Management kinderopvang magazine nr. 2, 2019

  In het februarinummer van Management Kinderopvang een artikel over de problemen rond BBL-leerplekken. Kleine kinderopvangorganisaties luiden de noodklok. Door de eigen interpretatie van de GGD over de inzetbaarheid zouden de BBL-plekken onbetaalbaar worden. En verder: op verschillende plekken in het land wordt geëxperimenteerd met peuter-kleutergroepen. Ondanks praktische obstakels zijn de partijen tevreden. De nieuwe taaleis levert verder een hoop stress en onzekerheid op. Hoe kun je de nieuwe verplichting aangrijpen voor een kwaliteitsverbetering?

  ‘Inzet leerwerkplekken wordt onmogelijk’

  De regels ten aanzien van de inzet van BBL'ers blijken in de praktijk te leiden tot problemen op kleine locaties. Een BBL-opleiding in Noord-Holland werd om die reden afgeblazen. 'Op deze manier is het voor ons onmogelijk om BBL'ers een leerwerkplek te bieden.'

  Column – Goede papieren

  Als moeder van een peuter kun je kinderen op bijna een maand nauwkeurig op leeftijd classificeren. Als je al een tijdje uit de kleine kinderen bent, is dat een stuk moeilijker. Kinderopvang of kleuterklas, de kinderen gedroegen zich ongeveer hetzelfde. Ze wilden me allemaal vertellen wanneer ze jarig waren, dat hun papa niet thuis was en dat ze binnenkort een broertje kregen. Dat zou je graag willen, verbeterde de pedagogisch medewerker.

  Nieuwe trend: de peuter-kleutergroep

  De grenzen tussen kinderopvang en onderwijs vervagen en er is een nieuwe leeftijdsgroep gedefinieerd: 3 tot 6 jaar. Extra uit- daging voor 3-jarigen en net dat beetje veiligheid voor kleuters. Diverse kindercentra zijn recent peuter-kleutergroepen begonnen met als resultaat een haast ongemerkte overgang van kinder- opvang naar school. Peuter-kleutergroep, een nieuwe trend?

  Taaleis 3F: de potentiële meerwaarde

  De taaleis 3F is een van de maatregelen in de Wet IKK waar nog altijd onduidelijkheid over bestaat. Bij ondernemers leeft de vraag: wat is eigenlijk de bedoeling? Wanneer hebben medewerkers vrijstelling? Pm'ers vragen zich af: wat moet ik precies kunnen? Moeten medewerkers echt rijtjes gaan leren of verplicht mbo-toetsen maken? Gelukkig niet! Maar dan moet je wel bepalen wat je als kinderopvangorganisatie eigenlijk uit de taaleis 3F hoopt te halen. Dat is precies wat vijf kinderopvangorganisaties en gemeente De Ronde Venen hebben bedacht en uitgevoerd.

  Nodig eens een wethouder uit

  Dag in dag uit praten wethouders met hun ambtenaren, met adviseurs, met andere bestuurders en raadsleden. Wie ontbreken er? De mensen voor wie ze het allemaal doen. Wethouders hebben behoefte uit hun bubbel te breken. En daar kun jij ze bij helpen. Simpelweg door hen bij jou uit te nodigen. Het werk- bezoek is een onderschat middel om te lobbyen.

  Column – Regeldrift

  Toen in 2005 de Wet kinderopvang van kracht werd, regende het klachten. Dat was om twee redenen nogal verbazingwekkend. Allereerst was de hoofdstructuur van het eerste convenant - destijds afgesloten tussen de (toen nog) MO-groep, de BKN en BOinK - regelrecht gekopieerd uit de AMvB die sinds 1995 van kracht was.

  Kinderen zelf laten ontdekken en experimenteren

  Kindercentrum Prinses Amalia is een multiculturele kinderopvang in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Het kindercentrum heeft veel aandacht voor voorschoolse educatie en extra zorg voor kinderen die dat nodig hebben. Betrokkenheid van ouders is daarbij cruciaal. 'Van voorleesdagen tot thematische bijeenkomsten, we werken continu aan een goed contact met ouders', zegt de gedreven directeur Johanna de Krom (60).

