Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Regeerakkoord heeft vooral impact op VVE-aanbieders

De vier regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn eruit. In het regeerakkoord is te lezen dat zij de komende jaren in totaal 420 miljoen euro extra investeren in vroeg- en voorschoolse educatie en in de kinderopvang. We zetten de belangrijkste afspraken uit het akkoord op een rij.
  • Het kabinet trekt 250 miljoen euro per jaar extra uit voor de kinderopvangtoeslag.
  • Ouderparticipatiecrèches behouden hun bestaansrecht.
  • Er wordt momenteel gewerkt aan een voorstel voor een nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvang, waarbij sprake is van directe financieringsstroom van het Rijk naar kinderopvanginstellingen, in plaats van via ouders. Dit is een kansrijke richting om verder uit te werken, die echter wel zorgvuldigheid vereist vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen.
  • Het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar en de verdeling wordt geactualiseerd.
  • We trekken 170 miljoen euro uit voor versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie. Daarmee realiseren we een aanbod van 16 uur per week voor achterstandsleerlingen.
  • Gezinnen worden ondersteund met een verhoging van de kinderbijslag (250 miljoen euro) en het kind-gebonden budget (bijna 500 miljoen euro extra).

Gezinnen

Adviesbureau Buitenhek heeft berekend dat de uitgaven aan kinderopvangtoeslag structureel met 9 procent stijgen. Dat betekent dat ouders gemiddeld minder aan kinderopvang betalen. Hun bijdrage is in 2018 31 procent en vanaf 2019 ongeveer 25 procent. Hoe dit exact voor gezinnen uitpakt, moet nog blijken. Dit hangt volgens Buitenhek af van hoe de 250 miljoen euro wordt verwerkt in de toeslagregeling.

16 uur VVE

Wat verder opvalt is de extra investering in de vroeg- en voorschoolse educatie. Met de 170 miljoen extra wil het kabinet een aanbod van 16 uur per week realiseren voor kinderen met een taalachterstand. Nu is het wettelijk minimum van VVE nog 10 uur per week. Buitenhek denkt dat het regeerakkoord daardoor de meeste impact zal hebben op aanbieders van voorschoolse educatie. ‘Binnen de huidige structuur van VVE-aanbod past geen aanbod van minimaal 16 uur per week. Het ligt voor de hand dat door deze maatregel de structuur van het huidige peuteropvang-aanbod op de schop zal moeten.’

VVE-aanbod

Buitenhek doelt daarmee op de huidige indeling van dagdelen en uren. Nu wordt VVE-aanbod vaak binnen het standaard peuterwerk geïntegreerd. Dit gebeurt vaak in drie dagdelen van 3,5 uur of vier dagdelen van 2,5 uur. Volgens Buitenhek ligt er voor aanbieders straks een uitdaging om het geïntegreerde aanbod – in groepen waar ook kinderen zonder achterstandsrisico zitten – in stand te houden.

Directe financiering

Buitenhek vindt het opvallend dat het regeerakkoord apart aandacht besteedt aan de plannen voor directe financiering. De zin dat er ‘zorgvuldigheid vereist is vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen’ doet vermoeden dat de implementatieplanning ter discussie zal komen. Sociaal Werk Nederland zegt in een eerste reactie te lezen ‘dat het kabinet met een voorstel komt voor de nieuwe financieringssystematiek in de kinderopvang’.

Ouderparticipatiecrèches

De discussie over het bestaansrecht van ouderparticipatiecrèches wordt met dit nieuwe akkoord beëindigd. Opc’s houden wat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie betreft gewoon hun bestaansrecht, ook al voldoen zij niet aan alle wettelijke kwaliteitseisen waaronder de eis voor het werken met betaalde beroepskrachten. Sociaal Werk Nederland noemt dit besluit ‘opvallend, te meer omdat in de afgelopen periode in het kabinet de ouderparticipatiecrèches beperkt werden’.


‘Er is nog veel onduidelijk en als mijn aannames kloppen, is dit beleid op sommige fronten juist een stap terug.’Dit zegt Gijs van Rozendaal van Kindcentra 2020 in een eerste reactie op het regeerakkoord. Lees meer


Download het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst

Bekijk hier de analyse van Bureau Buitenhek

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.