Home Tags Risicoinventarisatie veiligheid & gezondheid

risicoinventarisatie veiligheid & gezondheid

Kindermishandeling

Vermoed je kindermishandeling?

Deze week is de Week tegen Kindermishandeling. Daarom de hele week aandacht voor dit onderwerp. Vandaag: Stel, je maakt je zorgen om een kind uit jouw groep. De meldcode kindermishandeling helpt jou als pedagogisch medewerker om zorgvuldig te handelen. Ken je alle stappen?
Gezondheid

5 Tips voor gezond werken

Werken in de kinderopvang kan fysiek zwaar zijn. Hoe laat je medewerkers op een gezonde manier werken? Kinderopvang Junis en Platform Arbeidsmarkt geven 5 tips.
Spelen en speelgoed

‘Wijs kinderen op risico’s, maar overdrijf niet’

Kinderen worden groot met vallen en opstaan. Een cliché, maar ook een volkswijsheid, vindt Louis Tavecchio, emeritus hoogleraar pedagogiek. Vrijdag 18 oktober 2019 spreekt hij tijdens het congres Topsprekers over risicovol spel. ‘Je moet kinderen wijzen op risico’s, maar overdrijf niet.’
Gezondheid

Tips om veilig te spelen in en rondom het water

Met het hete weer is het verleidelijk om als gastouder of kinderopvangorganisatie een badje op te zetten of met de bso met de boot op stap te gaan. Maar houd wel rekening met verdrinkingsgevaar. Jonge kinderen kunnen al verdrinken in een laagje water van slechts 10 centimeter. VeiligheidNL geeft tips.
Wet- en regelgeving

Bedrijf stint start met voorbereidingen verbeterontwerp

Het bedrijf achter de stint is gestart met de voorbereidingen voor een technisch aangepaste stint. Ook is er een rijtraining ontwikkeld, zodat gebruikers van de stint met een certificaat de weg op kunnen. Nu is het wachten op de minister…
Wet- en regelgeving

UPDATE: Van Nieuwenhuizen kaatst bal naar fabrikant Stint

De Stint voldeed in 2011 aan de geldende technische eisen, maar latere aanpassingen zijn niet, zoals verplicht, gemeld bij het ministerie. Ook is er kritiek vanuit de Kamer over het feit dat een 16-jarige zonder rijbewijs tien kinderen mag vervoeren. Minister Cora van Nieuwenhuizen beantwoordt Kamervragen over de Stint en kaatst de bal naar de fabrikant.

BOinK: ‘Kan de Stint met aanpassingen de weg weer op?’

Als het aan minister Cora van Nieuwenhuizen ligt blijft de Stint de komende maanden nog van de weg. Dit tot groeiende ergernis onder kinderopvangorganisaties, voor wie alternatieven soms tien keer zo duur zijn. De vraag klinkt: Kan de Stint met enkele aanpassingen de weg weer op?

Brand rond jaarwisseling bij kinderopvanglocaties

Rond de jaarwisseling kwamen in het hele land incidenten voor. Ook enkele kinderopvanglocaties werden niet gespaard. In Veenendaal ging een busje in vlammen op en in Oegstgeest werd de opslag van een kinderopvanglocatie verwoest door brand.
VVE en taalachterstanden
Onder de sociale veiligheid vallen onderwerpen als het signaleren van kindermishandeling

Hoe sociaal veilig is jouw groep?

Hoe prettig is het om als kind op jouw groep te zijn? Kan het kind er leren, spelen en ontdekken en voelt het zich er prettig? Dat kun je nu testen met de risico-inventarisatie van de Risicomonitor. Deze inventarisatie is gratis te gebruiken voor kinderdagverblijven, bso's en peuterspeelzalen.
Ouders
Gastouderbureaus Nederland uniek concept

Gastouderbureaus Nederland uniek concept

De Nederlandse regel waarbij gastouders zich verplicht moeten inschrijven bij een gastouderbureau is uniek te noemen ten opzichte van andere West-Europese landen. Er zijn wel vergelijkbare initiatieven in andere landen, maar in de meeste landen kunnen gastouders ook zelfstandig werken.