Home Tags Financiën

financiën

Financiën en bedrijfsvoering

Zo bouw je aan een financiële buffer

Als (kinderopvang)ondernemer weet je: niet alle financiële tegenslagen kunnen verzekerd worden. Daarom is het hebben van een financiële buffer belangrijk voor een gezonde organisatie. Hoe bouw je die op? Het Waarborgfonds Kinderopvang komt met een handreiking.
Financiën en bedrijfsvoering
financiën, geldzaken, boekhouding

Medewerkers kinderopvang hebben een te positief beeld van de financiën

De financiële situatie van de kinderopvangsector geeft reden tot zorg, maar veel medewerkers zijn zich daarvan niet bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van Kinderopvang werkt. En dat terwijl de cijfers van 2020 waarschijnlijk nog minder gunstig zijn, vanwege corona en de stijging van de cao-lonen.
Financiën en bedrijfsvoering

Pensioenpremies kinderopvang stijgen licht in 2021

De pensioenpremieverdeling in de cao Kinderopvang wordt voor werknemers 11,23 procent en voor werkgevers 13,77 procent. De totale pensioenpremie stijgt naar 25 procent. Per 1 januari 2022 stijgt dit naar 25,8 procent. Dat meldt arbeidsmarktplatform Kinderopvang werkt!
Financiën en bedrijfsvoering
financiën, financiële resultaten

De opvang in 2019: betere bezetting, slechtere resultaten

Op bijna alle gebieden is de financiële situatie van de opvangorganisaties in 2019 verslechterd. Dit terwijl er qua bezetting nog sprake was van een positieve ontwikkeling. Dat blijkt uit het jaarlijkse sectorrapport van het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang.

Doorploeteren of stoppen?

Veel ondernemers in de kinderopvang (vooral de kleinere) houden maar nauwelijks het hoofd boven water. Sommigen gooien het bijltje erbij neer, zoals Blanca Sanz. Anderen ploeteren door of laten zich overnemen. Martin van Osch (Waarborgfonds Kinderopvang) kent deze geluiden. Maar met een slimme, strategische aanpak moet je toch een flink aantal problemen het hoofd kunnen bieden, stelt hij.
Wet- en regelgeving

Ook 50 Plus voor gratis kinderopvang

Net als de partijen ter linkerzijde is ook 50 Plus nu voorstander van gratis kinderopvang. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde verkiezingsprogramma van de ouderenpartij. De politieke steun voor gratis opvang neemt daarmee verder toe. Maar de vraag is of dit voldoende is om gratis opvang volgend jaar ook echt in te voeren. 
Financiën en bedrijfsvoering

Blog Peter van Zijl – Corona en de begroting 2021

Het zijn onzekere tijden. De coronacrisis houdt ons nog altijd in de greep en u zult als kinderopvangmanager zeker vragen hebben. Hoe groot is de klap voor de economie? Hoeveel banen kost dit? Betekent minder werken ook dat mensen minder kinderopvang gaan afnemen? En moet u daarom wellicht bezuinigen? Had u maar een superslimme collega die u advies geeft, zo’n allesweter die altijd beschikbaar is als klankbord.
Financiën en bedrijfsvoering

Staatssecretaris: geen verband private equity en sluiten Plusgroepen Blos

Eerder dit jaar sloot kinderopvangorganisatie Blos enkele Plusgroepen voor kinderen met zware zorgproblematiek. Critici zagen een verband met de investeringsmaatschappij die eigenaar is van Blos. Kamerleden van de SP en GroenLinks stelden hier vragen over aan staatssecretaris Van 't Wout. Hij ziet deze relatie niet. Wel gaat hij een onderzoek instellen naar het verband tussen de kwaliteit van de opvang en de investeringsvorm.
Financiën en bedrijfsvoering

Workshop: op weg naar een uurprijs voor 2021

Het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang organiseert jaarlijks een workshop over het vaststellen van de uurprijs voor het aankomende jaar. Vorig jaar is de workshop goed bezocht en daarom is besloten tot een herhaling.
Ouders
Directe financiering

Website vergoeding eigen bijdrage ouders uitgebreid

De website van de Sociale Verzekeringsbank die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is uitgebreid met informatie voor ouders die het niet eens zijn met de hoogte van de vergoeding.