Kindermishandeling

Kindermishandeling
Volgens Gjalt Jellesma is het aantal mannen in de Nederlandse kinderopvang sneller teruggelopen dan in het buitenland.

Aantal mannen in kinderopvang daalt nog steeds

Er waren al weinig mannen in de kinderopvang en het worden er alleen nog maar minder. Van de 60.000 werknemers in de branche wordt het aantal mannen op 400-500 geschat.
Kindermishandeling
Kinderopvang ligt onder een vergrootglas

Kinderopvang ligt onder een vergrootglas

Het lijkt of geen incident in de kinderopvang aan onze neus voorbij gaat. Het huilfilmpje leidde tot afschuw, de foto van het team pm’ers met een naakte stripper tot verbazing en zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Wordt van een mug een olifant gemaakt, juist omdat het om de kinderopvang gaat?
Kindermishandeling
Mannelijke pm'ers verlaten kinderopvang

Mannelijke pm’ers verlaten kinderopvang

Tientallen mannen zijn het afgelopen jaar gestopt als leider op een kinderdagverblijf sinds de grote Amsterdamse zedenzaak. De Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen (BOinK) heeft woensdag een bericht daarover van de NOS bevestigd. Gedwongen Sommige mannen werken helemaal niet meer in de kinderopvang. Anderen zijn overgestapt naar de naschoolse opvang, waar kinderen van […]
Kindermishandeling
Extra personeel en brieven naar ouders

Extra personeel en brieven naar ouders

Kinderopvangorganisaties proberen sinds het bekend worden van de Amsterdamse zedenzaak duidelijk te maken aan ouders dat de praktijken van verdachte Robert M. niet representatief zijn voor de hele sector. Ieder opvangcentrum zoekt een manier om met de vragen en zorgen van ouders om te gaan. Een woordvoerder van de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang zegt […]

Over kindermishandeling

De aanpak van kindermishandeling blijft een lastig en gevoelig thema. Nog altijd worden veel kinderen in Nederland mishandeld. Professionals in de kinderopvang zijn een belangrijke groep om misbruik, verwaarlozing of mishandeling te signaleren, herkennen, bespreekbaar te maken en aan te pakken. Alle kinderopvangorganisaties werken inmiddels met de Meldcode Kindermishandeling.

Lees meer

Uitgelicht congres

Masterclass Opvallend gedrag bij kinderen

Hotel de Reehorst