Home 2019

Laatste artikelen

Gezonde kinderopvang

Seksuele ontwikkeling in de scholing van Gezonde Kinderopvang

Kinderen ontwikkelen zich op alle gebieden, ook op seksueel gebied. Toch hebben nog lang niet alle kinderopvangorganisaties beleid voor het begeleiden van kinderen hierbij. Om dit bespreekbaar te maken, wordt de scholing Een Gezonde Start binnenkort uitgebreid met een module over de seksuele ontwikkeling van kinderen. Deze scholing is gericht op pedagogisch medewerkers en gastouders.
Integrale kindcentra en brede scholen

Pm’ers Triodus begeleiden kinderen vrijwillig in het Inloophuis

Triodus Kinderopvang is partner geworden van Inloophuis Haaglanden. Inloophuis Haaglanden is een ontmoetingsplek voor mensen die getroffen zijn door kanker en hun naasten. Eens in de zoveel tijd zet Triodus een pedagogisch medewerker in op vrijwillige basis die de Kidsclub begeleidt.
Kindermishandeling

Geen daling aantal slachtoffers kindermishandeling

Naar schatting 3% van de kinderen wordt mishandeld. Dat is niet minder dan in 2005 en 2010, blijkt uit de derde Nationale prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen.
Ontwikkeling van kinderen

Veel schermtijd schadelijk voor ontwikkeling peuters

Peuters die heel veel achter tablets, televisieschermen en computers zitten, kunnen een vertraging oplopen in hun ontwikkeling. Dat blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Calgary.
Pedagogiek

Bekijk het januari/februari-nummer van Kinderopvang

Het januarinummer 2019 van tijdschrift Kinderopvang is verschenen. De artikelen en rubrieken uit dit nummer zijn nu ook digitaal te lezen (alleen voor abonnees).
Wet- en regelgeving

Stint in huidige vorm definitief verboden op weg

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft de bezwaren tegen het verbod van de stint op de openbare weg ongegrond verklaard. Ze blijft bij haar besluit om de stint in de huidige vorm definitief van de weg te weren.
VVE en taalachterstanden

Gezinsprogramma’s hebben weinig effect op taalontwikkeling

Gezinsgerichte vve-programma’s blijken vaak slecht ingevoerd in gezinnen van laagopgeleide ouders. Ook hebben de programma's vaak weinig effect op de taalontwikkeling. Dat blijkt uit promotieonderzoek van pedagoge en sociologe Sanneke de la Rie.
Toezicht kinderopvang

Informatiebijeenkomsten over toezicht nieuwe IKK-eisen

GGD GHOR Nederland organiseert in maart zeven bijeenkomsten over de Wet IKK en dan specifiek over het toezicht op de nieuwe kwaliteitseisen die dit jaar en 2023 ingaan. Het gaat dan om regels over de nieuwe beroepskracht-kindratio en de pedagogisch beleidsmedewerkers.
Arbeidsvoorwaarden

Aantal banen in kinderopvang groeit met 7 procent

Het aantal banen in de kinderopvang groeide in het derde kwartaal van 2018 met 7,1 procent. In de zorg- en welzijnbranche groeide alleen het aantal banen in de geestelijke gezondheidszorg iets harder (7,4 procent).
Groene kinderopvang

Kinderopvang ’t Werkel wint Groene Twinkeling 2019

Groene kinderopvang ’t Werkel in Zwolle heeft de Overijsselse biodiversiteitsprijs Groene Twinkeling 2019 gewonnen. De kinderopvang laat kinderen ‘groeien in rust, ruimte en natuur’. De jury noemt ’t Werkel ‘een groot voorbeeld voor de Nederlandse kinderopvang’.