Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties8

Rekentool kinderopvang zit vol rekenfouten

Rekentool

De nieuwe rekentool, zoals die in september door het ministerie van SZW werd gepresenteerd, rammelt aan alle kanten. Niet alleen pedagogisch medewerkers maken zich zorgen om de uitwerking van de tool, ook BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en peuterspeelzalen, dreigt haar handen van de rekentool af te trekken als er voor 1 januari 2013 niets verandert.

Niet drie, maar twee pedagogisch medewerkers op een verticale groep met acht baby’s en één kind van één jaar en twee kinderen van twee jaar. En zijn er op een groep tien éénjarigen, één tweejarige en twee driejarigen? De nieuwe rekentool neemt wederom genoegen met twee pedagogisch medewerkers in plaats van de drie die er nu moeten staan.

Belang van kinderen
‘Waarom gaan het Ministerie en de covenantpartijen akkoord als ze meer werk willen maken van de kwaliteit van de pedagogische praktijk in de kinderopvang en tegelijkertijd meer kinderen op een groep toestaan?’, vraagt pedagogisch medewerker Geert van Thull zich af. ‘Dit is niet in het belang van kinderen. De enige partij die voordeel lijkt te hebben bij de nieuwe rekentool zijn de werkgevers. Meer kinderen betekent meer inkomsten, met dezelfde loonkosten.’ Hij maakt zich, net als collega-pm’ers en de Abvakavo FNV, grote zorgen om de kwaliteit op de groep als er met minder mensen hetzelfde werk gedaan moet worden.

Zorgen bij GGD-inspecteurs
Opvallend is, dat GGD Nederland en de VNG die eerst nog genoemd werden als partijen die de nieuwe rekentool mede-ontwikkeld hebben, later alleen als uitvoerders van de rekentool worden genoemd op 1ratio.nl. Een woordvoerder van de GGD erkent dat deze zin, na vragen van kinderopvangmedewerkers over hun betrokkenheid bij de rekentool, is aangepast. Ondertussen maakt de organisatie, die na 1 januari 2013 volgens de nieuwe rekentool moet gaan inspecteren, zich ook zorgen om het feit dat er na 1 januari minder pedagogisch medewerkers op de groep mogen staan. ‘Deze zorgen bestaan vooral bij de inspecteurs kinderopvang.’

Onacceptabel
Gjalt Jellesma van BOinK beaamt dat BOinK de bedenker van de rekentool is en dat hij het daarom zeer betreurt dat niet alle verkeerde uitkomsten zijn hersteld. Stel, je hebt vijf kinderen van nul jaar en vier van een jaar op een groep. Met één kind extra van een jaar moet er volgens de tool een medewerker bij. Maar vul je diezelfde groep aan met een tweejarige en twee driejarigen, dan neemt de tool genoegen met twee pm’ers. Dit soort uitkomsten zijn onacceptabel vindt Jellesma.

Rekentool aanpassen
‘De tool is in strijd met de afspraken tussen convenantpartijen dat de beroepskracht-kindratio gelijk blijft en met de uitspraak van minister Kamp dat de beroepskracht-kindratio niet wordt verruimd. We gaan ervan uit dat het ministerie de rekentool aan de bestaande praktijk aanpast. Immers, als convenantpartijen het niet eens worden, blijven de oude afspraken gehandhaafd’. Ondertussen erkent Jellesma dat de rekensom geen gemakkelijke opgave is. In totaal zijn er op een 0-4-groep bijvoorbeeld al 4500 groepssamenstellingen mogelijk. ‘Maar het is absoluut niet aan ouders te verkopen dat we, na Gunning en in een tijd, waarin door uitval groepen moeten worden samengevoegd en medewerkers moeten worden ontslagen, ook nog eens de kwaliteit en daarmee de bescherming van, met name, de nul- en éénjarigen in een groot aantal gevallen bij het grof vuil zetten’

Signalen van gebruikers
Dat de rekentool nog wordt aangepast de komende maanden, sluit het ministerie van SZW niet helemaal uit. ‘Maar dan gebeurt dat op basis van signalen van gebruikers die er in de praktijk mee werken’, aldus de woordvoerder. Zij wijst ook op de voordelen van één rekentool voor de kinderopvangbranche die eindelijk eens duidelijkheid schept over het aantal leidsters op de groep.

Voordelen
De Brancheorganisatie kijkt ook vooral naar de voordelen van de nieuwe rekentool: ‘In het nieuwe convenant is het inzet geweest van de convenantspartijen om tot een eenduidige rekenmethode te komen die voor iedereen duidelijk is. Nu zijn de regels voor iedereen hetzelfde, en is ook de uitkomst van de berekening hetzelfde, daar kan geen misverstand meer over bestaan. Dat daar andere uitkomsten uit komen dan uit de eerdere rekentools zegt niets over kwaliteit. Onze rekentool garandeert juist kwalitatieve neutraliteit, omdat de rekentechniek voor iedereen hetzelfde is’, aldus de woordvoerder.

Naar de Rekentool >>

ANP Photo, Frank van Beek

8 REACTIES

 1. Kan me alleen maar aansluiten bij dhr.Venekamp. Ik heb deze tool ook nog nooit begrepen en bedenk me maar dat het wrs een soort van werkverschaffingsproject is geweest. Er zullen ongetwijfeld vele mensen vele uren mee bezig zijn geweest om zoiets simpels tot een ongelooflijk ingewikkeld (en niet kloppend) gedrocht om te zetten. Zoiets als: waarom makkelijk doen als het ook heel moeilijk kan.
  En dan in de praktijk komt er ‘smiddags een kind bij op de groep en zie ik ineens de ratio veranderen. Dan staat het percentage ‘benodigde leidster’ ineens lager! Terwijl er een kind bijgekomen is …tsja…( En dan heb ik het over de ‘oude’ rekentool.)

