al 25 jaar voor de kinderopvangbladen. Begonnen als redacteur voor het blad Kinderopvang, is ze nu hoofdredacteur van dat blad en ook van Management Kinderopvang, Kinderopvangtotaal.nl én Zosja.nl. De sector heeft voor eeuwig haar hart gewonnen.
Zal de babyopvang gaan verdwijnen als de kosten daarvan flink oplopen door de veranderde bkr? Volgens demissionair minister Asscher zal dit wel meevallen.
Asscherbabyopvang-iStock.jpg
Door de veranderingen in de beroepskracht kindratio (bkr)

De VVD-fractie heeft Asscher gevraagd nader in te gaan op de zorg dat babyopvang zal verdwijnen omdat ondernemers zich vanwege de kosten van babyopvang voornamelijk zullen gaan richten op de peuters. Asscher erkent in zijn brief aan de vaste Kamercommissie voor SZW dat de kosten voor babyopvang omhoog gaan als gevolg van de nieuwe bkr. Maar hij zegt dat deze aanscherping onderdeel is van het breed gedragen akkoord dat met partijen is afgesloten.

Aanscherping eisen

Hij verwacht dan ook niet dat de aanscherping van de eisen voor de babyopvang er toe zal leiden dat het aanbod van babyopvang afneemt. ‘Om arbeid en zorg te kunnen combineren, brengen ouders hun kind al vanaf jonge leeftijd naar de kinderopvang. Nadat een kind gewend is aan een kinderopvangorganisatie, stappen ouders niet meer zo snel over. Daarom is het vanuit ondernemersperspectief slim om babyopvang aan te bieden. Dit principe verandert naar verwachting niet vanuit de voorgestelde aanscherping van de kwaliteitseisen voor baby´s.’

Onderzoek financiering

Asscher wijst er op dat de opvang van baby’s nu ook al duurder is dan de opvang van peuters. Hij erkent wel dat ‘de eenvormige vergoeding voor de opvang van nul- tot vierjarigen op termijn mogelijk druk op ondernemers kan uitoefenen. Hiervan kan overigens ook al sprake zijn in het huidige systeem.( … ) Om goed te taxeren wat de gevolgen zijn van de eenvormige financieringssystematiek voor opvang die qua kosten per leeftijdscategorie verschilt, is afgesproken in beeld te brengen wat de kostprijs voor de opvang van kinderen van verschillende leeftijden is.’
De verwachting is dat dit onderzoek deze zomer zal starten en in 2017 wordt afgerond.

Beroepskrachten

Door de veranderingen in de beroepskracht kindratio (bkr), zullen er meer beroepskrachten nodig zijn in de babyopvang (+ 2000 fte) en minder in de bso (- 1400 fte). Asscher verwacht dat een deel van de benodigde beroepskrachten in de babyopvang kan worden opgevuld met boventallige pedagogisch medewerkers uit de bso. Maar, schrijft hij, ‘Het is niet exact aan te duiden voor hoeveel gevallen dit mogelijk is. De lijsten met kwalificerende opleidingen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang komen deels overeen. Er zijn echter ook verschillen. Het zal afhangen van de opleiding die de beroepskracht in de buitenschoolse opvang heeft gevolgd en de kwaliteiten die de beroepskracht heeft, of hij of zij ook aan de slag kan als beroepskracht in de dagopvang. Daarnaast hebben beroepskrachten in de buitenschoolse opvang vaak een andere contractomvang en andere arbeidsuren dan beroepskrachten in de dagopvang. Ook vanuit die optiek zal een werkgever per geval moeten bekijken of een overstap naar de dagopvang mogelijk is.’

Tekorten

Volgens Asscher zijn er vooralsnog geen signalen dat er in 2018 een tekort aan aanbod van gekwalificeerde beroepskrachten zal ontstaan. ‘Ook uit een recente prognose van vraag en aanbod van personeel met drie kwalificaties die het meest voor komen in de kinderopvang 4, komt een genuanceerd beeld van het aanbod van gekwalificeerd personeel naar voren. De toekomstverkenning laat op de korte termijn een overschot zien aan pedagogisch personeel op niveau 3. Tegelijkertijd wordt in de prognose geconstateerd dat twee vijfde van de werkgevers vacatures heeft en dat een kwart van de werkgevers een tekort aan personeel verwacht. Volgens de onderzoekers is dit een gevolg van een aantal bredere ontwikkelingen binnen de sector kinderopvang. Zo krijgen beroepskrachten extra taken als gevolg van meer zelfsturing, de vraag om meer klantgericht te werken, en meer specialisatie. Als gevolg hiervan zoeken werkgevers in de kinderopvang bij vacatures vaker naar pedagogisch medewerkers van niveau 4 en naar hbo´ers. Daarmee ontstaat volgens de onderzoekers een kwantitatief overschot en een kwalitatief tekort aan personeel.’

Lees alle antwoorden van demissionair minister Asscher hier.

In dezelfde brief kwam naar buiten dat de maximum uurprijs voor de dagopvang in 2018 met € 0,32 omhoog gaat en de uurprijs voor de bso met € 0,26 omlaag gaat. Hiermee worden de kosten van de maatregelen vanuit het wetsvoorstel IKK gedekt. Lees meer

4 REACTIES

  1. Hoezo geen tekort aan beroepskrachten? We hebben 16 openstaande vacatures die wij heel moeilijk kunnen invullen. Laat dit dan het eerste signaal zijn dat er WEL tekorten zijn aan gekwalificeerde beroepskrachten.
    Dat de overbodig geworden BSO medewerkers in te zetten zijn op de dagopvang is natuurlijk niet reëel. BSO en dagopvang zijn echt andere vormen van opvang die ook andere eisen stellen aan medewerkers. Geschikt voor de ene betekent niet automatisch ook geschikt voor de andere vorm van opvang. Trouwens waar komen die 1400 FTE aan overbodige inzet van BSO medewerkers vandaan? Een BSO medewerker minder kan alleen op locatie waar minimaal 5 groepen van 20 kinderen hebt in de leeftijd van 8 t/m 12. OF 4 groepen 8 t/m 12 en 2 in de leeftijd van 4 t/m 7. Dat betekent locaties met minimaal 100 tot 120 kinderen per dag. Wij hebben die locaties niet. Ik denk dat heel veel organisaties dat soort locaties niet heeft. Welke kosten gaan wij besparen op inzet personeel? Kortom, de ouders mogen de rekening weer betalen.

  2. Lees alle reacties
  3. Helemaal mee eens Christel, wij hebben de nieuwe bkr vorige maand al ingevoerd. Inderdaad iets meer personele lasten (die wij overigens nog niet doorberekenen aan de ouders) .Dit weegt echter niet op tegen de enorme kwaliteits verbetering. Blije vrolijke babies en pmers. We hadden het eerder moeten doen. Irene Kuiper directeur Stg. Kinderopvang Rolde

  4. Jammer dat er alleen over geld geklaagd wordt en niemand zegt he he eindelijk de kans om baby's de aandacht en kwaliteit te geven die ze nodig hebben en verdienen in het kader van een goed start van het leven!! Ik ben er blij mee als Pedagoog! Goed zo Ascher jij begrijpt het!

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.