  Column – Dream big!

  Recent bracht ik een week door op de NOT, de beurs voor het Nederlandse onderwijsveld. Ik kwam er teleurgesteld vandaan. Alle hightechschoolborden en innovatieve lesmethodes ten spijt, miste ik de samenwerking met de kinderopvang en aandacht voor de doorgaande leerlijn.

  Inspirerend intern auditen

  Hoe maak je als kinderopvangorganisatie van de interne audit een krachtige tool voor continue kwaliteitsverbetering? Met als gewenst resultaat: kruisbestuiving tussen medewerkers, een scherpe visie op kwaliteit, en concrete verbeteracties. Forte Kinderopvang ging er mee aan de slag en is er enthousiast over.

  Vijf vrije vragen aan: Lolita Freire Gomez

  Lolita Freire Gomez (30) werkt bij IKC Prins Willem Alexander in Vlaardingen, onderdeel van UN1EK kinderopvang, een organisatie met 28 locaties; van peuterspeelzaal tot IKC. Ze is inmiddels vier jaar clustermanager voor opvang en onderwijs op deze locatie.

  Betrokkenheid als indicatie voor kwaliteit

  Meetinstrumenten; werken ze wel? Verbeteren ze daadwerkelijk de kwaliteit van de kinderopvang? BKK deed een korte pilot met een instrument dat de betrokkenheid van kinderen meet. Door te kijken naar kinderen blijken pedagogisch medewerkers gemakkelijk naar zichzelf te kijken. Een organisatie die betrokkenheid observeert, kijkt dus tegelijkertijd naar zichzelf.

  Column – Wijzigingen arbeidsrecht 2019

  Het jaar 2019 is alweer volop in gang. Naast de wijzigingen naar aanleiding van het akkoord ]Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zijn met het nieuwe jaar enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd binnen het arbeidsrecht. Hieronder hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

  Uitbreiding VE: meer kwaliteit?

  Vanaf 2020 wordt het aanbod van voorschoolse educatie aan peuters met een indicatie verruimd. De uitdaging is nu om ervoor te zorgen dat deze toename in kwantiteit ook meer kwaliteit oplevert, zegt Jaap Tulp van Helder & van Pas. 'Kijk goed naar de lokale situatie en houd rekening met belangen van kinderen, ouders, personeel, gemeente en je eigen organisatie.'

  ‘We hebben een gezamenlijk belang: kwaliteit’

  Beroepsvereniging PPINK is ruim een jaar aan de slag en vindt het tijd om bij managers aan de bel te trekken. 'We hebben een gezamenlijk belang: kwaliteit in de kinderopvang. Daarom roepen we directies en leidinggevenden op om hun medewerkers te informeren over PPINK', aldus voorzitter Marijke Schuurkes.

  Frisse lucht… Hoe zit het binnen?

  Muffe lucht in onze gebouwen; als we er zelf inzitten, zijn we ons er onvoldoende van bewust. Vaak hoor je als iemand een volle groepsruimte binnenloopt: 'Zet eens een raampje open.' En een inpandig slaapkamertje met zeven of acht kinderen waar allerlei luchtjes vrijkomen en alle zuurstof is verbruikt, is niet echt gezond te noemen. Het is niet gewenst dat we buiten 'een frisse neus' moeten halen om goed te blijven functioneren. Kortom: er is wetgeving nodig om te zorgen voor een gezond binnenklimaat.

  podcast-ruben-fukkink-over-open-deuren-en-nieuwe-inzichten

  Column – Gezond eten en bewegen

  De afgelopen tien jaar is er een onderwerp volop in de belangstelling komen te staan: gezond eten en bewegen in de kinderopvang. Vanaf 2010 zijn er maar liefst 23 overzichtsstudies verschenen die samen ruim 500 individuele onderzoeken samenvatten.