Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Ontslag wegens disfunctioneren wordt ingewikkeld

Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli a.s. zal het belang van een volledig personeelsdossier nog groter gaan worden. Dit geldt zeker als iemand niet goed functioneert en om die reden ontslagen moet worden. Een kantonrechter neemt geen genoegen meer met een half dossier.
Ontslag wegens disfunctioneren wordt ingewikkeld
Foto: ANP Xtra

Hierover schrijft Marjolein Kruis -Olthof, advocate bij Pellicaan Advocaten in het aprilnummer van Management Kinderopvang. De strengere controle van ontslagen medewerkers maakt deel uit van de Wet Werk en Zekerheid. Het wordt, met de nieuwe regels in het ontslagrecht, straks nog lastiger om iemand te ontslaan als het functioneren tegenvalt.

Disfunctioneren

Binnen het huidige stelsel valt er bij ontslag nog te kiezen voor een route bij het UWV of de kantonrechter. Vanaf 1 juli gaan alle ontslagen in verband met disfunctioneren van een werknemer via de kantonrechter. De rechter zal een ontbindingsverzoek vanwege disfunctioneren pas toewijzen als aan alle voorwaarden is voldaan. Dat betekent dat er een goed onderbouwd dossier van een werknemer moet liggen waaruit blijkt dat er al langere tijd sprake is van disfunctioneren en actiepunten vanuit de werkgever.

Verbetertraject

Het is belangrijk dat een werkgever kan aantonen dat hij/zij de werknemer tijdig op de hoogte heeft gebracht van het disfunctioneren. De werknemer moet voldoende kans hebben gehad om zichzelf te verbeteren. Heeft de werkgever genoeg aandacht voor de arbeidsomstandigheden van de persoon? Is aan de scholingsplicht voldaan? Was het ontslag daadwerkelijk noodzakelijk? Kan de werknemer worden herplaatst? Over deze vragen buigt de kantonrechter zich voordat een ontslag definitief kan worden uitgesproken.

Stappenplan

Stel u heeft een werknemer die niet goed functioneert. Welke stappen moeten zijn vastgelegd in het dossier?

 1. Functiebeschrijving
  De functiebeschrijving moet kloppen bij de werkzaamheden die een persoon doet. Deze functiebeschrijving moet bekend zijn bij werkgever en -nemer. Als een werknemer een andere functie krijgt, moet dit uiteraard in het personeelsdossier worden toegevoegd.
 2. Beoordeling
  Functionerings- en beoordelingsgesprekken moeten regelmatig, twee tot drie keer per jaar, plaatsvinden. De verslagen kunnen aan het dossier worden toegevoegd. Geef duidelijk aan welke taken naar behoren worden uitgevoerd, waar aandachtspunten liggen en waar verbetering nodig is. Evalueer deze verbeterpunten een volgende keer ook en leg vast of de situatie verbeterd is.
 3. Scholing
  Op werknemers rust de verplichting die (bij)scholings-, leer- en opleidingsactiviteiten te volgen die voor de uitoefening van de functie noodzakelijk zijn en die door de werkgever in overleg met de werknemer worden aangewezen.
 4. Verbetertraject
  Wanneer het functioneren van een werknemer niet voldoet, is het belangrijk dat goed duidelijk kan worden gemaakt waar de noodzakelijke verbeterpunten liggen door daarbij concrete voorbeelden te noemen. Verder is het verstandig om tussentijdse gesprekken goed te documenteren en relevante correspondentie zoals waarschuwingen en e-mails op te nemen in het dossier.
 5. Herplaatsing
  Mocht het verbetertraject niet succesvol kunnen worden afgerond, dan zal eerst verder moeten worden gekeken binnen de organisatie. Is er een passende andere functie beschikbaar, bijvoorbeeld op een andere groep of een andere locatie, dan zal deze in beginsel aan de werknemer moeten worden aangeboden.

Juridische bijstand

Tot slot zegt Marjolein Kruijs -Olthof: ‘Het is verstandig om al in een vroeg stadium juridische bijstand in te roepen voor advies over dossieropbouw en het moment waarop ontslagmaatregelen kunnen worden ingezet. Dit maakt een werkgever sterker in het overleg met de werknemer en, eventueel, in een procedure bij de rechter.’

Ontslagrecht

Het kabinet wil het ontslagsysteem eenvoudiger maken. Komen werkgever en werknemer er samen niet uit, dan zal voortaan een vaste ontslagroute gelden bij het UWV of de kantonrechter. Nieuw is ook dat ontslagen werknemers straks recht krijgen op een transitievergoeding. Lees meer >>

Hebt u een abonnement op Management Kinderopvang en bent u met uw abonneenummer op Kinderopvangtotaal geregistreerd? Lees het complete artikel dan ook digitaal. Daarin leest u ook meer over nieuwe uitzonderingen op het afspiegelingsprincipe. Naar het aprilnummer van Management Kinderopvang >>