Home 2016

Laatste artikelen

Permanente educatie en opleidingen

Met eigen vakschool naar mbo 4

Hoe zit je de crisisjaren uit en zorg je tegelijkertijd voor verdere professionalisering van je medewerkers? Kinderopvang Solidoe begon een eigen vakschool. Inmiddels zijn 120 pedagogisch medewerkers opgeleid op mbo niveau 4.
Financiën en bedrijfsvoering

Durf los te laten

Als je als leidinggevende niet constant op de werkvloer aanwezig kunt zijn, heeft dat invloed op je manier van werken. Zet niet in op sturen en controleren, maar ga stimuleren en ondersteunen.

Cortisol

Bij wijze van uitzondering bespreek ik in deze rubriek deze keer geen proefschrift of wetenschappelijk artikel, maar een scriptie. Anne Elzerman, in 2015 masterstudent van de Universiteit van Amsterdam, stortte zich op studies waarin cortisol bij kinderen in de opvang is onderzocht. Cortisol wordt ook wel een ‘stresshormoon’ genoemd, en hogere niveaus van cortisol duiden dan op ‘crèchestress’. Is deze interpretatie van cortisol terecht? En wat betekenen hogere cortisolniveaus nu precies voor het welbevinden van kinderen?
VVE en taalachterstanden

Hoe vrij mag vrij spel zijn?

Is totaal vrij spel de grootste uitdaging voor de ontwikkeling van het kind of bereik je meer als je meespeelt en begeleidt? De eerste resultaten van het Pre-COOL-onderzoek zijn duidelijk: door het spel te verrijken, wordt het kind beter gestimuleerd en krijgt het een grotere woordenschat. Maar over de verrijking van spel denkt niet iedereen hetzelfde. Meningen en tips.
Ouders

Dit willen wij

Ilse Geverink (35) met Diede (2). Kinderopvang: Kindergarden in Oegstgeest. Maandkosten voor 1 dag per week: € 341, € 176 kinderopvangtoeslag.
Zorgenkinderen

Vluchtelingenkinderen in de kinderopvang

Er komen grote aantallen vluchtelingen naar Nederland, waaronder ook veel kinderen. Sommige kinderopvangcentra organiseren speelochtenden of -middagen voor deze kinderen, om ze even hun zorgen te laten vergeten. Hoe is het om deze kinderen over de vloer te hebben?
Kwaliteit Opvang

Een vreemde eend in de gastouderopvang

Mannelijke gastouders… je komt ze niet veel tegen. En Mark Jansen is wel een heel bijzonder exemplaar. Ouders moeten minimaal 30 uur per week afnemen en betalen € 7,50 per uur. Ook zijn werkwijze is niet doorsnee. Maak kennis met Mark the Manny: vanaf dit nummer heeft hij een column in Kinderopvang.
IKC

Een dag bij Mondomijn

Mondomijn in Helmond is een Integraal kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Opvang en onderwijs gaan er naadloos in elkaar over. De pedagogisch medewerkers werken intensief samen met leerkrachten, vakdocenten en externe professionals. ‘Niet alleen de kinderen ontwikkelen zich, maar wij ook!’
Ontwikkeling van kinderen

‘Je ziet dat het werkt bij het kind’

Als kinderopvangprofessional wil je peuters vooruit helpen in hun ontwikkeling. Daarom heeft de CED-Groep het opleidingsplan Opbrengstgericht werken met peuters ontwikkeld. Je leert goed vaststellen in welke ontwikkelingsfase het kind zit en helpt de peuter vervolgens een stapje verder. Zo’n 200 pedagogisch medewerkers en 50 leerkrachten hebben de training al gedaan. De eerste ervaringen zijn positief.
VVE en taalachterstanden

VVE in de Kinderopvang

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) staat in het middelpunt van de belangstelling: in de kinderopvang en daarbuiten. De constatering dat er geen effect is op de ontwikkeling van kinderen kwam hard aan. Maar VVE is meer dan educatie. In dit dossier aandacht voor de discussie over VVE, de programma’s en vooral: VVE in de dagelijkse praktijk.