Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Wijzigingen Wet kinderopvang: gecombineerde oudercommissie en toezicht gastouders

Voor de kinderopvang staan er twee wetswijzigingen op de planning voor 2023: het wordt mogelijk om een gecombineerde oudercommissie te creëren en de nieuwe toezichtnorm voor gastouderopvang wordt in de wet vastgelegd. Reageren op de wetsvoorstellen? Dat kan door middel van een internetconsultatie.
wijzigingen-wet-kinderopvang-gecombineerde-oudercommissie-en-toezicht-gastouders
Deagreez / Getty Images / iStock

De zogeheten Verzamelwet is een jaarlijkse wetswijziging waarmee verschillende kleinere aanpassingen plaatsvinden in wetten op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Iedereen die dat wil, kan de komende weken (tot 30 maart) reageren op de inhoud van het conceptwetsvoorstel door middel van de openbare internetconsultatie voor de Verzamelwet SZW 2023.

Wetswijzigingen

Voor de kinderopvang gaat het om de volgende twee wijzigingen per 2023:

  1. Creëren van de mogelijkheid voor een gecombineerde oudercommissie.
  2. Wettelijk verankeren van de nieuwe toezichtnorm voor gastouderopvang.

Gecombineerde oudercommissie

Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanginstellingen of gastouderbureaus hebben oudercommissies. Dat is wettelijk verplicht (artikel 1.58 Wet kinderopvang). De oudercommissie mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de kinderopvangorganisatie. Het doel van een oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren. Dit in samenwerking met de opvangorganisatie. (Bron: Rijksoverheid)

Wanneer houders op dezelfde locatie dagopvang en buitenschoolse opvang aanbieden, zijn dat formeel twee verschillende voorzieningen en dus twee verschillende kindercentra met een eigen oudercommissie. In de praktijk wordt de kinderopvang als één opvanglocatie ervaren en kan er behoefte zijn om een gecombineerde oudercommissie in te stellen.

Dit gebeurt ook al wel, maar op basis van de huidige bepalingen in de Wet kinderopvang is het niet altijd duidelijk of deze situatie is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden.

De Verzamelwet SZW 2023 maakt expliciet duidelijk dat een gecombineerde oudercommissie is toegestaan bij dagopvang en bso op één locatie. Een belangrijke voorwaarde is dat in de gecombineerde oudercommissie ouders met kinderen uit beide opvangsoorten zijn vertegenwoordigd. Ook wordt geregeld dat ouders met kinderen op de ene opvangsoort geen besluit over de andere opvangsoort kunnen nemen.

Toezichtnorm gastouderopvang

In 2021 werd bekend gemaakt dat het kabinet 6,4 miljoen euro vrijmaakt voor intensivering van het toezicht en de handhaving in de gastouderopvang. Het extra geld wordt per 2022 aan gemeenten beschikbaar gesteld.

SZW zegt daarover in de nieuwsbrief Kinderopvang van 28 februari: “Met VNG en GGD GHOR zijn afspraken gemaakt over de nieuwe toezichtfrequentie. Voorheen was de steekproef van gastouders die geïnspecteerd worden minimaal 5% per jaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten en de GGD’en vinden het noodzakelijk dat gemeenten de steekproef van gastouders die zij bezoeken vergroten naar minimaal 50% per jaar. Om te garanderen dat iedere gastouder regelmatig een inspectie krijgt, gaan we uit van een minimale frequentie van eens in de drie jaar.

Deze nieuwe toezichtnorm komt ook in de Wet kinderopvang te staan. Zodra de wetswijziging is ingevoerd, kan de Inspectie van het Onderwijs als interbestuurlijk toezichthouder gemeenten formeel eraan houden. De extra middelen om het toezicht in de gastouderopvang te intensiveren komen uit de pot die beschikbaar is voor kinderopvangtoeslag voor de gastouderopvang. Een besluit dat niet uit te leggen is aan de gastouderbranche, vindt Nysa

Dit betekent een verlaging van de maximum uurprijs voor gastouderopvang met 15 cent; een klap in het gezicht van gastouders, gastouderbureaus en ouders. ‘Onbegrijpelijk’, vindt stichting Nysa. ‘Deze mooie vorm van opvang dient voor iedereen toegankelijk te zijn én te blijven.’ Lees meer

Reageer op de internetconsultatie

Het ontwerp van de Verzamelwet staat nu online voor de openbare internetconsultatie. Iedereen die dat wil, kan tot 30 maart 2022 reageren en een mening over het voorstel geven.

Na sluiting van de reactietermijn wordt alle input gewogen en verwerkt in het conceptwetsvoorstel. Vervolgens wordt de Raad van State gevraagd om een advies, voordat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat.

Klik hier voor de internetconsultatie Verzamelwet SZW 2023 >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.