Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Niet-groepsgebonden uren struikelblok voor nieuwe cao

Marianne Velsink
De tweede ronde van onderhandelingen over een nieuwe cao kinderopvang zijn op niets uitgelopen. Struikelblok waren de niet-groepsgebonden uren voor pedagogisch medewerkers. Opvallend is dat de vakbonden er al uit waren met de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). De Branchevereniging Kinderopvang wil echter geen urennorm van bovenaf opleggen.

‘Een cao waar de branche mee verder had gekund’, noemt Ilse van der Weiden cao-onderhandelaar van FNV het akkoord dat er lag. Er was al overeenstemming over een loonstijging van 2,25% op 1 april 2018 en 3% op 1 januari 2019. Er was een akkoord over de flexibele inzet van medewerkers. Maar bij het onderwerp ‘taakuren’ bleken de neuzen bij de werkgevers niet dezelfde kant op te staan. Van der Weiden is teleurgesteld in de afloop. ‘Het lijkt nu of de Brancheorganisatie de ene werkgever wil bevoordelen ten opzichte van de ander. En dat over de rug van pedagogisch medewerkers. Wij vinden dat afspraken in een cao voor iedereen gelijk moeten zijn.’

Onderzoek naar taakuren

De invulling van de niet-groepsgebonden uren verschilt per organisatie. In de huidige cao staat dat organisaties een ondernemingsregeling moeten afspreken met de OR of PVT (of bij ontbreken hiervan: het personeel). De inzet van het aantal niet-groepsgebonden uren is maatwerk, vindt de Brancheorganisatie.  ‘Het aantal uur van 37,5 is nergens op gebaseerd’, aldus Ramon Rikken, cao-onderhandelaar van de BK. Een onderzoek naar het gebruik van deze uren en voor welke taken deze moeten worden ingezet, is nodig om het minimaal aantal uur te bepalen. Daar zijn alle partijen het wel over eens. Maar de uitkomsten van dit onderzoek zijn pas later bekend. Tot die tijd willen de vakbonden en BMK in ieder geval een ondergrens hanteren van 37,5 uur. De resultaten van het onderzoek zouden dan uiteindelijk kunnen leiden tot meer of minder uur per 1 januari 2019. Maar deze regels gelden dan wel voor alle ondernemers.

Ondernemerschap kinderopvang

Over dat laatste denkt de Brancheorganisatie anders. ‘Waarom moet je organisaties die hierover al goede afspraken met hun ondernemersraad hebben gemaakt, verplichten om 37,5 uur voor niet-groepsgebonden uren vrij te maken per werknemer? Moeten we op dit punt van bovenaf sturen door de norm in de cao op te nemen? Wij denken dat ondernemers dit heel goed zelf in samenspraak met de OR kunnen vastleggen’, aldus Rikken. De BK wil de ondergrens wel opleggen aan organisaties die nog niks hebben geregeld met de niet-groepsgebonden uren. De andere ondernemingsraden krijgen dan het recht om met de werkgever te heronderhandelen over het aantal taakuren, maar zij mogen het aantal uren behouden als dat beide partijen bevalt.

Goed werkgeverschap

Van der Weiden vindt dat ten koste gaan van een gelijk speelveld. ‘Pijnlijk is duidelijk geworden dat de kwaliteit niet voor beide werkgeversorganisaties gelijk is.’ BMK-voorzitter Sharon Gesthuizen: ‘De Branchevereniging Maatschappelijk Kinderopvang staat voor goed werkgeverschap en kwaliteit. Naast goed loon en scholingsmogelijkheden dragen niet-groepsgebonden uren (taakuren) hier aan bij.’ De BMK is bang voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden als er niet een eenduidige regel voor alle kinderopvangorganisaties in de cao wordt vastgelegd. ‘Wij vinden het vanzelfsprekend dat vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap de pedagogisch medewerkers voldoende tijd en salaris moeten krijgen om hun functie naar behoren uit te kunnen voeren. ‘

Drie minuutjes per dag

Het was even wennen, vond Van der Weiden, om dit keer met twee werkgeversorganisaties aan tafel te zitten in plaats van één. Zij vindt het onbegrijpelijk dat de slechts 37,5 uur per jaar toch een struikelblok blijken te zijn. ‘Dat komt in de praktijk neer op ongeveer 3 minuutjes per dag. Onze inzet was zeker het dubbele. Maar bij de onderhandelingen zijn we op dit aantal als ondergrens uitgekomen. Ik denk dan: tel je zegeningen. Kijk naar wat we al wel samen hebben bereikt. Ik had daarom toch niet verwacht dat het op dit punt zou klappen.’

Flexibele inzet pm’ers

In tegenstelling tot de eerste besprekingen, kwamen de partijen er namelijk wel snel uit over een loonstijging voor pedagogisch medewerkers. Ook over de flexibele inzet van werknemers was er een akkoord. Deze houdt in dat werknemers met een klein contract van 2/3 dagen slechts één dag extra oproepbaar hoeven te zijn in plaats van de hele week. Ook waren er afspraken gemaakt over meer toezicht op of de cao wel wordt nageleefd. Alle partijen, ook de Brancheorganisatie, vinden het jammer dat er nu geen akkoord is. Bij de FNV denken ze al aan nieuwe acties. ‘We gaan zeker wat organiseren om ons ongenoegen te laten blijken’, zegt Van der Weiden van de FNV. Al vindt ze het wel lastig hoe die acties vorm moeten worden gegeven. ‘We willen dan natuurlijk alleen werkgevers aanspreken die onder de Brancheorganisatie Kinderopvang vallen. ‘

Akkoord zonder Brancheorganisatie

Heel even is gekeken of het mogelijk zou zijn als de vakbonden het cao-akkoord alleen met de BMK zouden afsluiten, maar de cao zou dan alleen gelden voor de werkgevers en werknemers die aangesloten zijn bij de BMK. ‘In het verleden is dit wel eens het geval geweest in de kinderopvang, maar dit is niet wenselijk voor de sector’, aldus Van der Weiden. Om de cao algemeen verbindend te laten verklaren is het noodzakelijk dat meer dan de helft van de organisaties aangesloten is. FNV onderzocht dat dit zowel bij een akkoord met alleen de BK als een akkoord met alleen de BMK niet het geval is.

Brancheorganisatie Kinderopvang publiceerde hun eindbod op de website. Bekijk het hier


De totstandkoming van een nieuwe cao voor de kinderopvang verloopt moeizaam. De vorige keer concludeerden de partijen al na vier bijeenkomsten dan de wensen van werknemers- en werkgeversorganisaties te veel verschilden om tot een akkoord te komen. Lees meer


 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.