Kindermishandeling

Kindermishandeling
'Webcams nemen argwaan juist weg'

‘Webcams nemen argwaan juist weg’

Ouders maar ook omwonenden kijken constant over de schouders van medewerkers in de kinderopvang mee. Dat lijkt goed nieuws, maar weten omstanders gebeurtenissen in de kinderopvang op waarde te schatten? Bij Kinderopvang Grumpie in Delft weten ze niet beter dan het 'Big Brother is watching you-effect'. Daar hangen op alle groepen webcams met als effect dat ouders juist helemaal geen argwaan meer hebben.
Kindermishandeling
Kinderopvang ligt onder een vergrootglas

Kinderopvang ligt onder een vergrootglas

Het lijkt of geen incident in de kinderopvang aan onze neus voorbij gaat. Het huilfilmpje leidde tot afschuw, de foto van het team pm’ers met een naakte stripper tot verbazing en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Wordt van een mug een olifant gemaakt, juist omdat het om de kinderopvang gaat?
Kindermishandeling
Het vierogenprincipe in het kort

Het vierogenprincipe in het kort

Op 1 juli 2013 trad het vierogenprincipe in werking. Daarmee voegde de GGD een extra inspectieonderdeel toe aan de lijst: controleren of een kinderdagverblijf aan het vierogenprincipe voldoet. Wat is het vierogenprincipe, wanneer voldoe je eraan en wie moet er aan het vierogenprincipe voldoen?
Kindermishandeling
Continue

Register kinderopvangpersoneel vanaf 2016

Vanaf 2016 moet er een register zijn van personeel in de kinderopvang en van peuterspeelzalen om de veiligheid van kinderen te verbeteren. Het kabinet heeft besloten dit register in te stellen voor continue screening van het personeel op relevante strafbare feiten, bijvoorbeeld kindermisbruik. Dat heeft het kabinet vrijdag na afloop van de ministerraad bekendgemaakt. In […]
Kindermishandeling
Continue

Continue screening kinderopvang start voorjaar 2013

Vanaf het voorjaar van 2013 komen alle mensen die in een kinderdagverblijf, bso in een peuterspeelzaal of als gastouder werken in een centraal register te staan. In 2016 komen hier ook stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers in te staan. Zodra iemand met Justitie in aanraking komt, wordt door de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid […]
Kindermishandeling
Ondanks problemen greep gemeente niet in

Ondanks problemen greep gemeente niet in

Uit inspectierapporten van de GGD Amsterdam bleek dat Het Hofnarretje niet stelselmatig de regels aan haar laars lapte, maar dat er wel problemen waren die aanleiding konden zijn voor een sluiting van de locaties. Toch besloot het stadsdeel hier nooit toe. Hoofdverdachte van de misbruikaffaire Robert M. werkte van februari 2007 tot juni 2009 in Het […]

Over kindermishandeling

De aanpak van kindermishandeling blijft een lastig en gevoelig thema. Nog altijd worden veel kinderen in Nederland mishandeld. Professionals in de kinderopvang zijn een belangrijke groep om misbruik, verwaarlozing of mishandeling te signaleren, herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Alle kinderopvangorganisaties werken inmiddels met de Meldcode Kindermishandeling.

Lees meer

Uitgelicht congres

Masterclass Opvallend gedrag bij kinderen

Hotel de Reehorst