Home Tags Management

Management

Jolanda Rikers – Weer hoge score

Ieder jaar verheug ik mij op het rond brengen van de taarten naar de ‘beste' locaties in het kader van de klanttevredenheidsmeting. Helaas was het algemeen rapportcijfer van Kinder Opvang Kerkrade...

Gezonde Kinderopvang

Jolanda Rikers – Gaia Camp

Het Gaiapark Kerkrade is nu al drie keer verkozen tot de mooiste dierentuin van de Benelux. Het GaiaPark neemt bezoekers mee op ontdekkingstocht naar het verleden en verre landen met exotische dier...

Schooldirecteuren gematigd tevreden over bso

Schooldirecteuren gematigd tevreden over bso

De verplichting om als school buitenschoolse opvang te bieden aan leerlingen is nu vier jaar van kracht. Uit een bsometing van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) blijkt dat 95 procent van d...

Jolanda Rikers – Jolanda MB(j)A

Afgelopen vrijdag de 13de was het dan zo ver: na bij 2 jaar studie moest ik mijn scriptie verdedigen. De 4-koppige jury bestond maar liefst uit 2 Prof.Dr. Marketing, de voorzitter van mijn bestuur...

Plafond bestuurssalaris

Stelling: Er moet een maximum salaris bij wet worden afgesproken voor bestuurders in de kinderopvang Mee eens: 83 %Mee oneens: 17 %Conclusie: Hoewel de politiek heeft besloten dat de kinderopvangse...

Ouders
Kinderopvang moet bezuinigen

Kinderopvang moet bezuinigen

Stichting Kinderopvang Oudenbosch zit in de rode cijfers en moet bezuinigen. Acht personeelsleden hebben uren moeten inleveren en er wordt bezuinigd op personeelskosten, loonadministratie en opleid...

Kwaliteit Opvang
Brancheorganisatie Kinderopvang

Brancheorganisatie Kinderopvang

MOgroep Kinderopvang en de Branchevereniging voor ondernemers in de kinderopvang zijn gefuseerd tot één branchevereniging voor de kinderopvangsector: Brancheorganisatie Kinderopvang. Gastouders hou...

Jolanda Rikers – Laatste loodjes…

In september 2009 ben ik gestart met de MBA studie en hopelijk kan ik volgende week (vrijdag de 13de!) na de verdediging van mijn scriptie dit hoofdstuk afsluiten. Aangezien tijdens mijn gehele stu...

Kinderopvang krijgt geen maximum salaris

Kinderopvang krijgt geen maximum salaris

Minster van Sociale Zaken Henk Kamp geeft geen gehoor aan de oproep van het NVTK (Vereniging van Toezichtouders) om de sector kinderopvang onder te brengen onder de wet Normering bezoldiging topfun...

Ouders

Governancecode kinderopvang 2013

Aanbieders en afnemers van kinderopvang hebben samen landelijke kwaliteitseisen opgesteld voor de kinderopvang in Nederland. Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK, Belangenvereniging van Ouders...