Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Informatie voor de oudercommissie over uurprijzen 2020

Hoe wordt de prijs van kinderopvang opgebouwd? En welke factoren hebben invloed op de uurprijs? Het zijn vragen die ouders en oudercommissies kunnen stellen. Belangenvereniging voor ouders, BOinK, komt ook dit jaar met een prijzenbrochure om ouders te informeren over de uurprijzen voor 2020.

Voor vrijwel alle kinderopvangorganisaties geldt: de uurprijs voor 2020 gaat omhoog. Deze tarieven worden vaak in september voorgelegd aan de oudercommissie, die wettelijk adviesrecht heeft op prijswijzigingen. Om ouders en oudercommissies te voorzien van de juiste informatie over hoe de uurprijzen worden samengesteld, publiceert BOinK jaarlijks de prijzenbrochure met daarin alle informatie die oudercommissies nodig hebben om de uurprijs te kunnen beoordelen.

Afweging

BOinK adviseert oudercommissies wel een goede afweging te maken tussen de tijd en energie die ze aan een dergelijk adviestraject besteden en de te verwachten resultaten. “Waar het niet realistisch lijkt te zijn de volledige uurprijs te beoordelen kan ook de keuze worden gemaakt om alleen dat deel van de uurprijs wat stijgt te beoordelen, in relatie tot de verbetering van de kwaliteit van geboden opvang. En soms kan het ook beter zijn om zich actief te richten op de verbetering van de pedagogische kwaliteit. Deze keuze heeft uiteraard invloed op de adviesprocedure. Het is dus van belang om tijdig na te denken welke insteek je als oudercommissie kiest”, staat er in de brochure.

Opbouw tarieven

In de brochure wordt beschreven hoe de tarieven voor dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuteropvang worden opgebouwd. Factoren die de prijs onder meer bepalen, zijn: personeelskosten, huisvesting, bezettingsgraad, kwaliteitsaspecten, organisatiekosten, activiteiten- en verzorgingskosten en overige kosten.

Adviesrecht

Ook informatie over het (advies)recht van de oudercommissie komt uitgebreid aan bod. Ondernemers zijn verplicht elke prijswijziging aan de oudercommissie voor te leggen voor advies. De houder moet de oc tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie verstrekken die nodig is om een prijswijziging te beoordelen en tot een goed advies te komen.

Uurprijs 2020

In het laatste hoofdstuk van de brochure geeft BOinK een reactie op factoren die de nieuwe uurprijs voor 2020 kunnen beïnvloeden, en of deze terecht als argument worden gebruikt om de uurprijs te verhogen.

Vragen

BOinK geeft op haar website antwoord op de 11 meest gestelde vragen van oudercommissies over het prijsadvies. Enkele vragen die ook voor ondernemers in de kinderopvang interessant zijn, lichten we toe:

Welke informatie/cijfers moet de organisatie ons geven?

De oudercommissie moet genoeg informatie krijgen om een afgewogen advies te kunnen geven. De organisatie is niet verplicht volledige openheid van cijfers te geven maar moet dus wel voldoende informatie geven zodat het mogelijk is een afgewogen advies uit te brengen. Als de oudercommissie om meer informatie vraagt gaat de adviestermijn opnieuw in op het moment dat deze informatie wordt verstrekt.

Hoe lang hebben we de tijd om de organisatie te adviseren?

De adviestermijn moet in jullie eigen oudercommissiereglement zijn opgenomen. Gebruikelijk is vier weken. Deze termijn gaat (opnieuw) in op het moment dat de oudercommissie over genoeg informatie beschikt om een afgewogen advies te kunnen geven. Let op: geen advies uitbrengen geldt als een positief advies.

Wanneer moet de nieuwe uurprijs aan de ouders gecommuniceerd worden?

Het nieuwe uurtarief mag pas met ouders gecommuniceerd worden nadat de adviesprocedure met de oudercommissie juist is doorlopen (inclusief het schriftelijk en gemotiveerd afwijzen van het (negatieve) advies, indien van toepassing). Ouders moeten minimaal één maand voordat het nieuwe uurtarief ingaat worden geïnformeerd. Beter is vijf of zes weken (of langer) van tevoren. Dan hebben ouders (in theorie) nog de mogelijkheid de opvang op te zeggen als zij niet akkoord zijn met het nieuwe tarief. NB: het nieuwe uurtarief hoeft niet per sé per 1 januari in te gaan. Dat kan ook op een andere maand van het nieuwe jaar.

Bekijk de brochure Prijzen in de kinderopvang >>

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.