Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Ook personen búíten de kinderopvang moeten VOG aanvragen

Om de veiligheid van kinderen beter te waarborgen, geldt per 1 januari 2021 dat niet alleen personen die structureel aanwezig zijn op een kindercentrum een VOG moeten aanvragen, maar ook personen die structureel aanwezig zijn op andere locaties waar activiteiten van de kinderopvang plaatsvinden. De wet is breder getrokken, omdat kinderen juist op externe locaties, zoals een sportcentrum, kwetsbaar zijn.
Bet_Noire / Getty Images / iStock

Om de veiligheid van kinderen te waarborgen wordt de wet kinderopvang breder getrokken. In deze wet staat beschreven (in artikel 1:50, lid 3) wie er allemaal een VOG moeten aanvragen. Voorheen stond hierin dat personen die structureel werkzaam zijn binnen het kindercentrum dit moeten aanvragen, maar per 1 januari 2021 geldt nu dus ook dat personen die structureel aanwezig zijn op een andere locatie waar activiteiten plaatsvinden een VOG moeten aanvragen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een sportleraar of een juf/meester op een nabij gelegen school. De houder van een kindercentrum is ervoor verantwoordelijk dat deze personen voortaan een VOG aanvragen.

‘Kwetsbaar’

‘De praktijk laat zien dat kinderen, tijdens de opvang, ook op een andere locatie kunnen deelnemen aan activiteiten. Juist op externe locaties, zoals een sportcentrum, zijn zij kwetsbaar’, aldus de Rijksoverheid.

De wijziging is opgenomen in de factsheet denklijn personenregister kinderopvang (versie januari 2021) van SZW en GGD GHOR, waarin voorbeelden zijn opgenomen voor wel of niet aanvragen van een VOG.

Wat betekent ‘structureel’?

In de verduidelijkende factsheet staat onder meer uitgelegd wat het begrip ‘structureel’ inhoudt:

“Een hulpmiddel bij het duiden van het begrip structureel is de volgende richtlijn: Aanwezigheid van minimaal eens per drie maanden een half uur. Een uitzondering op de richtlijn voor het begrip ‘structureel’ zijn de eenmalige langdurige klussen. Ondanks dat deze klussen vanwege de omvang (> half uur per drie maanden) onder de noemer structureel lijken te vallen, kan hier vanwege de aard & duur van de klus vanaf geweken worden. Het gaat om werkzaamheden die niet langer duren dan een aangesloten periode van twee weken en waarbij geen sprake is van directe betrokkenheid bij en/of verantwoordelijkheid voor de kinderen.”

Richtlijn, geen beleidsregel

De richtlijn voor het begrip ‘structureel’ is geen beleidsregel of definitie die antwoord geeft op alle voorkomende situaties. Er zullen zich in de praktijk geregeld kwesties voordoen die vragen om maatwerk. Wat altijd geldt is dat de houder verantwoordelijk is voor het bieden van verantwoorde en veilige kinderopvang. Wanneer de houder personen toegang verleent tot het kindercentrum zal hij zich altijd af moeten vragen wat dit betekent voor de (veiligheid van) de kinderen. Oók wanneer het om incidentele aanwezigheid gaat. Een houder heeft de mogelijkheid om een VOG te verlangen van iedereen met wie hij (op wat voor manier dan ook) voor de kinderopvang samenwerkt. Ziet de houder van deze mogelijkheid af, omdat hij meent dat de veiligheid van de kinderen niet in het geding komt, dan zal hij dit moeten kunnen onderbouwen.

Voorbeelden

Twee voorbeelden die worden uitgelicht in de factsheet:

Onderwijspersoneel

Een kindercentrum en een school zijn gevestigd op dezelfde locatie. Ze werken op diverse vlakken samen. Het onderwijspersoneel komt regelmatig op het ‘kindercentrumdeel’. Bijvoorbeeld in het kader van gezamenlijke activiteiten. Het onderwijspersoneel dat hierbij betrokken is moet zich wel inschrijven in het register en gekoppeld zijn aan de houder van het kindercentrum.

De buurvrouw

De gastouder heeft een buurvrouw die wekelijks tijdens opvanguren op het woonadres van de gastouder waar de opvanglocatie is een kop koffie komt drinken. De buurvrouw is minimaal één keer per drie maanden aanwezig en het koffiedrinken neemt meer dan een half uur per keer in beslag. Deze buurvrouw moet zich wel inschrijven in het register en gekoppeld zijn aan de houder(s) van het gastouderbureau(s) waar de gastouder bij aan is gesloten. Let op: De structureel aanwezigen tijdens opvang bij de vraagouder thuis hoeven zich niet in te schrijven in het personenregister.

Zie voor meer informatie: factsheet denklijn personenregister kinderopvang van SZW en GGD GHOR Nederland >>

Bronnen: BMK, Rijksoverheid

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.