Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Versterkte positie ouders krijgt steeds meer vorm

Kamerleden hebben minister Asscher van Sociale Zaken aan de tand gevoeld over de Wet versterking positie ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Vanaf 1 juli 2015 verandert de zeggenschap van ouders in de kinderopvang en kunnen de kleinste kinderopvangorganisaties een alternatieve ouderraadpleging organiseren. Veel organisaties komen gezien hun grootte hiervoor in aanmerking.
Versterkte positie ouders krijgt steeds meer vorm
Foto: ANP

De wetswijziging is nodig, vindt minister Asscher, omdat niet alle ouders in het huidige systeem recht hebben op een bindende uitspraak na een klacht. Alleen wanneer een kinderopvangorganisatie aangesloten is bij de Brancheorganisatie, kunnen ouders zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang. Minister Asscher wil dit onderscheid niet langer toestaan. Met de nieuwe wet moeten alle kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus zich aansluiten bij de Geschillencommissie.

Oudercommissie

Een tweede reden voor de Wet, zijn de problemen rondom het instellen van een oudercommissie. Uit onderzoek blijkt dat vooral kleinere kinderopvangorganisaties moeite hebben om dit te realiseren. Asscher heeft de grens daarom bij 50 kinderen/50 gastouders gelegd. Deze grens komt overeen met de norm uit de Wet op de ondernemingsraden. Het aantal kleinere organisaties dat in aanmerking komt voor deze alternatieve ouderraadpleging is aanzienlijk. Het geldt voor circa een derde van alle kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen en zeker 60 procent van alle gastouderbureaus.

Alternatieve zeggenschap

Deze organisaties mogen een alternatieve vorm van ouderraadpleging organiseren. Zij moeten dan kunnen aantonen dat ze zich hebben ingespannen om alsnog een oudercommissie te regelen. Een eenmalige mailing is niet genoeg, vindt Asscher. De toezichthouder controleert of een kinderopvangeigenaar er genoeg aan heeft gedaan om het voor elkaar te krijgen. Alternatieve zeggenschap voor ouders moet ook aan eisen voldoen. Met het alternatief moet de inspraak van ouders voldoende zijn gewaarborgd. De GGD controleert hierop. Asscher noemt als voorbeeld van aan alternatieve oudercommissie een tweejaarlijkse bijeenkomst voor ouders of een gezamenlijke oudercommissie voor meerdere locaties.

Adviesrecht kwaliteit

Ook de zeggenschap van ouders verandert. Zij hebben nu nog adviesrecht over prijswijzigingen, maar dit komt per 1 juli 2014 te vervallen. Het adviesrecht van de oudercommissie inzake de kwaliteit wordt juist versterkt. Kamerleden vragen waarom minister Asscher deze keuze heeft gemaakt. Asscher: ‘Veel onderwerpen op het gebied van pedagogische kwaliteit zijn niet aan kosten gerelateerd. Hierbij valt ondermeer te denken aan wenbeleid, of het opendeurenbeleid. Ten tweede zijn veranderingen in kwaliteitsniveau, in tegenstelling tot veranderingen in prijsniveau, voor ouders in het algemeen vaak minder goed waar te nemen.’

Verslag van een klacht

Op het gebied van klachtenregelingen verandert er straks veel. Eigenaren/directeuren van kindercentra en gastouderbureaus moeten straks altijd een verslag maken van een klacht en hoe deze is opgelost. Asscher legt uit dat dit in de zorg en bij de politie al heel gebruikelijk is. De meeste klachten die in de kinderopvang worden gemaakt, zijn onder te verdelen in bejegeningsklachten en contractuele klachten.

Invulling Geschillencommissie

Ouders kunnen hun klacht straks altijd voorleggen aan de Geschillencommissie. Deze commissie zal bestaan uit drie onafhankelijke leden. De Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC) draagt een voorzitter voor. Verder worden er twee commissieleden benoemd, één voorgedragen door BOinK en de Consumentenbond en één door de Brancheorganisatie Kinderopvang en de MOgroep. Momenteel zijn 1100 van de 3700 eigenaren/directeuren in de kinderopvang via de Brancheorganisate aangesloten bij de Geschillencommissie. De GGD ziet er straks op toe dat ook de andere organisaties aangesloten zijn.

Klachtenregeling

Voordat een ouder een klacht indient bij de Geschillencommissie, moet hij/zij eerst de klachtenregeling van de kinderopvangorganisatie hebben doorlopen. Het wordt dus verplicht om zo’n klachtenregeling op te stellen en met ouders te delen. Minister Asscher vindt dat ouders geen nadeel mogen ondervinden wanneer hun organisatie toch geen klachtenregeling heeft. In dat laatste geval treedt de gemeente handhavend op en mogen ouders hun klacht direct indienen bij de Geschillencommissie. Deze commissie is er zowel voor individuele ouders als voor oudercommissies.

Jaarverslag

Eigenaren van kinderopvangorganisaties/gastouderbureaus zijn door de Wet verplicht om het jaarverslag op passende wijze onder de aandacht van ouders te brengen. Minister Asscher wil de branche vrijlaten hoe ze dat wil doen, maar de GGD kan wel toetsen of dit voldoende nageleefd wordt. Het jaarverslag kan bijvoorbeeld worden gepubliceerd op de eigen website, via een mail worden verstuurd naar ouders of op centrale plekken in het kindercentrum worden neergelegd.

Lees de Kamervragen en de antwoorden van minister Asscher hier >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.