Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Quickscan: grotere contracten en meer student-werknemers in kinderopvang

Goed nieuws voor de sector: kinderopvangmedewerkers zijn gemiddeld meer gaan werken. Er worden grotere contracten aangeboden aan medewerkers die meer uren willen werken en bij meer dan de helft van de kinderopvangorganisaties zijn de contracturen gestegen. Ook hebben steeds meer organisaties meer dan 30 procent student-werknemers in dienst, blijkt uit de kwartaalpeiling van Kinderopvang werkt!
kwartaalcijfers-2022-meer-kinderen-naar-kinderopvang-en-gemiddeld-aantal-uur-per-maand-stijgt
Robert Kneschke / stock.adobe.com

In deze tijd van een nog altijd groeiend tekort aan gekwalificeerd personeel in de kinderopvang, zijn de uitslagen van de kwartaalpeiling hoopvol. Zo heeft meer dan 80 procent van de organisaties initiatieven genomen om medewerkers meer uren te laten werken. Bij meer dan de helft van de organisaties is de gemiddelde contractomvang van medewerkers ook daadwerkelijk toegenomen.

Groter contract aanbieden

De twee meest succesvolle initiatieven om dit te realiseren waren: een groter contract aanbieden aan medewerkers die meer uren willen werken. 44 procent van de organisaties noemt dat, meldt FCB. Daarnaast blijkt ook de persoonlijke benadering succesvol: bijna een kwart van de organisaties geeft aan dat medewerkers meer zijn gaan werken nadat hen de vraag is gesteld of zij daartoe bereid zijn.

Meer pm’ers in ontwikkeling

Bijna de helft van de organisaties geeft aan nu meer pedagogisch medewerkers in ontwikkeling te hebben dan in het verleden. Opvallend is de toename van het aantal student-werknemers. Per 1 januari 2022 is de Regeling Wet kinderopvang tijdelijk verruimd: maximaal de helft van het aantal beroepskrachten op een locatie mag bestaan uit beroepskrachten in opleiding, in plaats van een derde. Te zien is dat het aandeel organisaties met meer dan 10 procent student-werknemers toenam, van 48 procent naar 54 procent. Daarnaast verdubbelde het aandeel organisaties met meer dan 30 procent student-werknemers van 5 naar 10 procent.

Meer investeren in behoud van medewerkers

Investeren in het behoud van medewerkers heeft misschien nog nooit zo hoog op de prioriteitenlijst gestaan als nu. Zeker 60 procent van de organisaties geeft aan daarop in te zetten. Bijna de helft geeft aan dat zij meer individuele aandacht hebben voor medewerkers. Ook het aannemen en behouden van stagiair(e)s (52 procent) en extra BBL’ers (44 procent) wordt veel genoemd.

Groeiend tekort aan personeel

Ondanks al deze positieve berichten, blijven de personeelstekorten in de kinderopvang onverminderd hoog. Meer organisaties hebben moeite vacatures te vervullen: in de dagopvang steeg het aantal organisaties dat te maken heeft met een tekort van 66 naar 72 procent. In de bso van 72 naar 72 procent en in de peuteropvang van 46 naar 55 procent. De lichte daling die eerder te zien was, zet niet door. In alle opvangsoorten zijn de wachtlijsten toegenomen en zo’n 70 procent van de organisaties verwacht een tekort aan pedagogisch medewerkers in het komende halfjaar, dat voorspelt de Brancheorganisatie Kinderopvang in een reactie op het kwartaalrapport.

Reactie BK

BK-directeur Emmeline Bijlsma: ‘We zoeken allemaal naar oplossingen, en daarin zijn we ook goed – de mouwen opstropen past bij onze sector. We hebben de afgelopen jaren een enorme groei van medewerkers gerealiseerd, maar het lost het tekort niet op. Wat we zien is dat de instroom van personeel de vraag naar kinderopvang niet kan bijbenen en dat verschil zal met het nieuwe kabinetsbeleid alleen maar groter worden.’

Afvlakkende groei

De instroom van medewerkers groeit nog steeds, maar die groei vlakt af: ten opzichte van 2020 en de eerste helft van 2021 is dat in de tweede helft van 2021 gedaald van circa 8.000 naar nog geen 4.000 medewerkers (CBS AZW). Tegelijkertijd is de verwachting dat de vraag met 30 procent zal toenemen als gevolg van het nieuwe kabinetsbeleid. Als deze trend doorzet, zullen de tekorten volgend jaar nog groter worden.

Rigoureuze maatregelen

Hoewel organisaties zich hier al zoveel als mogelijk op voorbereiden, vraagt een echte oplossing om rigoureuze maatregelen. ‘Als alle praktische oplossingen slechts een druppel op de gloeiende plaat blijken, wordt het tijd om te zoeken naar oplossingen met daadwerkelijke impact’, stelt Bijlsma. ‘We ontkomen er dan niet aan om te kijken naar het overheidsbeleid. Er moeten keuzes worden gemaakt. Kiezen we voor behoud van de huidige hoge kwaliteit? Dan kan een sterke toename van de vraag niet worden verwezenlijkt. Wel kunnen we kinderopvang toegankelijk maken voor ouders met lage inkomens en kinderen in een kwetsbare positie; zij hebben het meeste baat bij kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Doen we dat niet en bieden we alle ouders bijna volledig gefinancierde kinderopvang – ook de ouders met hoge inkomens – dan moeten de kwaliteitseisen van de Wet IKK teruggedraaid worden zodat we met hetzelfde aantal medewerkers, méér kinderen kunnen opvangen en zo voorkomen dat we terecht komen in de wachtlijstproblematiek zoals in de periode van 2008 tot 2010.’

Kinderopvang werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang en het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.