Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Kinderopvang wordt basisvoorziening op BES-eilanden

Kwalitatief goede kinderopvang moet voor álle kinderen in Caribisch Nederland toegankelijk zijn. Daar wordt aan gewerkt in het programma BES(t) 4 kids. Staatssecretaris Van Ark en minister Slob geven een update van de huidige stand van zaken.
AdobeStock

Een stelsel van kwalitatief goede, veilige, betaalbare kinderopvang en buitenschoolse voorzieningen voor alle kinderen in Caribisch Nederland, dat is het doel van het programma BES(t) 4 kids, waarin Bonaire, Sint Eustatius en Saba samenwerken met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Integrale voorziening

Om de kinderopvang zo toegankelijk mogelijk te maken, wordt toegewerkt naar een integrale voorziening voor alle kinderen in Caribisch Nederland. Dat is van belang vanwege de sociaaleconomische omstandigheden op de BES-eilanden: het merendeel van de kinderen leeft in omstandigheden waarbij het risico op een ontwikkel- en onderwijsachterstand groot is.

Financiële toegankelijkheid

Financiële toegankelijkheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. Daarom zal de kinderopvang grotendeels worden gefinancierd door de overheid. Het volledig aanbieden van gratis kinderopvang aan alle ouders is niet wenselijk, omdat dat ouders niet per se bewust maakt van de waarde van kinderopvang.

Ouderbijdrage

Daarom is er gekozen voor een ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage mag geen belemmering vormen om gebruik te maken van kinderopvang. Daarom zal de ouderbijdrage voor ouders met een inkomen tot een nog te bepalen inkomensgrens voor een vast deel worden gecompenseerd. Deze groep ouders zal naar verwachting 40 dollar per maand betalen voor de dagopvang en 25 dollar voor de buitenschoolse opvang (in beide gevallen voor vijf dagen per week). Dit bedrag komt ongeveer overeen met de kosten die ouders zonder opvang voor de kinderen toch al zouden moeten maken aan bijvoorbeeld maaltijden, luiers en activiteiten.

Gratis kinderopvang

De openbare lichamen krijgen als verantwoordelijke voor het eilandelijke armoedebeleid de mogelijkheid om te bepalen of zij voor bepaalde ouders, voor wie de gecompenseerde ouderbijdrage toch een drempel vormt om gebruik te maken van kinderopvang, de ouderbijdrage volledig te compenseren en dus in feite de kinderopvang voor hen gratis te maken.

Directe financiering

Kinderopvangorganisaties mogen geen (vrijwillige) ouderbijdrage vragen en geen kinderen weigeren tenzij de kinderopvang vol is. Kinderopvangorganisaties zullen per kind uniforme tarieven ontvangen voor de kinderopvang door middel van een directe bekostigingsrelatie. Er is daarmee een directe financiële relatie met de kinderopvangorganisaties waardoor ook de informatievoorziening naar de overheid aanmerkelijk wordt verbeterd.

Bovendien krijgen de ouders niet zelf de beschikking over het geld, zodat zij niet verantwoordelijk zijn voor de betaling aan de kinderopvangorganisatie. Hierdoor neemt het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik en het risico op schulden af en worden uitvoeringslasten aanzienlijk beperkt.

Tijdelijke subsidieregeling

Om vooruitlopend op de structurele situatie op korte termijn stappen te zetten, hebben het Rijk en de openbare lichamen besloten om een tijdelijke subsidieregeling vorm te geven voor de periode 2020 tot 2021. Het doel van de tijdelijke subsidieregeling is om de financiële toegankelijkheid van de kinderopvang en buitenschoolse opvang al op korte termijn te verbeteren, de uitvoering en kinder- en naschoolse opvang organisaties voor te bereiden op de structurele situatie en om informatie te verkrijgen voor de inrichting van de structurele regeling.

Met de tijdelijke subsidieregeling worden de eerste stappen gezet op weg naar een structurele regeling die erop is gericht om de kinderopvang voor alle ouders toegankelijk te maken.

Kwaliteit verbeteren

In de kinderopvang in Caribisch Nederland zijn de afgelopen jaren stappen gezet om de veiligheid en de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Daarbij ging het onder andere om het verbeteren van de huisvesting en het ondersteunen van de organisaties bij het verbeteren van de kwaliteit. Ook worden op alle eilanden medewerkers van zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvang getraind.

Kwaliteitskader

Met een basisverordening die op alle eilanden moet gaan gelden is de basis gelegd voor het kwaliteitskader waaraan kinderopvangorganisaties moeten voldoen om kinderen op te mogen vangen. Kinderopvangorganisaties die kinderen willen opvangen, zullen aan de eisen in de lokale verordening moeten gaan voldoen.

‘Het is van groot belang voor kinderen en ouders in Caribisch Nederland dat de kwaliteit van de kinderopvang verbetert en dat de kinderopvang voor iedereen financieel toegankelijk wordt’, schrijven Van Ark en Slob.

Download de Kamerbrief Voortgang programma BES(t) 4 kids >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.