Home Tags Lrkp (landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

lrkp (landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

Financiën en bedrijfsvoering
Leges.jpg

Leges gastouders stijgen toch weer in 2017

Ondanks bezwaarschriften zijn de leges voor gastouders ook in 2017 gemiddeld hoger dan in 2016. Twee gastouderbureaus uiten hun zorgen.
Toezicht kinderopvang
Administratie-harmonisatie.jpg

De administratieve gevolgen van de harmonisatie

De harmonisatie heeft voor peuterspeelzaalhouders ook administratieve consequenties. Minister Asscher van Sociale Zaken legt uit welke dit zijn.
Toezicht kinderopvang
Inspectierapport kwaliteit kinderopvang.jpg

GGD: Risicoprofiel zegt niet alles over kwaliteit

‘Het inspectierapport van een locatie zegt meer over kwaliteit dan het risicoprofiel’.
Financiën en bedrijfsvoering
Kleinschalige kinderopvang.jpg

Kleinschalige opvang neemt niet toe maar af

Bureau Buitenhek ontdekte dat het CBS er afgelopen september helemaal naast zat.
Wet- en regelgeving
Regels 2016.jpg

Nieuwe regels kinderopvang in 2016

Wat gaat er in 2016 allemaal veranderen in de kinderopvang? Bekijk 7 maatregelen die volgend jaar ingaan.
Toezicht kinderopvang
Het totaalbedrag dat jaarlijks wordt uitgegeven aan toezicht en handhaving in de kinderopvang wordt geraamd tussen de 37

Middelen voor toezicht kinderopvang in 2016 ongewijzigd

Het budget voor toezicht en handhaving en de afspraken tussen het Rijk en gemeenten blijven in 2016 van kracht. Dit ondanks dat gemeenten meer geld kwijt zijn aan toezicht en handhaving in de kinderopvang dan het budget dat ervoor beschikbaar is.
Wet- en regelgeving
Het ministerie van Sociale Zaken gebruikt de internetconsultatie om betrokkenen over de wetswijziging te informeren

Ministerie peilt meningen over aanpassingen Wet Kinderopvang

Het ministerie is van plan de Wet Kinderopvang op enkele punten te wijzigen. De belangrijkste is dat peuterspeelzalen straks onder de Wet Kinderopvang komen te vallen. Het andere wetsvoorstel gaat over Het Nieuwe Toezicht. Zijn dit goede aanpassingen? U mag tot 9 december uw mening geven.
Toezicht kinderopvang
De administratie van gastouders in het Landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is dynamisch. Jaarlijks vernieuwt 20 procent van het gastouderbestand zich.

Toezicht gastouderopvang meestal aangekondigd

Het toezicht op de gastouderopvang levert heel andere resultaten op dan de toezichtresultaten van kindercentra. Afgesproken is dat tussen de 5 en 30 procent van de gastouders door de GGD onderzocht wordt. In 2014 werd 9 procent van de gastouders gecontroleerd. Dit gebeurde meestal, in tegenstelling tot kindercentra, aangekondigd.
Toezicht kinderopvang
De Inspectie van het Onderwijs gaat onderzoeken in welke situaties de gemeenten besluiten om beredeneerd af te zien van handhavingsacties.

Gemeenten negeren handhavingsadvies GGD

Gemeenten kiezen er vaak voor niet tot handhaving over te gaan, terwijl de GGD-inspecteur dit wel adviseerde. Dit gebeurt in 2014 bij bijna 30 procent van de handhavingsadviezen in de kinderopvang.
VVE en taalachterstanden
Gastouderbureaus en kinderopvangorganisaties die in verschillende gemeenten actief zijn

‘Leges zijn niet voor handhaving bedoeld’

De leges die kinderopvangorganisaties en gastouders krijgen doorberekend, zijn bedoeld voor de administratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Toch vermoedt BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma dat het geld ook gebruikt wordt voor handhaving. 'Dat is niet de bedoeling.'
Nieuwsbrief Abonneren