Management kinderopvang magazine nr. 2, 2020

  Waarom commerciële kinderopvang niet slecht is, lees je in het maartnummer van Management Kinderopvang. Hoogleraar Paul Leseman laat zien dat commerciële kinderopvang niet slechter scoort op pedagogische kwaliteit. En ook de brancheorganisaties reageren.
  Verder een bijdrage van Patricia Huisman. Zij analyseert hoe grootschalige problemen met ten onrechte gestopte kinderopvangtoeslag mogelijk werden.

   

  Kinderopvang kan zich internationaal meten

  Nederland is erg kritisch op de kwaliteit van de kinderopvang. Onterecht blijkt uit het onlangs verschenen LKK-onderzoek. Ook in vergelijking met ons omringende landen doen we het goed, zeggen wetenschappers Paul Leseman, Ruben Fukkink en Pauline Slot.

  Binnengroen verlaagt stress

  Duurzame, groene kinderopvang is meer dan een plantje in de hal en een bak voor oud papier. Kinderopvangorganisaties zijn steeds meer overtuigd van alle voordelen. In dit drieluik over duurzame kinderopvang deze keer het binnenklimaat. Welke voordelen heeft een 'groene' inrichting? 'De belangrijkste plus is minder stress voor kind en pedagogisch medewerker.'

  Geen stress voor baby’s

  Column – Een nieuwe naam is niet genoeg

  'We zijn geen oppas. We verdienen een andere naam.' De kern van de reacties op de column waarin ik voorstelde om de naam 'kinderopvang' voorgoed af te schaffen. Uit de honderden reacties op Kinderopvangtotaal, LinkedIn en via e-mail blijkt dat ik een pijnlijke plek raakte. Vakgenoten zijn het eens: uw belangrijke taak is niet het opvangen van kinderen, maar hen begeleiden in hun ontwikkeling. Ik ben blij met de variatie in reacties, want het geeft ook eyeopeners.

  VVE in kleine kernen

  Per 1 augustus wordt 16 uur per week voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters in heel Nederland verplicht. Iedere gemeente heeft hierbij zijn eigen uitdagingen, bijvoorbeeld in de minder dichtbevolkte gebieden. Een nieuwe serie in aanloop naar 1 augustus: 'De VVE-maatregel: hoe wordt dit aangepakt?'

  Serie ‘Die goeie ouwe tijd?’

  In een nieuwe serie bespreekt kinderopvangpedagoog Inge van Rijn oude foto's of etsen van de voorlopers van kinderopvang. Deze keer: de matressenschooltjes.

  Commerciële kinderopvang is niet slecht

  Biedt commerciële kinderopvang een slechtere kwaliteit? Een ingezonden brief van Elly Singer en Loes Kleerekoper in december heeft een hoop stof doen opwaaien. Hoogleraar Paul Leseman laat zien dat commerciële kinderopvang helemaal niet slechter scoort op pedagogische kwaliteit. En ook de brancheorganisaties reageren.

  Vijf vrije vragen aan: Chris Beek

  Kinderdagverblijf Prinses Irene in Amsterdam bestaat dit jaar een eeuw. Het kinderdagverblijf is onderdeel van IJsterk Kinderopvang, een organisatie met tien vestigingen in Amsterdam. Manager Chris Beek (49) komt oorspronkelijk uit de reclamewereld en geniet volop van de kinderopvang. 'Een heel fijne wereld. We mogen bijdragen aan een heel belangrijke ontwikkelingsfase van het kind en het is fijn om te werken met een team van gepassioneerde professionals.'

  Weg met de winstuitkering?

  De kinderopvang als financiële melkkoe voor buitenlandse investeringsfondsen. Daar wordt steeds kritischer naar gekeken. BMK-bestuurslid Geert de Wit maakt zich er al jaren druk over. En GroenLinks- Kamerlid Lisa Westerveld is samen met de PvdA en de SP een wetsvoorstel aan het voorbereiden om de winst te maximaliseren. De stand van zaken.

  Column – Leve de achtbaan!

  Binnen twee weken roetsjte de kinderopvang via een enkele achtergebleven loden leiding vanuit de weigerwet niet-gevaccineerde kinderen naar het alom aanwezige coronavirus. Het goede nieuws: in de kinderopvang verveel je je nooit. Het minder goede nieuws is dat op al deze dossiers de sector behoorlijk op zichzelf is aangewezen. Laat ik beginnen met de wet die het mogelijk maakt voor kinderdagverblijven om niet gevaccineerde kinderen te weigeren.

  Hoe de toeslagenaffaire kon gebeuren

  In zijn rapport over de toeslagfraude noemt Piet Hein Donner het 'institutionele vooringenomenheid'. Volgens publicist Patricia Huisman is die al sinds 2005 aan de orde. Zij analyseert hoe de grootschalige problemen met ten onrechte gestopte kinderopvangtoeslag mogelijk werden.

  Slim meerwaarde creëren

  Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe verplichting voor kindercentra met voorschoolse educatie (VE): de inzet van een hbo'er als beleidsmedewerker/coach. Het doel van de nieuwe functie is het verhogen van de VE-kwaliteit. Maar wat staat er eigenlijk in de wet, wat is de meerwaarde van de hbo'er en hoe creëer je die meerwaarde in jouw organisatie?

  Fantaziehuis prikkelt zintuigen

  Het Fantaziehuis doet zijn naam eer aan. Alles draait om de fantasie en de zintuigen. Een geurroute door het kindercentrum; Freek, de muzikant die muziek laat 'voelen'; bijzondere thema's - zoals 'Buitensporig' - en pedagogisch medewerkers met combinatiebanen, die ook 'kunst'-halfuurtjes geven op scholen. Een gesprek met manager Olga de Gooijer (36) over 'buiten de lijnen kleuren'.

  Column – Staken of niet?

  'Zijn jullie open?' Een vraag die wij het afgelopen jaar al vele malen gehoord hebben. Het onderwijs staakt, wederom. Even los van al hun goede argumenten, vraag ik mij af of staken het middel is. Ik vind dat zorg, dienstverlening en onderwijs veel meer waardering moeten krijgen en beter betaald moeten worden. De tijd van 'kiezen voor passie' is niet meer. Jongeren kijken nu naar de mogelijkheden, de toekomst, en zijn gedwongen om de beste baan te kiezen met een goed salaris want de huizen zijn schrikbarend duur. Huur of koop, het is onbetaalbaar geworden. 'Het is een roeping.' Dat klopt, werken met mensen is vaak een roeping, een zorgzaam vak, een prachtig vak!