Home Tags Financiën

financiën

Financiën en bedrijfsvoering

Staatssecretaris: geen verband private equity en sluiten Plusgroepen Blos

Eerder dit jaar sloot kinderopvangorganisatie Blos enkele Plusgroepen voor kinderen met zware zorgproblematiek. Critici zagen een verband met de investeringsmaatschappij die eigenaar is van Blos. Kamerleden van de SP en GroenLinks stelden hier vragen over aan staatssecretaris Van 't Wout. Hij ziet deze relatie niet. Wel gaat hij een onderzoek instellen naar het verband tussen de kwaliteit van de opvang en de investeringsvorm.
Financiën en bedrijfsvoering

Workshop: op weg naar een uurprijs voor 2021

Het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang organiseert jaarlijks een workshop over het vaststellen van de uurprijs voor het aankomende jaar. Vorig jaar is de workshop goed bezocht en daarom is besloten tot een herhaling.
Ouders
Directe financiering

Website vergoeding eigen bijdrage ouders uitgebreid

De website van de Sociale Verzekeringsbank die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, is uitgebreid met informatie voor ouders die het niet eens zijn met de hoogte van de vergoeding.
Financiën en bedrijfsvoering

Aandelen KidsFoundation fiscaal ondergebracht op Kaaimaneilanden

Opnieuw rakelt de discussie rond private equity in de kinderopvang op, nu de Volkskrant kopt dat het grootste kinderopvangbedrijf van Nederland, KidsFoundation, fiscaal is ondergebracht op de Kaaimaneilanden. Wat speelt er precies?
Financiën en bedrijfsvoering

Webinar: Kinderopvang tijdens coronacrisis

Ondernemer in de kinderopvang? Het Waarborgfonds Kinderopvang behandelt in een webinar mogelijkheden en kansen op het gebied van communicatie, financiële zekerheid en pedagogische kwaliteit in coronatijd.
Financiën en bedrijfsvoering

Hoe ga je om met de financiële gevolgen van de coronacrisis?

De coronacrisis is inmiddels meer dan een gezondheidscrisis, het dreigt nu ook een economische crisis te worden. Hoe kun je daar het beste mee omgaan? Adviesbureau Buitenhek zet enkele veel gestelde vragen op een rij.
Financiën en bedrijfsvoering

‘Peuteropvang in problemen door onduidelijkheid gemeentelijke subidies’

Ouders met kinderen op peuterspeelgroepen krijgen vaak een gemeentelijke subsidie in plaats van kinderopvangtoeslag van het Rijk. Over de doorbetaling van deze subsidie bestaat veel onduidelijkheid. Peuteropvangaanbieders dreigen hierdoor om te vallen.
Financiën en bedrijfsvoering

Corona-helpdesk voor kinderopvangondernemers van start

Het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang richten een speciale helpdesk in voor vragen over de coronacrisis. Ook geeft het Waarborgfonds een aantal financiële tips. 

Weg met de winstuitkering?

De kinderopvang als financiële melkkoe voor buitenlandse investeringsfondsen. Daar wordt steeds kritischer naar gekeken. BMK-bestuurslid Geert de Wit maakt zich er al jaren druk over. En GroenLinks- Kamerlid Lisa Westerveld is samen met de PvdA en de SP een wetsvoorstel aan het voorbereiden om de winst te maximaliseren. De stand van zaken.
Financiën en bedrijfsvoering

BK en BMK: nadenken over uurtarief is noodzakelijk

De BVOK pleitte recent voor een verhoging van het uurtarief in de kinderopvang naar ten minste 9 euro. De BMK en de BK reageren en stellen vast dat de tarieven voor kinderopvangtoeslag en het feitelijke uurtarief steeds verder uiteenlopen, en dat daar iets aan moet gebeuren.