Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2021 online: grote uitdagingen tegemoet

Het Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2021 van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang staat weer online! In dit rapport vind je een objectieve en onafhankelijke weergave van de financiële ontwikkeling van de sector kinderopvang. De hoofdconclusie: de sector staat voor grote uitdagingen.
rapport
Beeld: iStock

Het is de achttiende keer op rij dat het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang dit rapport uitbrengt. Jaarlijks werkt er een vaste groep van kinderopvangorganisaties mee, wat bijdraagt aan de transparantie in de sector. Op basis van kindplaatsen is de deelname 42 procent, en daarmee geeft het rapport een getrouw beeld van de gehele sector. In concrete cijfers: 158 kinderopvangorganisaties hebben deelgenomen met in totaal 117.247 kindplaatsen dagopvang en 153.137 kindplaatsen buitenschoolse opvang.

Financiële en trendanalyse

Het rapport geeft een financiële en trendanalyse van de sector kinderopvang. De financiële positie wordt getoond aan de hand van de balans en de resultatenrekening over 2021. De gegevens van 2019 en 2020 zijn toegevoegd ter vergelijking. Ook de gemiddelde solvabiliteit, rentabiliteit, liquiditeit en huisvestingslasten van de kinderopvangorganisaties wordt getoond en vergeleken met voorgaande jaren.

Belangrijkste resultaten

Het grootste deel van de trendgroep (81 procent) heeft een goede solvabiliteit. Toch is er ook nog een redelijk grote groep (19 procent) die een solvabiliteit heeft die onder de reguliere norm van 20 procent ligt, waarvan een deel een negatieve solvabiliteit.

De groep met een negatieve rentabiliteit is gedaald. Het aantal organisaties met een rentabiliteit van meer dan 3 procent is in 2021 toegenomen van 47 procent naar 68 procent: een positieve ontwikkeling!

De omvang van de groep met een liquiditeit kleiner dan 1 blijft ten opzichte van 2020 redelijk constant en is nog steeds te hoog, volgens het rapport. ‘Zeker nu de marges krapper lijken te gaan worden is het belangrijk om extra ruimte te hebben voor de korte termijn verplichtingen’, aldus het Waarborgfonds.

Opvallend nieuws als het gaat om de personeelslasten: het kengetal is ten opzichte van 2020 over dezelfde groep gedaald met 2 procent. Maar… ‘als we naar de voorlopige cijfers over 2022 kijken wordt deze daling weer teniet gedaan. De stijgende personele lasten, mede door de soms extreme tarieven voor zzp’ers, hebben een beduidende invloed op de hoogte van de personele lasten.’

Verwachtingen

Voor de korte termijn heeft de sector vooral te maken met een forse stijging van de kosten, volgens het Waarborgfonds. ‘De indexatie van de uurprijs 2023 zal dit niet volledig compenseren. Veel kinderopvangorganisaties kiezen ervoor om niet de volledige stijging van de kosten door te rekenen aan ouders, wat betekent dat ze interen op het rendement en eventueel extra buffers moeten aanspreken. Als er geen buffers aanwezig zijn, zal er extra werkkapitaal verkregen moeten worden via een bancair krediet.’

Voor de lange termijn staat de sector voor grote opgaven. ‘Er is een wijziging van het stelsel gepland. De vergoeding voor ouders wordt 96 procent en inkomensonafhankelijk. De bekostiging verloopt daarbij rechtstreeks via kinderopvangorganisaties.’

Programma Kinderopvang op Koers naar 2025

Om kinderopvangorganisaties te ondersteunen met deze uitdagingen van de komende jaren, lanceert het Waarborgfonds & Kenniscentrum in januari 2023 het programma ‘Kinderopvang op Koers naar 2025′. ‘We helpen organisaties met inzicht in de opgaven op de korte en lange termijn en bieden ze handvatten om continuïteit te realiseren. In de komende maanden zullen we meer over dit programma communiceren.’ Heb je nu ondersteuning nodig bij het verkrijgen van financieel inzicht in 2023 en bij het verkrijgen van extra werkkapitaal, dan kun je contact opnemen met het Waarborgfonds.

Lees het volledige Sectorrapport Kinderopvang Jaarcijfers 2021 van het Waarborgfonds hier >>

Werkgeverspartijen BMK en BK hebben gezamenlijk een flyer gemaakt, waarin hun eindbod voor een nieuwe cao Kinderopvang wordt toegelicht. Daarin wordt onder meer uitgelegd hoe de salarisverhoging is opgebouwd en waarom er wordt gekozen voor een looptijd van twee jaar. Ook willen de partijen een extra beloning van 300 euro voor alle medewerkers in de kinderopvang. Lees hier het volledige artikel >>

Bron: Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.