Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties3

Kinderopvangtoeslag anders inrichten heeft geen effect

Het anders inrichten van de kinderopvangtoeslag leidt niet direct tot grote verschuivingen op de arbeidsmarkt. Dit ontdekte het Centraal Planbureau (CPB). Dat onderzocht in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken de effecten van alternatieve vormgevingen van de kinderopvangtoeslag, zoals een inkomensonafhankelijke toeslag of een aparte tabel voor kinderdagverblijven en bso’s.
Er zijn verschillende manieren van het uitkeren van kinderopvangtoeslag. Welk scenario levert het meeste op voor de arbeidsmarkt? En welke voor de kinderopvangbranche?
Er zijn verschillende manieren van het uitkeren van kinderopvangtoeslag. Welk scenario levert het meeste op voor de arbeidsmarkt? En welke voor de kinderopvangbranche? - Foto: ANP

Het veranderen van het stelsel van kinderopvangtoeslag, kan wél effect hebben op de vraag naar kinderopvang. Dat kan bijvoorbeeld worden bereikt door ouders die drie dagen of meer kinderopvang afnemen meer kinderopvangtoeslag te bieden dan ouders die minder dagen afnemen. Tegelijk stijgen daardoor de kosten voor de overheid. Dat was niet de opdracht van het CPB. Zij moesten de verschillende varianten kostenneutraal doorberekenen.

Arbeidsparticipatie

In het genoemde model waarin ouders meer kinderopvangtoeslag krijgen als ze meer dan drie dagen kinderopvang afnemen, krijgen ouders uitsluitend meer toeslag vanaf de derde dag. Voor de eerste twee dagen ontvangen ze juist minder kinderopvangtoeslag. Omdat de meeste gezinnen (69 procent) maximaal twee dagen kinderopvang afnemen, profiteert het grootste deel niet van deze wijziging. Er is dan ook geen enkele verschuiving te zien in de arbeidsparticipatie. De vraag naar kinderopvang stijgt wel met 0,9 procent.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Het CPB rekende nog negen scenario’s door. Behalve de kinderopvangtoeslag, ontvangen ouders nu ook een de inkomensafhankelijke combinatiekorting (ICK). Als je de kinderopvangtoeslag instelt op het niveau van 2007 en de ICK verlaagt, stijgt de vraag naar kinderopvang. Maar dat heeft geen positief effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Zij ontvangen namelijk, als minst verdienende ouder, vaak de ICK. Ook de arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders daalt met dit scenario.

Hoofdkostwinner

Van alle berekende scenario’s lijkt er één op meerdere fronten positief uit te pakken, maar de effecten zijn zeer klein te noemen. In het scenario waarbij de kinderopvangtoeslag alleen afhankelijk wordt gemaakt van het inkomen van de hoofdkostwinner in een gezin, stijgt de arbeidsparticipatie bij verschillende groepen licht. Voor alleenstaande ouders blijft de huidige kinderopvangtabel bestaan. Het voordeel is dat de minst werkende ouder geen druk meer ervaart in een eventuele afbouw van (inkomensafhankelijke) kinderopvangtoeslag als hij/zij meer gaat werken. De arbeidsparticipatie neemt daardoor licht toe. Gezinnen waarbij ouders een gelijke verdeling hebben wat betreft inkomen, gaan erop vooruit omdat zij terugvallen in de kinderopvangtoeslagtabel. Zij krijgen meer vergoeding. Er zijn ook scenario’s waarbij het voordeel alleen zichtbaar is voor één bepaalde groep ouders.

Welke scenario’s berekende het CPB precies en wat zijn de conclusies? Lees meer >>

Beleidsdoorlichting

Het ministerie wil in 2015 een beleidsdoorlichting van de Wet Kinderopvang naar de Tweede Kamer sturen. Een belangrijk doel van kinderopvangbeleid is het vergemakkelijken van de combinatie arbeid en zorg. Maar het lijkt alsof het aanpassen van de kinderopvangtoeslag-regeling niet bij voorbaat leidt tot het vergemakkelijken van die combinatie. Wat minister Asscher met de uitkomsten uit het CPB-rapport gaat doen, is niet bekend.

Welke maatregelen dragen bij aan een hogere arbeidsparticipatie? Het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht een paar scenario’s. Eén van de conclusies is dat het verhogen van de kinderopvangtoeslag de arbeidsparticipatie kan stimuleren. Dat werkt beter dan bijvoorbeeld het verlagen van belastingtarieven. Lees meer >>

Download het rapport ‘Onderzoek alternatieve vormgeving kinderopvangtoeslag’ hier:

3 REACTIES

 1. Vakantie-opvang kan prima uit het aanbod worden gelaten. MAAR: Iedereen -inclusief T Beuving en J. Out-van Veggel- dient zich wel te realiseren dat de vakantie-afname in de afname van Buitenschoolse Opvang evenveel uren beschrijft als alle schoolweken bij elkaar. Dat betekent dat exploitatiekosten (bv huur en verzekeringen) gewoon doorlopen terwijl locaties de helft van de tijd leeg zullen komen te staan. Iedereen wil opvang in de buurt; woonwijken, scholen en ander A-locaties; dure vierkante meters binnen-, buiten-, sanitaire en parkeerruimte midden in een woonkern. Buitenschoolse opvang rendeert excl. vakantie-opvang slechts 40 weken x 3 uurtjes/dag. U kunt allen narekenen dat alleen de huur al niet kostendekkend te krijgen is met een uurprijs van max € 6,84 x 3 uurtjes, laat staan alle kosten incl. de hoge personele kosten. Het uurtarief zal dus logischerwijs moeten verdubbelen, is dat de oplossing om kostenverlagend te werken? Zeggen wat men niet wil is eenvoudig, maar ik zie geen oplossingen. En iedereen heeft ondertussen ook wel in de gaten dat er geen bakken met geld in de Branche achterblijven; organisaties vallen met bosjes om.

 2. Lees alle reacties
 3. Afgedwongen vakantieopvang vind ik totaal niet kunnen. Inderdaad zonde van al dat geld dat veel beter besteed kan worden. Ik zou direct voor een andere organisatie kiezen. Niet iedereen werkt op die manier namelijk. De meeste organisaties hebben keuzepakketten.

 4. Opmerkelijk dat met geen woord wordt gerept over door opvangorganisaties ‘afgedwongen’ afnemen van vakantieopvang.
  Bergen opvangtoeslag die onnodig wegsijpelen aan niet afgenomen opvangdagen in vakantieperiodes – omdat het voor de ouder nu eenmaal voordeliger is of zo goed als even kostbaar om een contract -met- ipv zonder vakantieopvang af te nemen.
  Mocht dit fenomeen rechtgetrokken worden dan zou de overheid hier een winst van enkele honderden miljoenen kunnen behalen.
  Dit zou ze dan terecht als ‘minder verlies’ kunnen zien, maar ook terug kunnen investeren in de opvang.
  Een 100% te rechtvaardigen oplossing, nu wordt er uit de pot gesnoept waardoor in paniek het cpb voor de zoveelste keer weer aan het rekenen wordt gezet en komt met vage flutoplossingen die geen zoden aan de dijk zetten.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.