Home Tags Taalniveau

taalniveau

Taal
Subsidieregeling taal- en interactietraining uitgesteld naar 2014

Subsidieregeling taal- en interactietraining uitgesteld naar 2014

De subsidieregeling voor taal- en interactietrainingen voor pedagogisch medewerkers wordt niet in 2013, maar in de loop van 2014 uitgerold. Het beoordelen van criteria waaraan trainingen moeten voldoen, neemt meer tijd dan verwacht omdat gekozen is voor een andere aanpak. Dit maakt stichting BKK bekend.
Taal
Subsidie voor taal- en interactietrainingen

Subsidie voor taal- en interactietrainingen

In 2014 komt er subsidie beschikbaar waarmee kinderopvangorganisaties (ook gastouderbureaus) de taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers kunnen (laten) trainen. Stichting BKK is betrokken bij de regeling, maar de uitvoering ligt dit keer bij het ministerie van Sociale Zaken.
VVE en taalachterstanden
VVE niet goed georganiseerd

VVE niet goed georganiseerd

Peuters en kleuters met een (taal)achterstand krijgen niet altijd de 'voor- en vroegschoolse educatie' die ze nodig hebben. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sander Dekker aan de Tweede Kamer. De bewindsman baseert zich op bevindingen van de onderwijsinspectie.
Taal
Blog Judith Kuiten - Taalvaardigheid of taalstimulering?

Blog Judith Kuiten – Taalvaardigheid of taalstimulering?

Mijn kinderen weten dat ik ’s ochtends niet aanspreekbaar ben. Sterker nog, ik zet mijn wekker een kwartier eerder om in alle rust mijn koffie te kunnen drinken. Geloof me. Dat is voor iedereen beter.
Taal
BKK gaat door met kwaliteitsimpuls

BKK gaat door met kwaliteitsimpuls

Stichting BKK gaat zich tot en met 2016 bezighouden met de uitvoering van het programma Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding. Het gaat hierin om het meten en transparant maken van kwaliteit in de kinderopvang. BKK is ook betrokken bij de versterking van taal- en interactievaardigheden van medewerkers in de kinderopvang waarvoor een subsidieregeling wordt ontwikkeld.
Taal
Blog Monika Katinger- Taaltoets

Blog Monika Katinger- Taaltoets

Bij het volgen van één van de VVE trainingen is het verplicht om een taaltoets Nederlands af te leggen. En omdat de taalvaardigheid van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang sowieso verhoogd zou moeten worden, zijn de taaltoetsen straks voor alle medewerkers verplicht.