Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Sector stond er in 2018 financieel sterker voor

Uit het Sectorrapport Kinderopvang, uitgebracht door het Waarborgfonds Kinderopvang, blijkt dat de financiële positie van de kinderopvangsector tussen 2017 en 2018 een lichte verbetering laat zien. Maar er blijven zorgen.
AdobeStock

Het Waarborgfonds Kinderopvang onderzoekt jaarlijks de financiële situatie in de kinderopvang. Voor dit rapport leverden 223 kinderopvangorganisaties hun financiële gegevens aan. Hoewel de trend positief is, ziet het Waarborgfonds wel degelijk de uitdagingen en worstelingen in de sector. En in dit rapport zijn de effecten van de Wet IKK nog niet meegenomen. In het rapport worden de belangrijkste financiële kengetallen opgesteld. In de grote lijnen is een verbetering te zien. Maar sommige cijfers blijven wat zorgelijk.

Solvabiliteit

De solvabiliteit is in 2018 met 3,3 procent gestegen ten opzichte van 2017, naar 20,8 procent. Deels door toevoeging vanuit het resultaat en deels door wijzigingen in balansposities. Er wordt onder andere op het lang vreemd vermogen afgelost, waardoor het aandeel eigen vermogen op het totaal groter wordt. De aflossingen op het lang vreemd vermogen komen deels voort uit de sterke liquiditeitspositie bij een deel van de sector.

De versterking van de gemiddelde solvabiliteit is positief en daarmee komt de sector in de buurt van wat diverse financiers als acceptabel benoemen. Vergeleken met de gemiddelde solvabiliteit in het MKB (ruim boven de 30 procent) blijft de sector achter.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het verband weer tussen het financiële resultaat van de organisatie en de omzet. Dit laat zien in hoeverre een organisatie in staat is om haar omzet en kosten goed op elkaar af te stemmen. De gemiddelde rentabiliteit van de groep van 189 deelnemers is in 2018 4 procent en met 1 procent gestegen ten opzichte van 2017. 78,3 procent van de deelnemers heeft een positieve rentabiliteit, in 2017 was dat 76,7 procent. Het aantal organisaties met een negatieve rentabiliteit is gedaald, maar met een aandeel van 21,7 procent van de organisaties is dit nog steeds fors.

Liquiditeit

De gemiddelde liquiditeit lag in 2018 op 1,7. De algemeen aanvaarde veilige norm voor liquiditeit is een liquiditeitscijfer van 1 of hoger. Wanneer een organisatie een kengetal van 1 of hoger heeft, kan de organisatie aan haar korte termijn verplichtingen voldoen. De gemiddelde liquiditeit is in 2018 gelijk gebleven met 2017 (1,7). Van de deelnemersgroep had 36,5 procent een uitkomst lager dan 1, dit is een kleine verbetering ten opzichte van 2017 (38,1 procent), maar betreft nog steeds een te grote groep.

Onafhankelijk

Het Sectorrapport Kinderopvang geeft een objectieve en onafhankelijke weergave van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang. Aan deze uitgave hebben 223 kinderopvangorganisaties deelgenomen door de jaarrekening over 2018 aan te leveren. Hiervan konden er 222 gebruikt worden voor de sectoranalyses. Met in totaal 96.807 kindplaatsen dagopvang en 120.773 kindplaatsen buitenschoolse opvang vertegenwoordigen ze een groot deel van de capaciteit in de kinderopvang.

Trendanalyse

De kengetallen worden nu gepresenteerd via een trendanalyse, waarbij wordt gekeken naar de kinderopvangorganisaties die zowel de cijfers van 2017 als ook van 2018 aangeleverd hebben. Dit zijn 189 kinderopvangorganisaties. Komend jaar gaat het Waarborgfonds Kinderopvang  aan de slag met een meer gedetailleerde uitwerking van de kostprijs van kinderopvang. Het doel is om in 2020 een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de daadwerkelijke kostprijs per productsoort in de sector.

Het complete rapport met meer gegevens is hier te downloaden >>

Marike Vroom werkt al 27 jaar voor de kinderopvangbladen. Begonnen als redacteur voor het blad Kinderopvang, daarna jarenlang als hoofdredacteur van dat blad en ook van Management Kinderopvang, Kinderopvangtotaal.nl én Zosja.nl. Sinds 2023 heeft Sophie van Hogendorp het hoofdredacteurschap overgenomen. Marike blijft betrokken als eindredacteur van Management Kinderopvang. De sector heeft voor eeuwig haar hart gewonnen.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.