Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Uitwerking verplichte VVE-aanbod van 16 uur

Gemeenten moeten vanaf 2020 960 uur voorschoolse educatie aanbieden aan doelgroeppeuters tussen de tweeënhalf en vier jaar oud. Ook komt er vanaf 2022 een urennorm voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker op de VVE-groep. Minister Slob licht de uitwerking van deze maatregelen toe.
iStock

In een brief aan de Tweede Kamer informeert minister Arie Slob (Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media) de Kamer over de uitwerking van de Regeerakkoordmaatregel versterking voorschoolse educatie (VVE). Daarin is bepaald dat gemeenten 960 uur voorschoolse educatie aanbieden aan peuters met een risico op een onderwijsachterstand.

Urennorm

Omdat het verplichte VVE-aanbod van 16 uur per week niet is bedoeld voor opvang, hanteert het kabinet een maximum van zes uur VVE per dag die meetelt voor de 960-urennorm. Dat is gebaseerd op de volgende rekensom: 1,5 jaar x 40 weken x 16 uur per week. Slob geeft in zijn brief enkele opties hoe gemeenten de urennorm kunnen realiseren.

Dat kan door:

 • Het aantal uren VVE-aanbod te differentiëren per leeftijdscategorie. Bijvoorbeeld iets minder uren per week voor tweeëneenhalf- tot driejarigen en iets meer uren per week voor drie- tot vierjarigen.
 • Aan te sluiten op de lokale context, zoals schooltijden of de beschikbaarheid en inzetbaarheid van huisvesting en personeel.
 • Tegemoet te komen aan de wensen van ouders voor deelname. Niet alle ouders willen hun peuter vier keer per week deel laten nemen. Binnen het genoemde kader is ook een aanbod van drie keer per week, verspreid over meer dan veertig weken mogelijk.
 • Het aanbod aan doelgroep- en niet-doelgroeppeuters op elkaar aan te laten sluiten.

VVE

Het gewijzigde Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie treedt in per 1 januari 2020. Alle gemeenten moeten dan voldoen aan de nieuwe urennorm in het aanbod aan nieuw startende kinderen in de voorschoolse educatie. Voor kinderen die vóór 1 januari 2020 tweeënhalf jaar oud waren en deelnamen aan voorschoolse educatie, blijft de oude norm gelden.

Onderwijskansenbeleid

Om het onderwijskansenbeleid te versterken, stelt het kabinet vanaf 2020 structureel € 170 miljoen beschikbaar. Er vindt een oploop van deze middelen plaats van € 40 miljoen in 2018 en € 130 miljoen in 2019. Een deel van de extra € 170 miljoen wil Slob benutten om de kwaliteit van de VVE te verbeteren, door de inzet van meer hbo’ers op VVE-groepen. Van 2012 tot 2015 werden in de 37 grootste gemeenten (G37) extra middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van meer hbo’ers. Dat leidde tot een brede kwaliteitsverhoging van de VVE. Slob wil dat dit door extra budget in alle gemeenten mogelijk is of blijft.

Pedagogisch beleidsmedewerker

Vanaf 1 januari 2022 komt er een urennorm per jaar voor de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers (hbo-niveau) per VVE-groep. Deze norm wordt afgesteld op de urennorm voor pedagogisch beleidsmedewerkers in de Wet IKK, die per 1 januari 2019 ingaat.

Kwaliteit in beeld

Slob zet in op een breed monitorings-, evaluatie- en onderzoeksprogramma, waarmee de kwaliteit van de VVE in beeld wordt gebracht en hoe de gelden door gemeenten worden besteed. In 2019 zal Slob de Kamer over de eerste resultaten van het programma informeren. Slob belooft te zorgen voor een goede ondersteuning van gemeenten, kinderopvangorganisaties en scholen om het onderwijskansenbeleid te optimaliseren.


Kinderen die de Nederlandse taal niet goed spreken, en daardoor vaak in aanmerking komen voor VVE, kunnen bij de locatie van KION de taal spelenderwijs leren met het taalspeelhuis. Lees meer


 

1 REACTIE

 1. Dus gemeenteraadsleden van gemeente Arnhem wil je je gaan verdiepen in deze materie. Als jullie Vrijheid van onderwijs willen garanderen. Een groot goed.

  Ondeskundige mensen grijpen naar methodes. Die ze meetbaar anderen kunnen voorschrijven.
  Subsidie stromen lopen al jaren naar de grote kdv en psz.van de brede scholen.
  De Asschergelden kunnen nu ergens anders aan besteed in het huishoudboekje zal broekzak vestzak methode zichtbaar zijn.
  Want in Arnhem zuinig en slim…ambtenaren mogen de. Asscher peuters alleen naar de VVElokaties.
  De methode is een infantiel concept dat leidsters uitvoeren. Om de licentie te kunnen blijven waarborgen. Om inkomsten van subsidie veilig te stellen.
  De wijken zijn de kweekvijver voor doorstroming van Vve-indicaties.
  Ambtenaren keuren de indicaties vaak af voor Smi-tjes.
  Een kind met smi wordt geborgd in een kdv de ouders in de thuissituatie worden zij gesteund door sociale wijkteam dat navelstaart met elkaar. En overlegt.en praat over en met de gezinnen. Die minstens subsidie krijgen voor en nieuwe keukentafel. Dan kunnen de keukentafelgesprekken ten minste op de juiste plek in de juiste vorm gevoerd.
  Kwaliteit monitor wat monitor je..en
  Voor wie..je hoeft maar te roepen
  Het kind staat centraal ..dan zit je goed.
  Morele opvoedingsverantwoordelijkheid verzorgen kun je dat ook monitort en.
  Ik ben sceptisch omdat in onze stad monopolisme hoogtij viert onder progressief b en w’ s..
  De ambtenaren hebben hun ziel uitgeleverd aan de de basisschool in de brede scholen. Vrijheid van onderwijs. Morele opvoedingsverantwoordelijkheid hebben we met Riksen Walraven. GGD inspecteert ons. Maar wie controleert ambtenaren….

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.