Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties1

Minister wil al per 1 juli 2023 versoepelingen kinderopvang

Als het aan minister Karien van Gennip ligt, treden de versoepelde drie-uursregeling en de mogelijkheid om af te wijken van het vaste gezichtencriterium al in werking per 1 juli 2023. Of andere versoepelingen ook ingaan vóór 1 januari 2024 kan zij nog niet zeggen. Een coulanceregeling tot die tijd is op grond van de huidige Wet kinderopvang niet mogelijk, stelt Van Gennip.
Karien van Gennip minister vanSociale Zaken en Werkgelegenheid Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Dat zegt zij in antwoord op Kamervragen, die zijn gesteld door Tweede Kamerlid Jacqueline van den Hil (VVD).

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het Pointer-artikel “Minister: ‘Versoepelingen kinderopvang gelden pas in 2024’, personeelstekort groeit”. Daarover schreef KinderopvangTotaal dit artikel. In een schriftelijke reactie op vragen van Pointer liet Van Gennip destijds weten dat de versoepelingen nog even op zich laten wachten: “Ik streef ernaar dit zo spoedig mogelijk door te kunnen voeren. Naar verwachting zullen de aangepaste eisen per 1 januari 2024 gelden.”

Versoepelingen

Het gaat om de volgende versoepelingen, die de minister door wil voeren om de werkdruk en het personeelstekort in de sector tegen te gaan:

  1. Vaste Gezichten Criterium (VGC) voor baby’s; het flexibeler invullen van dit criterium.
  2. 3-uursregeling voor de beroepskracht-kindratio (BKR); door vereenvoudiging van het registreren van de drie uur op een dag waarop afgeweken mag worden van de BKR, in plaats van de 3 uur afwijking van de BKR vooraf schriftelijk vastleggen.
  3. Flexibiliteit in de bso; meer ruimte creëren voor het organiseren van een divers en uitdagend activiteitenaanbod door een aantal belemmeringen in de kwaliteitseisen weg te nemen.

Obstakels

Kamerlid Van den Hil vraagt aan de minister wat de voornaamste obstakels zijn om de versoepelingen pas in 2024 in te laten gaan. Zeker nu de kinderopvangsector het water aan de lippen staat.

“Ik ben mij bewust van de urgentie om het personeelstekort in de kinderopvang aan te pakken”, reageert Van Gennip. “Daartoe heb ik in de brief van september verschillende acties aangekondigd, waaronder valt het aanpakken van knelpunten in de regelgeving op de korte termijn. In dat kader heb ik de afgelopen periode samen met het veld gewerkt aan oplossingsrichtingen ten aanzien van het vaste gezichtencriterium, de drie-uursregeling en een aantal kwaliteitseisen in de buitenschoolse opvang.”

Wijziging Besluit kwaliteit kinderopvang

Het doorvoeren van deze versoepelingen laat even op zich wachten. De minister legt uit waarom: “Dit vraagt om een wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang. De afstemming met de sector -onder andere om draagvlak te creëren-, de uitwerking van de wijzigingen en het juridische proces vragen tijd vanwege de procedure die daarvoor is voorgeschreven. Om die reden kunnen de meeste aanpassingen niet eerder ingaan dan per 1 januari 2024. Het halen van de streefdatum per maatregel is afhankelijk van de verdere uitwerking van de wijzigingen. Met het oog hierop zal ik per maatregel bezien of er ruimte is voor eerdere inwerkingtreding. In het voorjaar zal ik uw Kamer nader berichten over de laatste stand van zaken.”

Versoepelingen per 1 juli 2023

Maar er is hoop. Voor twee maatregelen ziet de minister wel kans om deze eerder in te laten gaan: “Voor een tweetal aanpassingen zie ik in ieder geval kans om deze al per 1 juli 2023 in werking te laten treden. Dit vanwege de eenvoudigere aard van de aanpassingen. Het betreft een meer flexibele invulling van de drie-uursregeling en een mogelijkheid om af te wijken van het vaste gezichtencriterium in geval van ziekte en verlof van een vast gezicht.”

Geen coulanceregeling

Een tijdelijke coulanceregeling, waar meerdere (branche)partijen om hebben gevraagd, voor bovengenoemde versoepelingen komt er niet, laat de minister weten. “Een coulanceregeling vraagt om op voorhand aan te geven aan welke kwaliteitseisen niet voldaan hoeft te worden. De toezichthouder hoeft ten aanzien van die eisen dan geen overtreding te noteren en er hoeft geen handhaving plaats te vinden. Een coulanceregeling is op grond van de huidige Wet kinderopvang niet mogelijk.”

Soepeler toezicht

Wel wordt er, zoals eerder gecommuniceerd is, in het toezicht rekening gehouden met bijzondere verzachtende omstandigheden. Van Gennip zegt daarover:

“In november vorig jaar heeft mijn ministerie met de branchepartijen en de toezichtpartijen afgesproken dat:

  • de houders een plan maken hoe zij met situaties van personeelstekort willen omgaan en dit afstemmen met ouders en personeel;
  • bij een inspectie de toezichthouder rekening kan houden met de bijzondere verzachtende omstandigheden van het geval en deze omschrijft in het rapport;
  • en hier in het handhavingsadvies aan de gemeente rekening mee gehouden kan worden. Of de toezichthouder hier gebruik van kan maken, hangt steeds af van de omstandigheden van het geval. Het is in alle situaties van belang dat de opvang veilig en verantwoord is.”

Aanpassing kwaliteitseisen

Überhaupt worden de kwaliteitseisen in de kinderopvang (opnieuw) onder de loep genomen, laat de minister weten. “In het kader van het herijkingstraject wordt toegewerkt naar aanpassingen in de kwaliteitseisen, waar dit mogelijk en wenselijk is, waarbij werkdruk een aandachtspunt is. Hierbij wordt ook breder gekeken, dus ook naar kwaliteitseisen die niet gewijzigd zijn met de wet IKK. Ik vind het belangrijk om daarin zorgvuldige afwegingen maken. Enerzijds verkennen we welke aanpassingen mogelijk zijn in de kwaliteitseisen en anderzijds geldt dat de kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang gewaarborgd moet blijven.”

Bekijk de brief ‘Antwoorden op Kamervragen over kinderopvang en personeelstekort’ >>

Het verschil tussen de maximum uurprijzen van de overheid (kinderopvangtoeslag) en de werkelijke uurtarieven van kinderopvang wordt steeds groter. ‘Niet de kostprijs van Nederlandse kinderopvang is te hoog; de indexatie is sinds de invoering van de Wet kinderopvang te laag’, zegt Noëlle Haitsma van Informatiecentrum Kinderopvang. Lees meer

1 REACTIE

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.