 2. Lees alle reacties
 3. Reactie op aaltje
  als je mijn voorbeeld hebt gelezen kun je zo prima 2 babys (=2 x 0,25) optellen bij 2 peuters (=3 x 0,2) en kom je op 1,1 PM’er. Dan is het aan de regelgeving wanneer iets nog afgerond mag worden, maar het lijkt me dat dit inderdaad naar BOVEN moet worden afgerond. Bovendien heb je op deze wijze ultrasimpel in beeld hoeveel (EN WELKE) kinderen je kunt toevoegen als je bij een bezetting van 1,35 al 2 PM’ers hebt ingezet. Kromme situaties dat je met minder PM’ers uit kunt als er meer kinderen zijn komen dan ook niet meer voor,,,
  Reactie op & Artem Tolmachev:
  Of een rekenmethode (welke dan ook) bindend of adviserend is staat hier buiten lijkt mij, Ik zou zeggen bindend, Nerderland kent al zo’n ondoordringbare en onoverzichtelijke gedoogcultuur
  Bert Venekamp
  Productontwikkeling KidsVision

 4. You can see from this very simple example, and the story… RULES have failed, while DAYCARES can govern themselves.
  Give us support, but don’t monitor every breath and step we need to take. The kind ratio is a good idea, but in our daycare we always have 1.5 more teachers than is required.
  We say, make (all) the rules less strict, and more like advice!
  Daycares that have less than required will hear it from their parents, and will get problems anyways.
  We are no longer in a wachtlijst wachtlijst wachtlijst time… parents choose for quality and only the best will make it!
  Oh and give parents more subsidies so that they can CHOOSE the BEST daycares instead of looking for cheap alternatives that barely follow the rules.
  Artem Tolmachev
  Director
  Teddy Kids, Leiden

 5. Was het maar zo simpel als hierboven beschreven. De berekening van 0,25 = 1 baby en dan 4 baby’s per leidster enz. werkt niet in een verticale groep. Voorheen,toen ik mijn org. ging starten dacht ik ook dat dit zo ging. Bij elke leeftijd kan de rekentool wijzigen in het aantal leidsters. Zelfs als er een kindje naar huis gaat, kan de bezetting van leidsters hoger worden ivm het getal waarmee gedeeld moet worden. Dit is niet nieuw. Dit was al zo.
  Laten we blij zijn dat er nu voor iedereen duidelijkheid is.
  En als er fouten in zitten, dan moet dit worden opgelost. Echter er zal ook rekening gehouden zijn met het 4 ogen principe.
  Ik vind jullie echt grote zeurzakken. Het is echt heel vermoeiend om een stapje harder te doen. Tsjonge jonge jonge… De ene keer levert de berekening voordelen op en de andere keer nadelen. Niet zo zeuren. Het gaat erom of het te doen is. We willen niet failliet er zal toch wat moeten worden gedaan. Er zijn al zoveel gesloten.

 6. Bert Vennekamp schrijft: ‘Waarom een cijfermatig gedrocht met de wereld aan uitzonderingen maken terwijl de essentie erg simpel is.
  Als iedere kind leeftijd een ‘weging’ krijgt kan erg eenvoudig het aantal ‘gewogen’ kinderen worden opgeteld om op het benodigde aantal PM’ers te komen.
  Op die wijze kan ongeacht welke mix dan ook eenvoudig het aantal PM’ers worden bepaald, mét inzicht over de mate van overschreiding. bijvoorbeeld 6 nul jarigen (weging 0,25) vragen om 1,5 PM’er. waarmee de leiding eenvoudig kan beslissen over extra inzet. Zeker met steeds flexibeler opvang is het juiste inzicht erg belangrijk’
  Ik werk al jaren op deze manier bij een kinderopvangorganisatie. En het inplannen van kinderen en personeel op deze wegingsmethode is simpel en effectief. medewerkers hebben het gevoel altijd eerlijk belast te worden, groepen worden eerlijk verdeeld. De ideale en simpele oplossing.

 7. Waarom een cijfermatig gedrocht met de wereld aan uitzonderingen maken terwijl de essentie erg simpel is.
  Als iedere kind leeftijd een ‘weging’ krijgt kan erg eenvoudig het aantal ‘gewogen’ kinderen worden opgeteld om op het benodigde aantal PM’ers te komen.
  Op die wijze kan ongeacht welke mix dan ook eenvoudig het aantal PM’ers worden bepaald, mét inzicht over de mate van overschreiding. bijvoorbeeld 6 nul jarigen (weging 0,25) vragen om 1,5 PM’er. waarmee de leiding eenvoudig kan beslissen over extra inzet. Zeker met steeds flexibeler opvang is het juiste inzicht erg belangrijk
  Bert Venekamp
  Productontwikkeling KidsVision

 8. Onze leverancier van het kindplansysteem heeft direct gezien dat er bergen fouten & onduidelijkheden in stonden.
  Ik heb meteen een voorstel naar de branchevereniging gestuurd om eerst een proeftermijn (sept2012 – sept 2013) te bespreken met de rijksoverheid … Maar het moest en zou per 1 jan 2013 van kracht moeten..
  we hebben inmiddels met (de met veel moeite verkregen) info vanuit de overheid, alles gezamenlijk op kunnen lossen en klaargezet voor 2013.. nu kunnen we dadelijk weer alles gaan aanpassen..
  en zo rommelt de branche maar aan en aan…

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.